Veronica Palm (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Barnskötare.
Född år
1973
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2015-09-30

Civilutskottet

Ordförande
2011-04-26 – 2014-09-29
Ledamot
2011-04-13 – 2011-04-26

Socialförsäkringsutskottet

Vice ordförande
2008-02-19 – 2010-10-04
Ledamot
2008-02-14 – 2008-02-18

Skatteutskottet

Vice ordförande
2010-10-12 – 2011-04-07
Ledamot
2010-10-12 – 2010-10-12

Socialutskottet

Vice ordförande
2014-10-07 – 2015-09-30
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2008-02-14
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-05-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2007-10-18 – 2008-04-21
Deputerad
2007-03-22 – 2007-06-01
Deputerad
2006-10-10 – 2006-10-13
Suppleant
2006-05-18 – 2006-06-14
Suppleant
2005-11-22 – 2005-12-07
Deputerad
2004-10-19 – 2004-12-15
Suppleant
2004-05-11 – 2004-05-26
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2007-03-27 – 2009-05-06
Suppleant
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Suppleant
2005-02-15 – 2005-03-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Förste vice ordförande
2007-01-31 – 2008-02-21
Ledamot
2006-12-13 – 2007-01-30
Suppleant
2004-11-17 – 2006-12-12

Krigsdelegationen

Ledamot
2008-08-14 – 2015-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02-15. Ledamot utrikesutskottet 02-06, sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 06 och 07-08 och utrikesutskottet 06-08. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 08-10, skatteutskottet 10-11 och socialutskottet 14-15. Ordförande civilutskottet 11-14. Suppleant socialutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04, 05 och 06, konstitutions- och utrikesutskottet 03 och 07-09 och utrikes- och socialutskottet 05. Ledamot krigsdelegationen 08-15 och Interparlamentariska unionens svenska delegation 06-07, 1:e vice ordförande 07-08. Suppleant Interparlamentariska unionens svenska delegation 04-06, ledamot 06-07.

Föräldrar

Förhandlingsombudsmannen Leif Palm och fritidspedagogen Helén Hilmersson.

Utbildning

Barnskötarutbildning 91. Valla folkhögskola 94. Kvinnovetenskap, Linköpings universitet 94-98.

Anställningar

Vikarierande barnskötare 91-94. Projektledare, LO i Linköping 96-98. Ombudsman, Stockholm 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Expert, Kommittén för en ungdomskampanj mot främlingsfientlighet och rasism 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot, stadsdelsnämnd Vantör, Stockholm 00-02. Kommunala uppdrag i Linköping 94-98.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Östergötlands läns distrikt av SSU 93-98. Ledamot, förbundsstyrelsen SSU 93-99. Suppleant, Socialdemokraternas verkställande utskott 13-. Ledamot, Rädda Barnens styrelse.

Litteratur

Egenmakt (96).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Reklam riktad till barn

  Motion 2004/05:L351 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L351 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reklam riktad till barn. Motivering Reklam påverkar barnen på många olika sätt, mycket av den kommersiella reklamen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Behöriga lärare

  Motion 2004/05:Ub426 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub426 av Kerstin Andersson m.fl. s Behöriga lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av behöriga lärare. Motivering För att få en bra skola krävs välutbildade lärare. Den nya lärarutbildningen är ett bra instrument

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnvänliga arbetstider

  Motion 2004/05:A339 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A339 av Martin Nilsson m.fl. s Barnvänliga arbetstider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av mer barntillåtna arbetstider. Motivering Det kan knappast ha förbigått någon att något av det vi saknar mest i det

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lokala barn- och ungdomsombud

  Motion 2004/05:So588 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So588 av Kerstin Andersson m.fl. s Lokala barn- och ungdomsombud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av lokala barn- och ungdomsombud. Motivering Barnkonventionen har funnits i femton år och Sverige är ett

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Körkortsutbildning

  Motion 2004/05:Ub427 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub427 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Körkortsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av en trafikantutbildning och en förberedande körkortsutbildning i skolan. Motivering Körkortsfrågan är en

