Ulrika Jörgensen (M)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Hallands län
Titel
Leg. sjuksköterska.
Född år
1967
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Suppleant kulturutskottet 18- och socialutskottet 18-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Betydelsen av friskfaktorer tidigt i livet

  Skriftlig fråga 2021/22:1547 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2021/22:1547 Betydelsen av friskfaktorer tidigt i livet av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen släpptes Generation Pep Pep-rapporten 2022 Temat i rapporten har varit att belysa barns psykiska hälsa. Det framkommer i rapporten att det finns indikationer på att arbete med ett antal friskfaktorer

  Inlämnad
  2022-05-06
  Svarsdatum
  2022-05-18
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • En jämlik obesitasvård

  Skriftlig fråga 2021/22:1546 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2021/22:1546 En jämlik obesitasvård av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Obesitas är en komplex, kronisk sjukdom. Tidig diagnos och insatser samt ett gott och värdigt bemötande är av stor betydelse. Cirka 80 000 barn och 1,3 miljoner vuxna har obesitas. Det skiljer sig stort i landet hur obesitasvården

  Inlämnad
  2022-05-06
  Svarsdatum
  2022-05-18
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Traumavård för ukrainska flyktingar

  Skriftlig fråga 2021/22:1300 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2021/22:1300 Traumavård för ukrainska flyktingar av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Den 24 februari inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina som bryter mot internationell rätt och mot Ukrainas självbestämmanderätt. På grund av Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina beräknar Migrationsverket

  Inlämnad
  2022-03-17
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Läkemedel för ukrainska flyktingar

  Skriftlig fråga 2021/22:1299 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2021/22:1299 Läkemedel för ukrainska flyktingar av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Den 24 februari inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina som bryter mot internationell rätt och mot Ukrainas självbestämmanderätt. På grund av Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina beräknar Migrationsverket

  Inlämnad
  2022-03-17
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Bristen på biomedicinska analytiker

  Skriftlig fråga 2021/22:1117 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2021/22:1117 Bristen på biomedicinska analytiker av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Under pandemin har det blivit uppenbart hur viktiga biomedicinska analytiker är för hälso- och sjukvården. Det har även blivit uppenbart att det examineras för få. Detta då drygt hälften av studenterna på

  Inlämnad
  2022-02-17
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Den svenska abortlagstiftningen

  Skriftlig fråga 2021/22:61 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2021/22:61 Den svenska abortlagstiftningen av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Tack vare stora medicinska framsteg finns i dag goda möjligheter att öka många kvinnors frihet och självbestämmande och anpassa vården efter individuella behov. Sverige bör ändra lagen så att kvinnor som vill efter

  Inlämnad
  2021-09-28
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Ovaccinerad personal i vård och omsorg

  Skriftlig fråga 2021/22:49 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2021/22:49 Ovaccinerad personal i vård och omsorg av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Den 28 januari i år ställde jag en skriftlig fråga till socialministern angående riktlinjer för vaccinering av personal. Ministerns svar den 10 februari var att regeringen följer frågan. Folkhälsomyndigheten

  Inlämnad
  2021-09-28
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Systematisk uppföljning av läkemedel

  Skriftlig fråga 2020/21:3117 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:3117 Systematisk uppföljning av läkemedel av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S I Riksrevisionens granskningsrapport Mesta möjliga hälsa för skattepengarna framkom det att regeringen bör säkerställa att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket systematiskt arbetar med att bland annat

  Inlämnad
  2021-06-04
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Riktlinjer för att minska stillasittande

  Skriftlig fråga 2020/21:3115 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:3115 Riktlinjer för att minska stillasittande av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Folkhälsomyndigheten släppte i dagarna svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet en efterlängtad rekommendation där det betonas att all rörelse räknas. Att både vuxna

  Inlämnad
  2021-06-04
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Vikten av verksamhetsförlagd utbildning

  Skriftlig fråga 2020/21:3109 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:3109 Vikten av verksamhetsförlagd utbildning av Ulrika Jörgensen M till Statsrådet Matilda Ernkrans S Vårdförbundet Student genomförde nyligen sin årliga enkät om sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Många uppger att de är nöjda i sin helhet men vad som är oroväckande är att årets enkät visar på att

  Inlämnad
  2021-06-03
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor inom intensivvården

  Skriftlig fråga 2020/21:3106 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:3106 Kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor inom intensivvården av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Personal inom den svenska intensivsjukvården har arbetat under en lång tid med tuffa arbetsförhållanden, många utan återhämtning hela pandemin igenom. Tyvärr finns det rapporter

  Inlämnad
  2021-06-03
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Pollenprognoser i hela landet

  Skriftlig fråga 2020/21:2994 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2994 Pollenprognoser i hela landet av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Frågan om mätning av pollennivåer är inte ny men en akut sådan. Ett samlat grepp måste tas för finansiering och för att säkra kompetensen att mäta pollenhalten i hela landet. Genom att följa pollenprognoser kan

  Inlämnad
  2021-05-25
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Övervikt och fetma i pandemin

  Skriftlig fråga 2020/21:2943 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2943 Övervikt och fetma i pandemin av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Socialstyrelsen publicerade nyligen en rapport om att personer med övervikt och fetma med ett BMI över 30 löper en större risk att drabbas av allvarlig covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten kan personer med grav

  Inlämnad
  2021-05-21
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Minskad psykisk ohälsa genom mer fysisk aktivitet

  Skriftlig fråga 2020/21:2942 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2942 Minskad psykisk ohälsa genom mer fysisk aktivitet av Ulrika Jörgensen M till Utbildningsminister Anna Ekström S Enligt WHO:s riktlinjer bör barn och unga ha 60 minuter fysisk aktivitet dagligen. Så är inte fallet för de flesta barn. Rapporten om barns och ungas rörelsemönster från Folkhälsomyndigheten,

  Inlämnad
  2021-05-21
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Vården för personer med Parkinsons sjukdom

  Skriftlig fråga 2020/21:2512 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2512 Vården för personer med Parkinsons sjukdom av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S År 2016 kom nationella riktlinjer för personer med Parkinsons sjukdom, och samma år gjorde Socialstyrelsen en utvärdering av vården för personer med sjukdomen. Enligt Socialstyrelsens rekommendation

  Inlämnad
  2021-04-13
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Vaccinturism i regionerna

  Skriftlig fråga 2020/21:2506 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2506 Vaccinturism i regionerna av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Flera regioner som Kalmar, Gotland, Skåne och mitt hemlän Halland rapporterar att den tänkta delen vaccin som fördelats till regionerna relaterat till befolkningsmängd ges till personer folkbokförda i andra regioner.

  Inlämnad
  2021-04-13
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Ojämlik tillgänglighet till bröstcancerrehabilitering

  Skriftlig fråga 2020/21:2413 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2413 Ojämlik tillgänglighet till bröstcancerrehabilitering av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Enligt en ny granskning gjord av Bröstcancerförbundet och Cancerfonden framkom att det inte finns någon samlad kunskap om omfattningen av bröstcancerrehabilitering inom sjukvården. 8 000

  Inlämnad
  2021-04-01
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Barns och ungas idrottande

  Skriftlig fråga 2020/21:2270 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2270 Barns och ungas idrottande av Ulrika Jörgensen M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Idrott och fysisk aktivitet är bra för vår hälsa och vårt välmående. Att idrotta och röra på sig under uppväxten medför ofta goda fysiska vanor under resten av livet. Coronapandemin har emellertid påverkat

  Inlämnad
  2021-03-19
  Besvarare
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Ungas fysiska och psykiska ohälsa i pandemin

  Skriftlig fråga 2020/21:2251 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2251 Ungas fysiska och psykiska ohälsa i pandemin av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Effekten av pandemin har inneburit att ungas fysiska och psykiska hälsa har försämrats. För våra gymnasieungdomar har prövningarna varit extra stora i och med den fjärr- och distansutbildning som

  Inlämnad
  2021-03-18
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Satsningarna på vissa bristyrken

  Skriftlig fråga 2020/21:2001 av Ulrika Jörgensen (M)

  Fråga 2020/21:2001 Satsningarna på vissa bristyrken av Ulrika Jörgensen M till Statsrådet Matilda Ernkrans S Riksrevisionens granskningsrapport Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor regeringens styrning genom utformning och uppföljning släpptes den 23 februari. Rapporten är tydlig: Regeringens omfattade

  Inlämnad
  2021-02-26
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Filter

Valda filter