Veronica Palm (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Barnskötare.
Född år
1973
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2015-09-30

Civilutskottet

Ordförande
2011-04-26 – 2014-09-29
Ledamot
2011-04-13 – 2011-04-26

Socialförsäkringsutskottet

Vice ordförande
2008-02-19 – 2010-10-04
Ledamot
2008-02-14 – 2008-02-18

Skatteutskottet

Vice ordförande
2010-10-12 – 2011-04-07
Ledamot
2010-10-12 – 2010-10-12

Socialutskottet

Vice ordförande
2014-10-07 – 2015-09-30
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2008-02-14
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-05-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2007-10-18 – 2008-04-21
Deputerad
2007-03-22 – 2007-06-01
Deputerad
2006-10-10 – 2006-10-13
Suppleant
2006-05-18 – 2006-06-14
Suppleant
2005-11-22 – 2005-12-07
Deputerad
2004-10-19 – 2004-12-15
Suppleant
2004-05-11 – 2004-05-26
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2007-03-27 – 2009-05-06
Suppleant
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Suppleant
2005-02-15 – 2005-03-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Förste vice ordförande
2007-01-31 – 2008-02-21
Ledamot
2006-12-13 – 2007-01-30
Suppleant
2004-11-17 – 2006-12-12

Krigsdelegationen

Ledamot
2008-08-14 – 2015-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02-15. Ledamot utrikesutskottet 02-06, sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 06 och 07-08 och utrikesutskottet 06-08. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 08-10, skatteutskottet 10-11 och socialutskottet 14-15. Ordförande civilutskottet 11-14. Suppleant socialutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04, 05 och 06, konstitutions- och utrikesutskottet 03 och 07-09 och utrikes- och socialutskottet 05. Ledamot krigsdelegationen 08-15 och Interparlamentariska unionens svenska delegation 06-07, 1:e vice ordförande 07-08. Suppleant Interparlamentariska unionens svenska delegation 04-06, ledamot 06-07.

Föräldrar

Förhandlingsombudsmannen Leif Palm och fritidspedagogen Helén Hilmersson.

Utbildning

Barnskötarutbildning 91. Valla folkhögskola 94. Kvinnovetenskap, Linköpings universitet 94-98.

Anställningar

Vikarierande barnskötare 91-94. Projektledare, LO i Linköping 96-98. Ombudsman, Stockholm 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Expert, Kommittén för en ungdomskampanj mot främlingsfientlighet och rasism 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot, stadsdelsnämnd Vantör, Stockholm 00-02. Kommunala uppdrag i Linköping 94-98.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Östergötlands läns distrikt av SSU 93-98. Ledamot, förbundsstyrelsen SSU 93-99. Suppleant, Socialdemokraternas verkställande utskott 13-. Ledamot, Rädda Barnens styrelse.

Litteratur

Egenmakt (96).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

  Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

  Betänkande 2014/15:SoU14

  I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Bland annat ska utredningen lämna förslag om ändrade regler så att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 110 minuter
  Justering
  2015-05-21
  Bordläggning
  2015-06-16
  Debatt
  2015-06-17
  Beslut
  2015-06-17
 • Legitimation för kuratorer i sjukvården

  Skriftlig fråga 2014/15:349 av Veronica Palm (S)

  Fråga 2014/15:349 Legitimation för kuratorer i sjukvården av Veronica Palm S till Statsrådet Gabriel Wikström S Vikten av att socionomer i sjukvården är legitimerade har de senaste åren framhållits av fackförbundet SSR och flera andra aktörer. Socialstyrelsen har också tittat på frågan. Deras sammanfattande bedömning

  Inlämnad
  2015-03-25
  Besvarare
  Gabriel Wikström (S)
 • Reklam riktad till barn

  Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. S Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn. Motivering Reklam påverkar barn och ungdomar. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt

  Inlämnad
  2014-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2014/15:CU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande

  Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. S Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folket rätt till självbestämmande. Kurder och Kurdistan

  Inlämnad
  2014-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2015/16:UU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Försäkringskassans beredskap för den nya influensan

  Skriftlig fråga 2008/09:1226 av Palm, Veronica (s)

  den 11 september Fråga 2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vi kan nu varje dag följa i medierna hur man på många håll i samhället rustar för de förväntade effekterna av den nya influensan. Handsprit tar slut på apoteken,

  Inlämnad
  2009-09-11
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förskrivning av p-piller

  Förskrivning av p-piller

  Interpellation 2008/09:468 av Johansson, Ylva (s)

  den 20 april Interpellation 2008/09:468 Förskrivning av p-piller av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Att skydda unga människor som har sex liksom att förebygga oönskade graviditeter är mycket angeläget. En särskild utredare har tillsatts för att föreslå åtgärder för att minska antalet oönskade

  Inlämnad
  2009-04-20
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.

  Inlämnad
  2009-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2008/09:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

  Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.

  Inlämnad
  2009-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2008/09:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: VAB-intygen

  VAB-intygen

  Interpellation 2008/09:426 av Palm, Veronica (s)

  den 24 mars Interpellation 2008/09:426 VAB-intygen av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att bara portokostnaden för det nya systemet med intygsblankett för den som ansöker om tillfällig föräldrapenning går på nära 10 miljoner kronor varje år. Försäkringskassan

  Inlämnad
  2009-03-24
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sjukskrivningsreglerna

  Sjukskrivningsreglerna

  Interpellation 2008/09:322 av Palm, Veronica (s)

  den 6 februari Interpellation 2008/09:322 Sjukskrivningsreglerna av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag har vid flera tillfällen det senaste året kritiserat de nya sjukskrivningsreglerna som medvetet puttar ut sjuka människor ur välfärdsförsäkringen. När jag frågat vad dessa människor

  Inlämnad
  2009-02-06
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning

  Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning s33015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställningen: Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2009-02-06
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2008/09:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Försäkringskassa utan förseningar

  Försäkringskassa utan förseningar

  Interpellation 2008/09:250 av Ericson, Gunvor G (mp)

  den 15 januari Interpellation 2008/09:250 Försäkringskassa utan förseningar av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan har genomgått en stor förändring. 21 länsorganisationer och en statlig myndighet har slagits ihop till en gemensam myndighet. Kontor har stängts och flytt

  Inlämnad
  2009-01-15
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Risken för tortyr efter en avvisning

  Risken för tortyr efter en avvisning

  Interpellation 2008/09:154 av Palm, Veronica (s)

  den 25 november Interpellation 2008/09:154 Risken för tortyr efter en avvisning av Veronica Palm s till statsrådet Tobias Billström m Den 4 augusti i år avvisades den 29-årie marockanen Abdrazzak Jabri från Sverige. Han överlämnades på flygplatsen i Casablanca till marockansk polis och fördes till en av säkerhetstjänstens

  Inlämnad
  2008-11-25
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Pensionärernas ekonomiska situation

  Pensionärernas ekonomiska situation

  Interpellation 2008/09:188 av Palm, Veronica (s)

  den 3 december Interpellation 2008/09:188 Pensionärernas ekonomiska situation av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag och många andra känner stor oro för pensionärernas ekonomiska situation. Priserna på basvaror ökar i handeln och räntorna för dem som har lån är fortsatt höga. Med regeringens

  Inlämnad
  2008-12-03
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skärpt tillsyn av förskoleföretagen

  Skärpt tillsyn av förskoleföretagen

  Interpellation 2008/09:189 av Palm, Veronica (s)

  den 3 december Interpellation 2008/09:189 Skärpt tillsyn av förskoleföretagen av Veronica Palm s till utbildningsminister Jan Björklund fp Ungefär 30 procent av Stockholmsbarnen går i enskilt driven förskoleverksamhet. Utgångspunkten för en väl fungerande offentligt finansierad verksamhet måste vara att ge bästa

  Inlämnad
  2008-12-03
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

  Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

  Betänkande 2008/09:SfU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på socialförsäkringsområdet för 2009. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (113,9 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (42,5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (68,5 miljarder kronor).

  Behandlade dokument
  136
  Förslagspunkter
  55
  Reservationer
  59 
  Anföranden och repliker
  88, 348 minuter
  Beredning
  2008-11-13
  Justering
  2008-11-27
  Debatt
  2008-12-17
  Beslut
  2008-12-18
 • med anledning av redog. 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Sänkta socialavgifter

  Motion 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av redog. 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Sänkta socialavgifter s68096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en uppföljning och utvärdering

  Inlämnad
  2008-12-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen för barnsjukvården

  Situationen för barnsjukvården

  Interpellation 2008/09:98 av Palm, Veronica (s)

  den 7 november Interpellation 2008/09:98 Situationen för barnsjukvården av Veronica Palm s till socialminister Göran Hägglund kd Köerna för barnsjukvården har sedan valet ökat. Bara i Stockholms läns landsting har antalet barn som väntar på att få komma till en barnmedicinsk mottagning ökat med 223 procent 20072008.

  Inlämnad
  2008-11-07
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stimulanspaket mot jobbkrisen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. s Stimulanspaket mot jobbkrisen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt s33020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden för 2008 enligt specifikation i tabell 1.2. Riksdagen anvisar

  Inlämnad
  2008-11-14
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2008/09:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag

Filter

Valda filter