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Läxläsning

  Motion 2004/05:Ub425 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub425 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Läxläsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa läxor i skolan. Motivering Läxor är idag en del av skolplanen. Sett ur ett jämlikhets- och jämställdshetsperspektiv

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hemlöshet

  Motion 2004/05:So541 av Börje Vestlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So541 av Börje Vestlund m.fl. s Hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en bostad är en mänsklig rättighet och att hemlösheten, där den inte är självvald, i Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet måste

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU1 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
 • Barnpolitik

  Motion 2004/05:So637 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So637 av Monica Green m.fl. s Barnpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta en barnpolitisk maktutredning. Motivering Många barn och ungdomar i Sverige känner en maktlöshet över sin vardag. Möjligheterna

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kungafamiljen

  Motion 2004/05:K391 av Hillevi Larsson och Veronica Palm (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:K391 av Hillevi Larsson och Veronica Palm s Kungafamiljen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kungafamiljens rättigheter och skyldigheter. Motivering Monarkinär en gammal kvarleva från en tid då makten inte utgick

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Övergrepp mot barn

  Motion 2004/05:Ju432 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju432 av Hillevi Larsson m.fl. s Övergrepp mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om övergrepp mot barn. Motivering Ungefär sju procent av alla flickor och tre procent av alla pojkar har utsatts för sexuella övergrepp

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lagstadgad skolmat

  Motion 2004/05:Ub484 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub484 av Veronica Palm m.fl. s Lagstadgad skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen verkar för att skolmaten i gymnasieskolan förblir kostnadsfri. Motivering Skolmaten är något som måste vara gratis

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Republik

  Motion 2004/05:K392 av Veronica Palm och Hillevi Larsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:K392 av Veronica Palm och Hillevi Larsson s Republik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om övergång till republik. Motivering All offentlig makt utgår från folket. Visst känns det skönt att konstatera, när man ser sig

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Folkhälsa

  Motion 2004/05:So418 av Helene Petersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:So418 av Helene Petersson m.fl. s Folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för bättre folkhälsa. Motivering Fler och fler rapporter talar om den ökade fetman på grund av felaktig kost, för lite rörelse

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnomsorg och sjuka barn

  Motion 2004/05:Ub277 av Matilda Ernkrans och Anders Ygeman (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub277 av Matilda Ernkrans och Anders Ygeman s Barnomsorg och sjuka barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera samtal med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om förutsättningarna för att kunna erbjuda

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Antalet högskoleplatser i Stockholms län

  Motion 2004/05:Ub491 av Niclas Lindberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub491 av Niclas Lindberg m.fl. s Antalet högskoleplatser i Stockholms län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att över tiden utöka antalet högskoleplatser i Stockholmsregionen. Motivering I budgetpropositionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Elevskyddsombudens rättigheter

  Motion 2004/05:Ub475 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub475 av Monica Green m.fl. s Elevskyddsombudens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande på arbetsmiljön i skolan. Motivering Skolan är idag den plats där barn och ungdomar tillbringar den

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alla barns rätt till barnomsorg

  Motion 2004/05:Ub402 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub402 av Veronica Palm m.fl. s Alla barns rätt till barnomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alla barns rätt till barnomsorg. Motivering Den gemensamt finansierade barnomsorgen har två syften. För det första är

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Betyg på lärare

  Motion 2004/05:Ub401 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub401 av Veronica Palm m.fl. s Betyg på lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers rätt till skriftliga omdömen om skola och lärare. Motivering I barnkonventionens artikel 12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Föräldraförsäkringssystemet

  Motion 2004/05:Sf334 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf334 av Sylvia Lindgren m.fl. s Föräldraförsäkringssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föräldraförsäkringssystemet bör ses över. Motivering Arbetar man heltid och får barn, erhåller man 80 av sin tidigare

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Höjning av underhållsstödet

  Motion 2004/05:Sf329 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf329 av Veronica Palm m.fl. s Höjning av underhållsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underhållsstödet. Motivering En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska medverka till barnets försörjning genom

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter