Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Motion 2019/20:3551 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3551 av Gudrun Brunegård m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppföljning och utvärdering av sammanslagningen av särvux och komvux och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:3551 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3551 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3554 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3554 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera utformningen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU55

Motion 2019/20:3554 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3554 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 91 kB)

med anledning av prop. 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Motion 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydlig granskningsfunktion

2020-04-01

Motion 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 80 kB)