Stina Eliasson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ämneslärare
Född år
1927
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-20 – 1994-10-02
Ledig
1992-10-14 – 1992-11-19
Ordinarie
1988-10-02 – 1992-10-13
Ordinarie
1979-09-30 – 1982-10-07
Ordinarie
1979-04-29 – 1979-06-01
Ordinarie
1978-10-19 – 1978-12-20
Ordinarie
1976-10-07 – 1978-10-17

Finansutskottet

Suppleant
1988-02-08 – 1988-03-07

Kulturutskottet

Suppleant
1991-12-12 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-03-11

Lagutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-78. Rdl 1979-82, 1988- Suppl i KrU 76/77--81/82 och 88/89--93/94, FöU 77/78--78/79, JuU 79/80--81/82, FiU 84/85, 85/86 och 87/88, NU 85/86, LU 91/92--93/94 och AU 91/92. Led av LU 88/89--90/91.

Bostadsort

Stugun

Utbildning

Realexamen 44. Folkskollärarexamen 50. Folkskollärare 50-64. Ämneslärarkompetens 64. Ämneslärare 64-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges körförbund, vice ordförande, ordförande, och ledamot av Nordiska körkommittén. - Ledamot av styrelsen för Undersåkers avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 55-63, Stuguns CKF-avdelning, ordförande 65-88, och Jämtlands läns CKF-distrikt, ordförande 75-93, samt CKF:s förtroenderåd 75-93. - Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Jämtlands län 80-88, Jämtlands läns allmänna försäkringskassa, ordförande 80-82, länsmuseet i Jämtlands län, talboks- och punktskriftsbiblioteket 89-95 och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 90-. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 77-81, Nordiska museets nämnd 78-84, Socialförsäkringsnämnden i Jämtlands län, och Länsmuseernas samarbetsråd, ordförande. - Ledamot av 1979 års folkbokföringskommitté 80-81, bibelkommissionen 82-01 och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Ledamot stat-kyrkadelegationen 96-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stuguns kommunal/kommunfullmäktige 65-73. Ledamot av byggnadsnämnden 65-73. - Ledamot av Ragunda kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Jämtlands läns landsting 71-80. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 76-80. Ledamot av utbildningsnämnden, vice ordförande 73-76. - Ledamot av Undersåkers kyrkofullmäktige 56-63. - Ledamot av kyrkomötet 79-, 1:e vice ordförande 83-95, Svenska kyrkans centralstyrelse/Kyrkostyrelse 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av Härnösands stifts stiftsfullmäktige, ordförande, och Härnösands stifts domkapitel 88-02.

Föräldrar

Lantbrukaren Axel Landgren och lantbrukaren Olga Fors

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:152 om

  Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem I regeringens proposition 1988/89:152 framläggs förslag på att ersätta nuvarande rutiner med aktiebrev till ett

  Inlämnad
  1989-06-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1988/89:LU35
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , 1 bifall, 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Skolväsendet Under rubriken utveckling av ungdomsskolan

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.

  Motion 1988/89:Jo42 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Jo42 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m. Prisstödet till jordbruket i norra Sverige Syftet med prisstödet till jordbruket i norra Sverige är att höja

  Inlämnad
  1989-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.

  Motion 1988/89:Jo59 av Karin Starrin och Stina Eliasson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo59 av Karin Starrin och Stina Eliasson båda c med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m. I Sverige finns i dag omkring 500 000 får. Det svenska fåravelsarbetet ligger långt framme

  Inlämnad
  1989-05-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

  Motion 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Regeringens proposition om läkarnas specialistutbildning innehåller riktlinjer för de yngre läkarnas

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m.

  Motion 1988/89:Kr15 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Krl5 av Jan Hyttring m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m. Inledning Själva det förhållandet att regeringen inte tog upp anslagsfrågorna för Sveriges Radio-koncernen

  Inlämnad
  1989-04-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i

  Motion 1988/89:Ju14 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jul4 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i lagen 1951:649 om straff för vissa trafikbrott, m.m. I regeringsförklaringen hösten 1988 anmälde regeringen att man hade för avsikt att lämna förslag

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m.

  Motion 1988/89:Ju32 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju32 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. Nämndemännen har en avgörande betydelse för den svenska rättsordningen. Med sin breda förankring utgör de en garant för att

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:108 om

  Motion 1988/89:Ju3 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1988/89:108 om Mot. 1988/89 säkerhetspolisens inriktning och organisation m.m. Ju3-10 1 propositionen föreslås att den parlamentariska styrelsen i rikspolisstyrelsen RPS skall få en mera aktiv

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet

  Motion 1988/89:Fö4 av Stina Eliasson och Göran Engström (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fö4 Mot. 1988/89 FÖ4-10 av Stina Eliasson och Göran Engström båda c med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90 I proposition nr 1988/89:80 tas bi a upp

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:90 om

  Motion 1988/89:Ub21 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub21 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:90 om ingenjörsutbildning Centern har vid upprepade tillfällen krävt att en utbildning av den nu föreslagna typen skulle inrättas i vårt land. Detta krav har haft

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:67 om

  Motion 1988/89:K8 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K8 av Bengt Kindbom m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:67 om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet m.m. I propositionen föreslås en rad preciseringar vad gäller sekretesskyddet. Syftet är att tillgodose den enskildes intresse

  Inlämnad
  1989-02-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KU25 1988/89:KU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för 1988/89

  Motion 1988/89:Ub11 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ubll av Larz Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för 1988/89 högskolepolitiken Ubll-16 Centern har under en följd av år krävt åtgärder för att begränsa den omfattande anslagsuppsplittringen på

  Inlämnad
  1989-02-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillstånd för kabel-TV

  Motion 1988/89:K445 av Jan

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K445 av Jan Tillstånd för kabel-TV Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Kr354 hemställs att riksdagen beslutar om sådan ändring av kabel-TV-lagstiftningen att gränsen för tillståndspliktigt nät höjs

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslaget till kalkning i Norrland

  Motion 1988/89:Jo952 av Martin Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Jo952 av Martin Olsson m.fl. c Anslaget till kalkning i Norrland Försurningen är ett av våra allra svåraste miljöhot. Det är därför mycket anmärkningsvärt att regeringen i årets budgetproposition inte föreslagit någon reell ökning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Älgjakten

  Motion 1988/89:Jo829 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. (c, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo829 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. c, vpk Älgjakten Det nya älgjaktssystemet har nu prövats under en jaktsäsong. Utfallet är i flera viktiga avseenden inte i överensstämmelse med de förutsättningar som var vägledande för riksdagens

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidraget till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens

  Motion 1988/89:Jo828 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. (c, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo828 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. c, vpk Bidraget till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare Administrationen av jakten och viltvården är uppdelad i en beslutande och granskande myndighetsfunktion samt en praktisk verksamhetsdel.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning med stöd av modem medieteknik

  Motion 1988/89:Ub838 av Jan Hyttring m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub838 av Jan Hyttring m. fl. c Utbildning med stöd av modem medieteknik Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Kr354 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att ett nationellt program utarbetas

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återförande av vinstandel för elenergi som producerats i vattenkraftverk

  Motion 1988/89:N475 av Stina Eliasson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N475 av Stina Eliasson c Återförande av vinstandel för elenergi som producerats i vattenkraftverk 1986 tog staten in 950 milj. kr. i skatter på elkraft, som producerats i Jämtlands län. Länets skatteutjämningsbidrag stannade

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svegs flygplats, m.m.

  Motion 1988/89:T703 av Stina Eliasson och Karin Starrin (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T703 av Stina Eliasson och Karin Starrin båda c Svegs flygplats, m.m. Tillgång till flyg kan medverka till att både behålla och öka de sysselsättningsmöjligheter som finns i en region. Svegs flygplats har utomordentligt stor regionalpolitisk

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter