Yusuf Aydin (KD)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Stockholms län, plats 29
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare

Finansutskottet

Suppleant

Försvarsutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2022-11-08 – 2026-09-21

Finansutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-11-24 – 2026-09-21

Utrikesutskottet

Suppleant
2023-01-27 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-11-16 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

 • Stillbild från Debatt om förslag: Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

  Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

  Betänkande 2022/23:FiU22

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Internationella valutafonden (IMF), Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker under 2021 och 2022. Skrivelsen handlar bland annat om hur institutionerna arbetar med finansiell och monetär

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  15, 52 minuter
  Justering
  2023-03-28
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-04-27
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Riksdagen håller en särskild debatt om hushållens ekonomi. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson M

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman MUtbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 15 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Kulturminister Parisa Liljestrand M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

  Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

  Betänkande 2022/23:FiU3

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 157,5 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 151,9 miljarder kronor, går

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  39, 119 minuter
  Justering
  2022-12-19
  Bordläggning
  2022-12-20
  Debatt
  2022-12-21
  Beslut
  2022-12-21
 • Erkännande av folkmordet Seyfo

  Motion 2022/23:1587 av Magnus Oscarsson och Yusuf Aydin (båda KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1587 av Magnus Oscarsson och Yusuf Aydin båda KD Erkännande av folkmordet Seyfo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör erkänna folkmordet Seyfo 1915 på assyrier, syrianer, armenier och pontiska greker, och detta tillkännager

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:UU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Självförsörjningsmål

  Motion 2022/23:1534 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1534 av Hans Eklind och Yusuf Aydin båda KD Självförsörjningsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mäta graden av självförsörjning med ett självförsörjningsmål och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den gängse uppfattningen

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:AU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Turkiet

  Motion 2022/23:1496 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1496 av Yusuf Aydin KD Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Unesco ska verka för att de av Turkiet föreslagna syrisk-ortodoxa kyrkorna och klostren klassas som världsarv av Unesco

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Återuppbyggnad av Irak och Syrien

  Motion 2022/23:1495 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1495 av Yusuf Aydin KD Återuppbyggnad av Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka genom FN och EU för återuppbyggandet av kristna områden i Irak och Syrien samt andra etnoreligiösa minoriteters områden i dessa

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:UU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärder för ett mer transparent skattesystem

  Motion 2022/23:1109 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1109 av Hans Eklind och Yusuf Aydin båda KD Åtgärder för ett mer transparent skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten och det allmänna bör redovisa löneskatter s.k. arbetsgivaravgifter på lönebesked och tillkännager detta

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter