Stina Eliasson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ämneslärare
Född år
1927
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-20 – 1994-10-02
Ledig
1992-10-14 – 1992-11-19
Ordinarie
1988-10-02 – 1992-10-13
Ordinarie
1979-09-30 – 1982-10-07
Ordinarie
1979-04-29 – 1979-06-01
Ordinarie
1978-10-19 – 1978-12-20
Ordinarie
1976-10-07 – 1978-10-17

Finansutskottet

Suppleant
1988-02-08 – 1988-03-07

Kulturutskottet

Suppleant
1991-12-12 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-03-11

Lagutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-78. Rdl 1979-82, 1988- Suppl i KrU 76/77--81/82 och 88/89--93/94, FöU 77/78--78/79, JuU 79/80--81/82, FiU 84/85, 85/86 och 87/88, NU 85/86, LU 91/92--93/94 och AU 91/92. Led av LU 88/89--90/91.

Bostadsort

Stugun

Utbildning

Realexamen 44. Folkskollärarexamen 50. Folkskollärare 50-64. Ämneslärarkompetens 64. Ämneslärare 64-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges körförbund, vice ordförande, ordförande, och ledamot av Nordiska körkommittén. - Ledamot av styrelsen för Undersåkers avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 55-63, Stuguns CKF-avdelning, ordförande 65-88, och Jämtlands läns CKF-distrikt, ordförande 75-93, samt CKF:s förtroenderåd 75-93. - Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Jämtlands län 80-88, Jämtlands läns allmänna försäkringskassa, ordförande 80-82, länsmuseet i Jämtlands län, talboks- och punktskriftsbiblioteket 89-95 och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 90-. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 77-81, Nordiska museets nämnd 78-84, Socialförsäkringsnämnden i Jämtlands län, och Länsmuseernas samarbetsråd, ordförande. - Ledamot av 1979 års folkbokföringskommitté 80-81, bibelkommissionen 82-01 och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Ledamot stat-kyrkadelegationen 96-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stuguns kommunal/kommunfullmäktige 65-73. Ledamot av byggnadsnämnden 65-73. - Ledamot av Ragunda kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Jämtlands läns landsting 71-80. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 76-80. Ledamot av utbildningsnämnden, vice ordförande 73-76. - Ledamot av Undersåkers kyrkofullmäktige 56-63. - Ledamot av kyrkomötet 79-, 1:e vice ordförande 83-95, Svenska kyrkans centralstyrelse/Kyrkostyrelse 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av Härnösands stifts stiftsfullmäktige, ordförande, och Härnösands stifts domkapitel 88-02.

Föräldrar

Lantbrukaren Axel Landgren och lantbrukaren Olga Fors

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Avreglera skogsnäringen Träfiberlagen från 1987 är till för att skydda skogsindustrin från att förlora träflis och spån som råvara. Det innebär att flis och spån över vissa volymer ej får användas

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi59 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi59 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i propositionen att polismyndigheten åläggs att effektivisera den administrativa verksamheten med

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:170 En lag om sjukavdrag för statsråden m.m.

  Motion 1990/91:K96 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K96 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:170 En lag om sjukavdrag för statråden m.m. I propositionen föreslås riksdagen besluta om en lag om sjukavdrag för statsråden innebärande att statsrådens arvoden vid sjukdom reduceras som för löntagare i allmänhet.

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KU48
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K55 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K55 av Bengt Kindbom m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Inledning Den kommunala självstyrelsen har en lång tradition och en stark förankring i vårt land. Detta bekräftas även i regeringsformens uttalande om att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen (1973:1176) m.m.

  Motion 1990/91:Ju41 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju41 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. Hanteringen av vapen måste av skilda skäl omgärdas av restriktioner. De regler som gäller för vapenhantering måste dock vara enkla och hanterliga. Mot den bakgrunden är det svårförståeligt

  Inlämnad
  1991-04-09
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen (1973:1176) m.m.

  Motion 1990/91:Ju40 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju40 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. Hanteringen av vapen och ammunition för civila ändamål har under en följd av år omgärdats av en omfattande kontroll. Kontrollen syftar till att omintetgöra att vapen och ammunition används

  Inlämnad
  1991-04-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:111 Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m.

  Motion 1990/91:K39 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K39 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:111 Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m. Inledning I proposition 1990/91:111 föreslås vissa förändringar av nu gällande regler rörande sekretess mellan olika myndigheter. Bakgrunden till

  Inlämnad
  1991-03-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:KU34
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:112 Brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz

  Motion 1990/91:K36 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K36 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:112 Brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz Det vanliga är som framgår av propositionen att svenskar som vistas utomlands kan rösta på ambassader och konsulat. Ett växande antal röstberättigade

  Inlämnad
  1991-03-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU41
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub167 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub167 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utdrag ur ett brev Jag är elev vid SSVH och orolig över skolans framtid. Jag är 34 år, kvinna, mor till tre barn, glesbygdsbo och har ett arbete som jag inte vill

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub158 av Stina Gustavsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub158 av Stina Gustavsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Låt hushållet bli en legitimerad och kompetenskrävande sektor i samhällslivet i lika hög grad som andra arbetsområden Det behövs en betydande satsning på hushållsutbildning

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub106 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub106 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning Inledning Folkbildningens grundläggande uppgifter att ge människorna ett rikare liv genom insikter och delaktighet i samhälls- och kulturlivet, att förändra samhället och fördjupa demokratin kvarstår även

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub103 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, v, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub103 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, v, mp med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning Folkrörelserna och folkbildningen har en lång erfarenhet av ledarutbildning. Under 1960-talet etablerades olika former av utbildningar, vilka oftast var knutna till folkhögskolan. Ett flertal

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. I 1990 års riksdagsbeslut om livsmedelspolitiken undantas norra Sverige från den produktionsanpassning som blir en följd av beslutet. Som metod för detta

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m.

  Motion 1990/91:Sf34 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf34 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m. Inledning CSN har förhandlat fram ett avtal med SJ, Linjeflyg/SAS Inrikes resp Svenska Buss till en kostnad av 95,5 milj.kr. Avtalet träder i kraft den 1 juli 1991. Tidigare har alla som

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m.

  Motion 1990/91:Ju26 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju26 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. Propositionen är föranledd av ett utslag i europadomstolen, som på formella grunder underkänt ett beslut i en hyrestvist. Bostadsdomstolen

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

  Motion 1990/91:Kr15 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr15 av Jan Hyttring m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Inledning Centerns grundläggande utgångspunkter på området redovisas i motion 1990/91:Kr333 angående kulturpolitiken. En framgångsrik film- och biografpublik förutsätter såväl statliga som kommunala insatser, förutom

  Inlämnad
  1991-03-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo43 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo43 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Fiskenämnderna utgör i dag den enda regionala kompetensen på fiskets område. I landets glesbygds- och kustområden drivs i dag hundratals utvecklingsprojekt som syftar till att skapa sysselsättning genom

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T15 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T15 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Jämtlands län tillhör de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Med bl.a. statliga stöd har därför under en lång följd av år stora investeringar och andra insatser gjorts i länet. Dessa ansträngningar

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål

  Motion 1990/91:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål I propositionen föreslår regeringen riksdagen att upphäva sitt tidigare beslut att första instans i socialförsäkringsmål skall vara kammarrätt. Istället inbjuds riksdagen nu att besluta

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett mittsvenskt universitet

  Motion 1990/91:Ub520 av Martin Olsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub520 av Martin Olsson och Stina Eliasson c Ett mittsvenskt universitet Högre utbildning och forskning är de viktigaste och mest verkningsfulla insatserna för att nå en positiv utveckling inom en landsdel eller en region liksom för att vårt land skall kunna hävda sig i den internationella

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter