Ulrika Westerlund (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Miljöpartiet
Valkrets
Stockholms kommun, plats 280
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Ledamot

Civilutskottet

Suppleant

Justitieutskottet

Suppleant

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Valberedningen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Socialutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-11-17 –

Valberedningen

Suppleant
2022-09-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Betänkande 2022/23:SoU21

  Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om stöd till personer med funktionsnedsättning. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, statligt huvudmannaskap för personlig assistans och bilstöd.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  20, 70 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-06-02
  Debatt
  2023-06-07
  Beslut
  2023-06-07
 • Köer inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Skriftlig fråga 2022/23:748 av Ulrika Westerlund (MP)

  Fråga 2022/23:748 Köer inom barn- och ungdomspsykiatrin av Ulrika Westerlund MP till Socialminister Jakob Forssmed KD Sedan 2011 har barn- och ungdomspsykiatrin bup haft en målsättning att förkorta sina vårdköer till psykiatriska utredningar. Målsättningen är en förstärkt vårdgaranti som innebär att varken barn eller

  Inlämnad
  2023-06-01
  Svarsdatum
  2023-06-14
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Betänkande 2022/23:SoU13

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. Riksdagen anser bland annat att det krävs ett samlat grepp om vården och omsorgen för patienter med sällsynta

  Behandlade dokument
  71
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 110 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  Betänkande 2022/23:SoU26

  Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • med anledning av prop. 2022/23:109 Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

  Motion 2022/23:2394 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2394 av Rasmus Ling m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:109 Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition i sin helhet med undantag för de delar som rör kamerabevakning av fordon i gränsnära områden och lagringstiden

  Inlämnad
  2023-05-10
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdens organisation

  Hälso- och sjukvårdens organisation

  Betänkande 2022/23:SoU12

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hälso- och sjukvårdens organisation. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om primärvården, vårdval och valfrihet samt tillgänglighet.

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  7, 47 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-10
 • med anledning av prop. 2022/23:106 Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

  Motion 2022/23:2391 av Jan Riise m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2391 av Jan Riise m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:106 Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att

  Inlämnad
  2023-05-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens arbete

  Socialtjänstens arbete

  Betänkande 2022/23:SoU16

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag om socialtjänstens arbete. Motionerna handlar bland annat om socialtjänstlagen, försörjningsstöd och hemlöshet. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen avslår motionerna och hänvisar bland annat till att utredningsarbete pågår.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  16, 71 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Betänkande 2022/23:SoU10

  Större tillgänglighetskrav ska ställas på vissa produkter och tjänster. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

  Produkter som omfattas av de nya reglerna är exempelvis datorer, smarttelefoner, betalningsterminaler, kontantautomater,

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  7, 40 minuter
  Justering
  2023-04-25
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Betänkande 2022/23:SoU14

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Några av förslagen handlar om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, patienter utsatta för våld, registerkontroll,

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  35, 107 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Tillkommande förslag för 2023 Stöd till hushåll och barnfamiljer Slopad matmoms på basvaror Gratis frukost i skolan Det förhöjda

  Inlämnad
  2023-04-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Betänkande 2022/23:SoU24

  I april 2022 beslutade riksdagen att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Statens institutionsstyrelses (Sis) åtgärder för att minska antalet avskiljningar vid särskilda ungdomshem. Därefter har regeringen i en skrivelse redovisat effekterna av Sis

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 97 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2022/23:CU6

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. För den part som har det sämst ställt ekonomiskt har det vanligtvis mycket stor ekonomisk betydelse

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  39, 129 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2022/23:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner som lämnats under den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat arbete som redan pågår inom de frågor som motionerna tar upp.

  Förslagen handlar exempelvis om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsofrämjande insatser, smittskydd och vaccinationer.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  24, 86 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • med anledning av prop. 2022/23:91 En ny lag om ordningsvakter

  Motion 2022/23:2375 av Bassem Nasr m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2375 av Bassem Nasr m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:91 En ny lag om ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ordningsvakters ingripanden bör motiveras tydligt, avrapporteras och följas upp och tillkännager detta för

  Inlämnad
  2023-04-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Betänkande 2022/23:SoU19

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Riksdagen pekar på

  Behandlade dokument
  53
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  48, 125 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-22
  Debatt
  2023-03-23
  Beslut
  2023-03-29
 • med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

  Motion 2022/23:2357 av Bassem Nasr m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2357 av Bassem Nasr m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma

  Inlämnad
  2023-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2022/23:SoU22

  Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  36, 95 minuter
  Justering
  2023-03-09
  Bordläggning
  2023-03-15
  Debatt
  2023-03-16
  Beslut
  2023-03-22

Filter