Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Bostäder och stambanor

Interpellation 2022/23:295 av Alireza Akhondi (C)

Interpellation 2022/23:295 Bostäder och stambanor av Alireza Akhondi C till Statsrådet Andreas Carlson KD Regeringen har i allt väsentligt stoppat planeringen av och arbetet med utbyggnad av nya stambanor. Oaktat det uppenbara behovet av mer järnvägskapacitet är detta ur ett samhällsbyggnadsperspektiv ett besked som chockat

Inlämnad: 2023-03-29 Svarsdatum: 2023-04-25 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Interpellation 2022/23:295 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 85 kB)

Förutsättningarna för fler bostäder för äldre

Interpellation 2022/23:294 av Alireza Akhondi (C)

Interpellation 2022/23:294 Förutsättningarna för fler bostäder för äldre av Alireza Akhondi C till Statsrådet Andreas Carlson KD Behovet av bostäder för äldre är stort, och det behöver planeras för och byggas fler särskilt anpassade boenden. Förutsättningarna att tillgodose dessa behov försvåras inte minst av oklarheter

Inlämnad: 2023-03-29 Svarsdatum: 2023-04-25 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Interpellation 2022/23:294 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Motion 2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-skogs- och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör

Inlämnad: 2023-03-29 Förslag: 1
Utskottsberedning: SkU

Motion 2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (pdf, 72 kB)