Yvonne Ruwaida (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Miljöpartiet
Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2000-06-15 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-13 – 2000-06-15

Finansutskottet

Ledamot
2003-05-29 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2003-01-22
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-01
Ledamot
2000-06-15 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2003-11-14 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-08 – 2003-01-22
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-11-28 – 1998-10-04

Trafikutskottet

Suppleant
2003-12-15 – 2006-10-02

Lagutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2001-11-02
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2003-01-22

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-10-08

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Barns hälsa

  Motion 2002/03:So515 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:So515 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Barns hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det förebyggande arbetet för barns och ungdomars psykiska ohälsa prioriteras i berörda myndigheters regleringsbrev. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU2 2002/03:SoU15 2002/03:SoU6 2002/03:UbU11 2002/03:UbU4 2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Grön familjepolitik

  Motion 2002/03:So514 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:So514 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av flexibla lösningar vad gäller familjepolitiken. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU1 2002/03:UbU19 2003/04:AU4 2003/04:SoU9 2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
 • Koldioxidskatt på miniminivå inom EU

  Motion 2002/03:Sk408 av Åsa Domeij m.fl. (mp, fp, kd, c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk408 av Åsa Domeij m.fl. mp, fp, kd, c Koldioxidskatt på miniminivå inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom EU skall vara pådrivande för att en koldioxidskatt på miniminivå införs. Motivering Klimatfrågan

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • För ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige

  Motion 2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. s, v, mp För ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag om ramar för utgiftsområden under budgetåret 2003 uo 8 Invandrare och flyktingar 100 000 kr

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2002/03:AU2 2002/03:FiU1 2002/03:KrU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:SfU2 2002/03:SoU1 2002/03:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , 20 bifall,
 • Arbetstidsförkortning

  Motion 2002/03:A236 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:A236 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Arbetstidsförkortning 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 49 2 Förslag till riksdagsbeslut 50 3 Sverige och den europeiska utvecklingen 50 3.1 Den franska regeringen har utvärderat reformen 51 4 Människan och arbetsplatsen 52 4.1 Arbetets

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:AU4 2002/03:AU6 2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • En ekonomisk politik för en hållbar utveckling

  Motion 2002/03:Fi275 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi275 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En ekonomisk politik för en hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett nationalförmögenhetsperspektiv. 2 Långsiktig ekonomisk utveckling, eller kortsiktig

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • EMU

  Motion 2002/03:Fi274 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi274 av Maria Wetterstrand m.fl. mp EMU 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Inledning 14 4 Demokratiska och politiska aspekter 15 4.1 Ett steg på väg mot en EU-stat 15 4.2 Maastrichtfördraget 16 4.3 Europeiska centralbankssystemet ECBS 17

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 14 avslag
 • Rösträttsåldern

  Motion 2002/03:K258 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:K258 av Peter Eriksson m.fl. mp Rösträttsåldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i relevant lagstiftning så att rösträttsåldern sänks till 16 år för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige och Europaparlamentet samt

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:KU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Regeringsavgång vid val m.m.

  Motion 2002/03:K434 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:K434 av Peter Eriksson m.fl. mp Regeringsavgång vid val m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring av regeringsformen att regeringen avgår vid val i enlighet med vad i motionen anförs. Riksdagen begär att regeringen lägger fram

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:KU13
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Homo- och bisexuella och transpersoner

  Motion 2002/03:L318 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:L318 av Gustav Fridolin m.fl. mp Homo- och bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken 1 kap. 1 i enlighet med vad i motionen anförs och i lagstiftning som behöver ändras i konsekvens därmed.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2002/03:KU17 2002/03:LU10 2002/03:SoU3 2002/03:SoU7 2002/03:UbU11 2002/03:UbU15 2002/03:UbU4 2003/04:LU22 2003/04:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Familjerätten gällande HBT

  Motion 2002/03:L254 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, fp, c, mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:L254 av Tasso Stafilidis m.fl. v, s, fp, c, mp Familjerätten gällande HBT 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lika regler skall gälla för registrerat partnerskap som för äktenskap. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:LU10 2002/03:LU19 2003/04:LU22
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,
 • EU:s framtidsfrågor

  Motion 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. mp EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 46 4 Fördragsförändringar och folkomröstningar 46 5 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 46 6 EU-kommissionen, initiativrätten och uppföljningen 47

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  -2002/03:FiU1 2002/03:KUU1 2002/03:NU3 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU8 2003/04:UU10
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 20 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Förenta nationerna

  Motion 2002/03:U311 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U311 av Peter Eriksson m.fl. mp Förenta nationerna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Förenta nationerna i en globaliserad värld 12 4 Det globala civila samhället 12 5 FN:s säkerhetsråd 13 6 Demokratisering av FN 13 7 Humanitär intervention 14

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2002/03:UU8 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • FN:s miljötoppmöte i Johannesburg

  Motion 2002/03:U310 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U310 av Maria Wetterstrand m.fl. mp FN:s miljötoppmöte i Johannesburg 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Från Stockholm 1972 till Johannesburg 2002 3 4 Resultaten från toppmötet i Johannesburg 4 5 Miljöavtalen och WTO 5 6 Partnerskap 5

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2002/03:UMJU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • USA:s utrikespolitik

  Motion 2002/03:U277 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U277 av Lotta N Hedström m.fl. mp USA:s utrikespolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Ondskans axelmakter 3 5 USA står ensamt för nästan halva världens militära utgifter 3 6 USA:s unilateralism 4 7 USA:s nya säkerhetspolitiska

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UU10 2003/04:UU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Irak

  Motion 2002/03:U276 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U276 av Lotta N Hedström m.fl. mp Irak 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Inledning 20 4 Irak under Saddam Hussein 20 4.1 FN:s säkerhetsråds resolutioner 21 4.2 Sanktioner 22 4.3 Sanktionsprogrammets verkningar 22 5 Det första Gulfkriget 23

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:UU8 2003/04:UU11 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Mellanöstern

  Motion 2002/03:U275 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U275 av Lotta N Hedström m.fl. mp Mellanöstern 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Läget i Mellanöstern 14 4 Israels krig mot Palestina 14 5 Israels politik på ockuperad palestinsk mark 15 6 Slutsatser 16 2 Förslag till riksdagsbeslut

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU9 2005/06:UU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • WTO och global rättvisa

  Motion 2002/03:U263 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U263 av Lotta N Hedström m.fl. mp WTO och global rättvisa 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Inledning 15 4 WTO och det globala civila samhället 15 4.1 Nya politiska och etiska mål för WTO 16 4.2 WTO öppenhet, demokrati och makt 16

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2003/04:FiU16 2003/04:LU18 2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Kurdistan

  Motion 2002/03:U258 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U258 av Lotta N Hedström m.fl. mp Kurdistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Kurdistan en nation utan gränser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen både nationellt

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:UU11 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Sudan

  Motion 2002/03:U257 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U257 av Lotta N Hedström m.fl. mp Sudan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sina politiska och ekonomiska relationer med Sudan måste uppmärksamma pågående brott mot mänskliga rättigheter i landet, t.ex.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UU8 2003/04:UU3 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter