Stina Eliasson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ämneslärare
Född år
1927
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-20 – 1994-10-02
Ledig
1992-10-14 – 1992-11-19
Ordinarie
1988-10-02 – 1992-10-13
Ordinarie
1979-09-30 – 1982-10-07
Ordinarie
1979-04-29 – 1979-06-01
Ordinarie
1978-10-19 – 1978-12-20
Ordinarie
1976-10-07 – 1978-10-17

Finansutskottet

Suppleant
1988-02-08 – 1988-03-07

Kulturutskottet

Suppleant
1991-12-12 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-03-11

Lagutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-78. Rdl 1979-82, 1988- Suppl i KrU 76/77--81/82 och 88/89--93/94, FöU 77/78--78/79, JuU 79/80--81/82, FiU 84/85, 85/86 och 87/88, NU 85/86, LU 91/92--93/94 och AU 91/92. Led av LU 88/89--90/91.

Bostadsort

Stugun

Utbildning

Realexamen 44. Folkskollärarexamen 50. Folkskollärare 50-64. Ämneslärarkompetens 64. Ämneslärare 64-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges körförbund, vice ordförande, ordförande, och ledamot av Nordiska körkommittén. - Ledamot av styrelsen för Undersåkers avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 55-63, Stuguns CKF-avdelning, ordförande 65-88, och Jämtlands läns CKF-distrikt, ordförande 75-93, samt CKF:s förtroenderåd 75-93. - Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Jämtlands län 80-88, Jämtlands läns allmänna försäkringskassa, ordförande 80-82, länsmuseet i Jämtlands län, talboks- och punktskriftsbiblioteket 89-95 och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 90-. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 77-81, Nordiska museets nämnd 78-84, Socialförsäkringsnämnden i Jämtlands län, och Länsmuseernas samarbetsråd, ordförande. - Ledamot av 1979 års folkbokföringskommitté 80-81, bibelkommissionen 82-01 och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Ledamot stat-kyrkadelegationen 96-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stuguns kommunal/kommunfullmäktige 65-73. Ledamot av byggnadsnämnden 65-73. - Ledamot av Ragunda kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Jämtlands läns landsting 71-80. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 76-80. Ledamot av utbildningsnämnden, vice ordförande 73-76. - Ledamot av Undersåkers kyrkofullmäktige 56-63. - Ledamot av kyrkomötet 79-, 1:e vice ordförande 83-95, Svenska kyrkans centralstyrelse/Kyrkostyrelse 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av Härnösands stifts stiftsfullmäktige, ordförande, och Härnösands stifts domkapitel 88-02.

Föräldrar

Lantbrukaren Axel Landgren och lantbrukaren Olga Fors

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Ersättningen till nämndemän

  Motion 1993/94:Ju414 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju414 av Stina Eliasson c Ersättningen till nämndemän Det är viktigt att det blir naturligt och möjligt för betrodda människor att åta sig uppdraget som förtroendevalda nämndemän. Nämndemännen har en betydelsefull uppgift vid domstolarna och därför bör samhället visa sin uppskattning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Berggrundskartering inom Jämtlands län

  Motion 1993/94:N208 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N208 av Stina Eliasson c Berggrundskartering inom Jämtlands län Berggrunden och dess mineralreserver är viktiga och möjliga råvaror för en industriutveckling. Under hela 1980- talet har Jämtlands län aktivt drivit och bekostat omfattande prospektering efter malm- och industrimineral. Den

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskoleutbildning i hippologi

  Motion 1993/94:Ub647 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub647 av Stina Eliasson c Högskoleutbildning i hippologi Äntligen kommer hästen och hästkunnandet att få spela i högsta divisionen Kunskapen om hästen ska lyftas in i den akademiska världen och bli ett eget ämnesområde inom högskolan. I en utredning föreslås att högskoleutbildning i hippologi

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Grundskollärarutbildningen vid Mitthögskolan

  Motion 1993/94:Ub646 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub646 av Stina Eliasson c Grundskollärarutbildningen vid Mitthögskolan I regeringens proposition 1992/93:169 framhålls att examination av lärare med inriktning mot 4-9 behöver öka mot slutet av 1990-talet. Skall detta kunna ske krävs att dimensioneringen relativt omgående ökar. Inom Jämtlands

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbud mot bärande av mask vid demonstration

  Motion 1993/94:Ju216 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, c, nyd, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju216 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd Förbud mot bärande av mask vid demonstration Fria medborgare i ett demokratiskt samhälle skall öppet kunna manifestera sina åsikter genom demonstrationer och då kunna påräkna polisens skydd. Att demonstrera för att ge uttryck för

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återförande av vinstmedel från vattenkraftsel

  Motion 1993/94:N426 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N426 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Återförande av vinstmedel från vattenkraftsel Kravet på att en rimlig del av de vinstmedel som vattenkraften genererar skulle återföras till de bygder och län där vattenkraften produceras har framförts vid skilda tillfällen. Bl a i motioner till

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU13 1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Drift och underhåll av vägar i Jämtlands län

  Motion 1993/94:T313 av Ingrid Hemmingsson (m) och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T313 av Ingrid Hemmingsson och Stina Eliasson m, c Drift och underhåll av vägar i Jämtlands län Läget i Jämtlands län är ytterst bekymmersamt vad gäller vägar. Region Mitt i vägverkets planer omfattar Jämtlands och Västernorrlands län. De medel som tilldelas denna region gör det omöjligt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bevarande av svenska lantraser

  Motion 1993/94:Jo518 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo518 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson c Bevarande av svenska lantraser Enligt propositionen om Biologisk mångfald 1993/94:30 arbetar Jordbruksverket och dess Genbanksnämnd med bevarande av det genetiska materialet på husdjursområdet. I propositionen sägs också att det skall upprättas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bevarande av miljöer i kulturlandskap

  Motion 1993/94:Jo634 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo634 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson c Bevarande av miljöer i kulturlandskap I kulturlandskapet finns miljöer där kulturmiljövårdens och naturvårdens intressen inte går att skilja från varandra. Under en lång följd av år har riksdag och regering såväl som ansvariga myndigheter

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors livssituation

  Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar

 • Glesbygdsbutikernas kyl- och frysanläggningar

  Motion 1993/94:A424 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A424 av Stina Eliasson c Glesbygdsbutikernas kyl- och frysanläggningar Enligt den nya förordningen SNFS 1993:2 MS 58 kommer en ny lag med föreskrifter om köldmedia att gälla fr.o.m. 1 januari 1995. Den nya författningen innehåller bl.a. regler för användning av kyl- och frysanläggningar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stimulans till innovatörer

  Motion 1993/94:N271 av Karin Starrin och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N271 av Karin Starrin och Stina Eliasson c Stimulans till innovatörer Regeringen har på ett mycket tydligt sätt i årets budgetproposition Bilaga 13 betonat vikten av innovationer. Innovationer som leder till nya produkter och processer i befintliga eller nystartade företag är en viktig

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser

  Motion 1993/94:L3 av Stina Eliasson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L3 av Stina Eliasson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser Förslaget till ny stiftelselag har stor betydelse för landets kulturinstitutioner. Upprepade gånger har man under de senaste årtiondena konstaterat att stiftelseformen är en lämplig organisationsform för

  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser

  Motion 1993/94:L2 av Rosa Östh och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L2 av Rosa Östh och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser Förslaget till ny stiftelselag kännetecknas av en betydande detaljreglering. Det finns vidare regler som kan utgöra hinder för kommuner, landsting och ideella organisationer att bedriva sin verksamhet genom

  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling

  Motion 1993/94:N7 av Gunhild Bolander och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N7 av Gunhild Bolander och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling Det är tillfredsställande att man i regeringsförslaget beaktat de synpunkter som tunga intressenter framfört under och efter utredningsarbetet. Propositionen är kraftigt reviderad i förhållande

  Inlämnad
  1993-11-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:NU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av redog. 1993/94:RR1 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1992/93

  Motion 1993/94:Fi6 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi6 av Stina Eliasson c med anledning av redog. 1993/94:RR1 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1992/93 Riksdagens revisorer har granskat den statliga kulturadministrationen och i rapport 1992/93:3 bl a ägnat sig åt Museerna och den svenska historien. Revisorerna

  Inlämnad
  1993-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå

  Motion 1993/94:T20 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T20 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå På flera av sträckorna för Norrlandsflyget har utvecklingen under 1993 varit negativ. Flygtrafiken har periodvis legat nere.

  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå

  Motion 1993/94:T19 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T19 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå När Jämtlands län överfördes från Uppsala till regionsjukvården i Umeå fick Härjedalens kommun inledningsvis ett statligt bidrag

  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:73 Förvaltningen av Svenska kyrkans finansförmögenhet

  Motion 1993/94:K10 av Anders Svärd och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K10 av Anders Svärd och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:73 Förvaltningen av Svenska kyrkans finansförmögenhet Regeringens förslag beträffande den kyrkliga finansförmögenhetens framtida förvaltning behandlades vid l993 års kyrkomöte. Avsikten var då, enligt regeringens

  Inlämnad
  1993-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald

  Motion 1993/94:Jo9 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo9 Av Stina Eliassson c med anledning av prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald Enligt propositionen arbetar Jordbruksverket och dess genbanksnämnd med bevarandet av det genetiska materialet på husdjursområdet. Vad som inte framgår är att verksamheten är i kris eftersom

  Inlämnad
  1993-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter