Stina Eliasson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ämneslärare
Född år
1927
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-20 – 1994-10-02
Ledig
1992-10-14 – 1992-11-19
Ordinarie
1988-10-02 – 1992-10-13
Ordinarie
1979-09-30 – 1982-10-07
Ordinarie
1979-04-29 – 1979-06-01
Ordinarie
1978-10-19 – 1978-12-20
Ordinarie
1976-10-07 – 1978-10-17

Finansutskottet

Suppleant
1988-02-08 – 1988-03-07

Kulturutskottet

Suppleant
1991-12-12 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-03-11

Lagutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-78. Rdl 1979-82, 1988- Suppl i KrU 76/77--81/82 och 88/89--93/94, FöU 77/78--78/79, JuU 79/80--81/82, FiU 84/85, 85/86 och 87/88, NU 85/86, LU 91/92--93/94 och AU 91/92. Led av LU 88/89--90/91.

Bostadsort

Stugun

Utbildning

Realexamen 44. Folkskollärarexamen 50. Folkskollärare 50-64. Ämneslärarkompetens 64. Ämneslärare 64-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges körförbund, vice ordförande, ordförande, och ledamot av Nordiska körkommittén. - Ledamot av styrelsen för Undersåkers avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 55-63, Stuguns CKF-avdelning, ordförande 65-88, och Jämtlands läns CKF-distrikt, ordförande 75-93, samt CKF:s förtroenderåd 75-93. - Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Jämtlands län 80-88, Jämtlands läns allmänna försäkringskassa, ordförande 80-82, länsmuseet i Jämtlands län, talboks- och punktskriftsbiblioteket 89-95 och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 90-. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 77-81, Nordiska museets nämnd 78-84, Socialförsäkringsnämnden i Jämtlands län, och Länsmuseernas samarbetsråd, ordförande. - Ledamot av 1979 års folkbokföringskommitté 80-81, bibelkommissionen 82-01 och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Ledamot stat-kyrkadelegationen 96-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stuguns kommunal/kommunfullmäktige 65-73. Ledamot av byggnadsnämnden 65-73. - Ledamot av Ragunda kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Jämtlands läns landsting 71-80. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 76-80. Ledamot av utbildningsnämnden, vice ordförande 73-76. - Ledamot av Undersåkers kyrkofullmäktige 56-63. - Ledamot av kyrkomötet 79-, 1:e vice ordförande 83-95, Svenska kyrkans centralstyrelse/Kyrkostyrelse 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av Härnösands stifts stiftsfullmäktige, ordförande, och Härnösands stifts domkapitel 88-02.

Föräldrar

Lantbrukaren Axel Landgren och lantbrukaren Olga Fors

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi101 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi101 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Samhället har ett betydande ansvar för att kulturarvet förs vidare och även för att kulturverksamhet inom skilda områden kan

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m.

  Motion 1992/93:Sk41 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk41 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. I propositionen 1992/93:190 om mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. föreslås bland annat att skatteplikten till mervärdesskatt utvidgas till att omfatta också upplåtelse för

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag

  Motion 1992/93:So60 av Nils-Olof Gustafsson m.fl. (s, c)

  Motion till riksdagen 1992/93:So60 av Nils-Olof Gustafsson m.fl. s, c med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag Tobakens skadeverkningar har hittills varit grovt underskattade i den allmänna samhällsdebatten. Nu tycks en förändring vara på gång. I det läget är det förvånande att regeringen inte tar chansen och

  Inlämnad
  1993-04-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

  Motion 1992/93:Jo27 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo27 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen I propositionen behandlas bl a frågan om kompensation till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för klimat- och avståndsbetingade merkostnader för budgetåret

  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:172 Anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m.

  Motion 1992/93:Bo40 av Rune Thorén och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo40 av Rune Thorén och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1992/93:172 Anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m. Sedan ett par år tillbaka finns ett särskilt statligt stöd till icke-statliga kulturlokaler. Detta anslag uppgår

  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub86 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub86 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Mitthögskolan och grundskollärarexamen Behovet av grundskollärare i Mitthögskoleregionen är bland de största i landet. Det är i nivå med storstadsområdenas. De lärare som

  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämtlands län som ett utvecklingslän

  Motion 1992/93:A452 av Stina Eliasson (c) och Ingrid Hemmingsson (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:A452 av Stina Eliasson och Ingrid Hemmingsson c, m Jämtlands län som ett utvecklingslän Det svenska samhället genomgår nu stora förändringar. Jämtlands län är inget undantag. Strukturomvandlingen påskyndas genom den nuvarande lågkonjunkturen. Redan tidigare har Jämtlands län inte haft

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återinförande av vinstandel för producerad vattenkraftsel till Jämtlands län

  Motion 1992/93:N404 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:N404 av Stina Eliasson c Återinförande av vinstandel för producerad vattenkraftsel till Jämtlands län I den regionalpolitiska utredningen föreslås att 1 öre/kWh producerad vattenkraftsel återförs till län och kommuner där vattenkraften produceras. Kravet på omfördelning av vattenkraftspengar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avgift på tomkassetter

  Motion 1992/93:L806 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:L806 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c Avgift på tomkassetter Det finns enligt vår mening anledning att införa en tomkassettersättning till rättighetsinnehavarna, dvs upphovsmännen, musikerna, artisterna och producenterna. Eftersom den statliga kassettskatten upphörde den 1 januari

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU44
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Överföring av uppgifter till Konsumentverket från Livsmedelsverket

  Motion 1992/93:L714 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:L714 av Stina Eliasson c Överföring av uppgifter till Konsumentverket från Livsmedelsverket En rationalisering av statlig verksamhet har pågått under många år i syfte att minska samhällskostnaderna. Av statsfinansiella skäl är det viktigt att arbetet med att effektivisera och förbilliga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolstartsålder och skolpliktens längd

  Motion 1992/93:Ub506 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub506 av Larz Johansson m.fl. c Skolstartsålder och skolpliktens längd Våren 1991 beslöt riksdagen efter en proposition av den dåvarande socialdemokratiska regeringen att införa flexibel skolstart. Innebörden av detta beslut är att sexåringar kan få börja skolan om föräldrarna så önskar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilkostnadsavdrag för arbetsresor

  Motion 1992/93:Sk324 av Tage Påhlsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk324 av Tage Påhlsson och Stina Eliasson c Bilkostnadsavdrag för arbetsresor Bakgrund De på senare år alltmer ökade driftskostnaderna för egen bil slår orimligt hårt mot dem som behöver bilen för sitt levebröds skull. Den senaste bensinskattehöjningen har ytterligare försämrat den redan

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt för småhusägare och bostadsrättsinnehavare

  Motion 1992/93:Sk320 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk320 av Stina Eliasson c Avdragsrätt för småhusägare och bostadsrättsinnehavare Det finns beräkningar som visar att en rätt för landets villaägare och bostadsrättsinnehavare att göra deklarationsavdrag för reparationer och underhåll leder till en ökning av statens och kommunernas skatteintäkter

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De nya taxeringsvärdena på jordbruksfastigheter

  Motion 1992/93:Sk312 av Rosa Östh och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk312 av Rosa Östh och Stina Eliasson c De nya taxeringsvärdena på jordbruksfastigheter Sedan den 1 januari 1992 gäller nya taxeringsvärden på jordbruksfastigheter. Till grund för taxeringen låg bl a den försäljningsstatistik som fanns från 1990, dvs när marknadspriserna låg på toppnivå.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors livssituation

  Motion 1992/93:A811 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A811 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Kvinnor kan förändra Nu är det hög tid att låta kvinnors värderingar påverka samhällsutvecklingen, i samma utsträckning som männens. Det är oacceptabelt att kvinnorepresentationen försämras, som i det senaste valet. Nu är det dags att

 • Allemansrätten

  Motion 1992/93:Jo610 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo610 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Allemansrätten Allemansrätten har en säregen ställning i rättsordningen. Lagstiftningen är spridd på flera lagar. Den är ofullständig och något samlat grepp inom lagstiftningen har aldrig tagits. Första gången allemansrätt finns med i lagtext

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG och utförsel av kulturföremål

  Motion 1992/93:U519 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:U519 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson c EG och utförsel av kulturföremål EG-kommissionens förslag EG-kommissionen har lagt fram ett förslag som syftar till att i lag reglera handel med sådana föremål som har stor betydelse för medlemsstaternas kulturhistoria. Dessa föremål skall

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Turistnäringens utveckling

  Motion 1992/93:Kr519 av Stina Eliasson (c) och Sigge Godin (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr519 av Stina Eliasson och Sigge Godin c, fp Turistnäringens utveckling Turismen skapar lika många helårsarbetstillfällen som exempelvis massa-pappers- och grafiska industrin tillsammans. Turistföretagen är motorn i turismens utveckling. Utan en fungerande och lönsam näring faller inte

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:AU13 1992/93:KrU15 1992/93:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Transportbeskattning och inlandsskogsbruket

  Motion 1992/93:Sk643 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk643 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Transportbeskattning och inlandsskogsbruket Sedan toppåret 1989/90 har virkespriserna sänkts kraftigt i norra Sverige. Prisutveckling för barrmassaved inom Norrskogs område framgår av bilaga 1. En mindre del av prissänkningarna i inlandet, 10-15

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:AU13 1992/93:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • En norrländsk musikteater

  Motion 1992/93:Kr246 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr246 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds En norrländsk musikteater När Norrlandsoperan startade i Umeå l974 var det ett uttryck för en ny inriktning av kulturpolitiken. Norrlandsoperan skulle bli en musikteater för hela Norrland. Så blev inte riktigt fallet inte på grund av den konstnärliga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter