Stina Eliasson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ämneslärare
Född år
1927
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-20 – 1994-10-02
Ledig
1992-10-14 – 1992-11-19
Ordinarie
1988-10-02 – 1992-10-13
Ordinarie
1979-09-30 – 1982-10-07
Ordinarie
1979-04-29 – 1979-06-01
Ordinarie
1978-10-19 – 1978-12-20
Ordinarie
1976-10-07 – 1978-10-17

Finansutskottet

Suppleant
1988-02-08 – 1988-03-07

Kulturutskottet

Suppleant
1991-12-12 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-03-11

Lagutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-78. Rdl 1979-82, 1988- Suppl i KrU 76/77--81/82 och 88/89--93/94, FöU 77/78--78/79, JuU 79/80--81/82, FiU 84/85, 85/86 och 87/88, NU 85/86, LU 91/92--93/94 och AU 91/92. Led av LU 88/89--90/91.

Bostadsort

Stugun

Utbildning

Realexamen 44. Folkskollärarexamen 50. Folkskollärare 50-64. Ämneslärarkompetens 64. Ämneslärare 64-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges körförbund, vice ordförande, ordförande, och ledamot av Nordiska körkommittén. - Ledamot av styrelsen för Undersåkers avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 55-63, Stuguns CKF-avdelning, ordförande 65-88, och Jämtlands läns CKF-distrikt, ordförande 75-93, samt CKF:s förtroenderåd 75-93. - Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Jämtlands län 80-88, Jämtlands läns allmänna försäkringskassa, ordförande 80-82, länsmuseet i Jämtlands län, talboks- och punktskriftsbiblioteket 89-95 och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 90-. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 77-81, Nordiska museets nämnd 78-84, Socialförsäkringsnämnden i Jämtlands län, och Länsmuseernas samarbetsråd, ordförande. - Ledamot av 1979 års folkbokföringskommitté 80-81, bibelkommissionen 82-01 och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Ledamot stat-kyrkadelegationen 96-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stuguns kommunal/kommunfullmäktige 65-73. Ledamot av byggnadsnämnden 65-73. - Ledamot av Ragunda kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Jämtlands läns landsting 71-80. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 76-80. Ledamot av utbildningsnämnden, vice ordförande 73-76. - Ledamot av Undersåkers kyrkofullmäktige 56-63. - Ledamot av kyrkomötet 79-, 1:e vice ordförande 83-95, Svenska kyrkans centralstyrelse/Kyrkostyrelse 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av Härnösands stifts stiftsfullmäktige, ordförande, och Härnösands stifts domkapitel 88-02.

Föräldrar

Lantbrukaren Axel Landgren och lantbrukaren Olga Fors

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen

  Motion 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar (c) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar c m.fl. med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen Som centerpartiet framhållit i många sammanhang, bl.a. i vår partimotion 1989/90:Ju607, måste bestämda och målinriktade insatser sättas

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ------1989/90:JuU37 1990/91:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken

  Motion 1989/90:Jo61 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo61 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken I Jämtlands län, där en stor andel av befolkningen är beroende av ett livskraftigt jordbruk, skulle ett genomförande av propositionens förslag få

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken

  Motion 1989/90:Jo88 av Gunhild Bolander och Stina Eliasson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo88 av Gunhild Bolander och Stina Eliasson båda c med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken Angående fårnäringens framtid I proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitik föreslås att det stöd som idag utgår till

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk107 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 107 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90:111 Reformerad mervärdeskatt m.m. Enligt avsnitt 2.8.2. i regeringens proposition 1989/90:111 undantas från skatteplikt tjänst som avser gravöppning eller gravskötsel.

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m.

  Motion 1989/90:Ju37 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju37 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m. Centerpartiet har under många år drivit frågan om ett utvidgat knivförbud. Det är därför tillfredsställande att regeringen nu lagt

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:JuU35
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet

  Motion 1989/90:A54 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A54 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet Målen för regionalpolitiken är att ge alla människor, oavsett var de bor i landet, tillgång till arbete, service och en god miljö. Den regionalpolitiska

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub87 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub87 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90 om forskning Turism är en stor och viktig näringsgren i Jämtlands län. Enskilda näringsidkare, organisationer, kommuner, landsting och länsmyndigheter har satsat stora personella

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub86 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub86 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Medel för forskning och forskarutbildning ställs till förfogande av regering och riksdag via de fakultetsanslag som redovisas i forskningspropositionen. Detta

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A31 av Karin Starrin m.fl. (c, m, fp, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A31 av Karin Starrin m.fl. c, m, fp, mp med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik för 90-talet A31-38 Distansstudier för kvinnor i glesbygd Utbildningsnivån är lägre i skogslänen än i övriga Sverige, särskilt

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag

  Motion 1989/90:L20 av Martin Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:L20 av Martin Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag Behovet av en reform på konsumentköprättens område i syfte att stärka konsumenternas ställning är välmotiverat. De förbättringar som presenteras

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:LU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:85 om ny summarisk process

  Motion 1989/90:Ju26 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju26 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:85 om ny summarisk process Den föreslagna reformeringen av den summariska processen syftar främst till att förbättra förutsättningarna för borgenärerna att snabbt,

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:72 om arkiv m.m.

  Motion 1989/90:Kr18 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr 18 av Jan Hyttring m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:72 om arkiv m.m. En viktig del för att bevara och föra vidare det svenska kulturarvet är en fungerande arkivorganisation. Arkivens syfte måste vara att kunna förmedla

  Inlämnad
  1990-03-15
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1989/90:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:72 om arkiv m.m.

  Motion 1989/90:Kr14 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr 14 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90:72 om arkiv m.m. Arkivens, särskilt landsarkivens, personalsituation Det är mycket angeläget att vi får en särskild arkivlag. En sådan behövs för att lyfta fram arkivfrågorna

  Inlämnad
  1990-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub38 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub38 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Museernas forskningsresurser Museernas forskning syftar till långsiktig kunskapsuppbyggnad. Målet är att kunna ge en överblick över utvecklingen inom berörda

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Kr21 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr21 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ub38 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:KrU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor

  Motion 1989/90:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor Ett väl fungerande domstolsväsende är av grundläggande betydelse för rättssamhället. Rättskipningens organisation och kompetens

  Inlämnad
  1990-03-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Länsmuseerna m.m.

  Motion 1989/90:Kr349 av Stina Eliasson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr349 av Stina Eliasson m.fl. c Länsmuseerna m.m. Mot. 1989/90 Kr349-357 I internationella sammanhang talar man uppskattande om den svenska modellen för ett regionaliserat museiväsen. Sveriges museiväsende utanför de statliga

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Musiklärarlinjen vid musikhögskolorna

  Motion 1989/90:Ub719 av Karin Söder m.fl. (c, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub719 av Karin Söder m.fl. c, fp Musiklärarlinjen vid musikhögskolorna Vid våra musikhögskolor pågår en livaktiv verksamhet, där nya idéer, gammalt och nytt värderas, prövas och visioner skapas. För vår kultur spelar musikhögskolorna

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ridsporten

  Motion 1989/90:Jo620 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo620 av Marianne Andersson m.fl. c Ridsporten Ridning är det snabbast växande fritidsintresset i Sverige. För flickorna är ridning den dominerande sporten. Totalt sett är ridning den andra sporten i storlek i landet, endast

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utbildningen av veterinärer

  Motion 1989/90:Jo610 av Stina Eliasson och Martin Olsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo610 av Stina Eliasson och Martin Olsson båda c Utbildningen av veterinärer Veterinärer utbildas vid den veterinärmedicinska kliniken inom Sveriges Lantbruksuniversitet. Utbildningen sorterar under jordbruksdepartementet. Veterinärutbildningen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter