Teres Lindberg (S)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2017-09-25 – 2022-09-26
Ordinarie
2013-01-01 – 2014-09-29
Ledig
2012-07-15 – 2012-12-31
Ordinarie
2011-04-01 – 2012-07-14

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2017-05-29 – 2017-09-24
Statsrådsersättare
2015-10-01 – 2017-05-28
Statsrådsersättare
2014-10-03 – 2015-09-30

Trafikutskottet

Tredje vice ordförande
2020-09-10 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-09
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2011-04-13 – 2012-09-27

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2012-09-27 – 2014-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2016-06-09 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-10-07 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-09 – 2020-10-06
Suppleant
2018-01-01 – 2018-01-01
Suppleant
2013-01-16 – 2014-09-29

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Vice ordförande
2018-10-24 – 2020-09-28
Ledamot
2014-10-28 – 2018-10-24

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant
2020-02-11 – 2022-09-27

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.

Utbildning

Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.

Anställningar

Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Framtidens infrastruktur

  Framtidens infrastruktur

  Betänkande 2020/21:TU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ekonomisk ram för satsningar på transportinfrastruktur som järnvägar och vägar 2022-2033.

  Förslaget är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och omfattar totalt 799 miljarder kronor.

  Behandlade dokument
  207
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  57 
  Anföranden och repliker
  41, 165 minuter
  Justering
  2021-06-15
  Bordläggning
  2021-06-18
  Debatt
  2021-06-21
  Beslut
  2021-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2020/21:TU14

  Beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tidigast tas när flygbranschen har återhämtat sig efter coronapandemin och det går att göra tillförlitliga prognoser om flygets utveckling. Vidare bör regeringen senast i december 2021 återkomma till riksdagen med en plan för

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  45, 145 minuter
  Justering
  2021-05-27
  Bordläggning
  2021-06-01
  Debatt
  2021-06-02
  Beslut
  2021-06-02
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Finansminister Magdalena Andersson S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Näringsminister
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikesminister Ann Linde S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2020/21:TU8

  Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2020. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar exempelvis om ökad kollektivtrafik, biljett- och betalsystem, säkerhet och åtgärder mot plankning och klotter samt om färdtjänsten.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  12, 73 minuter
  Justering
  2021-03-16
  Bordläggning
  2021-03-23
  Debatt
  2021-03-24
  Beslut
  2021-04-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2020/21:TU7

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om sjöfartsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder planeras eller redan är genomförda inom de områden som berörs av förslagen.

  Motionerna handlar exempelvis om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter och vissa miljöfrågor.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  20, 102 minuter
  Justering
  2021-03-16
  Bordläggning
  2021-03-23
  Debatt
  2021-03-24
  Beslut
  2021-04-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2020/21:TU6

  Riksdagen sa nej till olika förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om trafiksäkerhetsfrågor. Anledningen är främst att åtgärder planeras eller redan har vidtagits och att arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp.

  Riksdagen välkomnar att etappmålet

  Behandlade dokument
  90
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  33 
  Anföranden och repliker
  32, 118 minuter
  Justering
  2021-03-09
  Bordläggning
  2021-03-17
  Debatt
  2021-03-18
  Beslut
  2021-03-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utrikesminister Ann Linde S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Infrastrukturminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2020/21:TU1

  Cirka 73,9 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet kommunikationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  60, 150 minuter
  Justering
  2020-12-01
  Bordläggning
  2020-12-09
  Debatt
  2020-12-10
  Beslut
  2020-12-15
 • Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget

  Motion 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. S Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en blandad skola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2020/21:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter

  Motion 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. S Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2020/21:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stärk psykosociala vården för nya föräldrar

  Motion 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. S Stärk psykosociala vården för nya föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur den psykosociala eftervården för nyblivna föräldrar kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2020/21:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rätten till helomfattande assistans

  Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. S Rätten till helomfattande assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rätten till personlig assistans i syfte att göra den mer allomfattande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2020/21:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärder mot spelmissbruk

  Motion 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. S Åtgärder mot spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare regleringar
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2020/21:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Psykisk ohälsa hos äldre

  Motion 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. S Psykisk ohälsa hos äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och behandla äldres psykiska ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2020/21:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kurder och Kurdistan

  Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. S Kurder och Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kurder och Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kurder utgör idag Mellanösterns fjärde största folkgrupp. Av olika anledningar råder
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:UU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet

  Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. S Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram förslag som säkerställer att samtliga elever tillförsäkras regelbunden undervisning i estetiska ämnen och
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2020/21:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare

  Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. S Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta nödvändiga åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare och tillkännager
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2020/21:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer

  Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. S Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela landet
  Inlämnad
  2020-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2020/21:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter

Valda filter