Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • avsked på grund av politisk åsikt

  Skriftlig fråga 1999/2000:1363 av Andersson, Sten (m)

  den 28 augusti Fråga 1999/2000:1363 av Sten Andersson m till statsrådet Britta Lejon om avsked på grund av politisk åsikt FN:s fri- och rättighetsartiklar ger människan rätt ha politiska åsikter, rätt att yttra och organisera sig. Därför bör ingen avskedas från arbete på grund av politisk åsikt. Nyligen blev en person

  Inlämnad
  2000-08-28
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • böter vid spritsmuggling

  Skriftlig fråga 1999/2000:1251 av Andersson, Sten (m)

  den 26 juli Fråga 1999/2000:1251 av Sten Andersson m till justitieminister Laila Freivalds om böter vid spritsmuggling Sedan länge har sprit- och cigarettsmugglare från Polen kunnat bedriva sin verksamhet utan att behöva betala de böter som utdömts då de blivit ertappade. Läget är sådant att böter utdömda i Sverige

  Inlämnad
  2000-07-27
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • sanktioner mot Jugoslavien respektive Kina

  Skriftlig fråga 1999/2000:1213 av Andersson, Sten (m)

  den 17 juli Fråga 1999/2000:1213 av Sten Andersson m till utrikesminister Anna Lindh om sanktioner mot Jugoslavien respektive Kina Det är av stor vikt att sanktioner och bojkott oavsett om de är godkända av FN eller EU erhåller folklig förståelse. För närvarande gäller EU-sanktioner mot Förbundsrepubliken Jugoslavien.

  Inlämnad
  2000-07-17
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • kommunala subventioner av nybyggda hyresrätter

  Skriftlig fråga 1999/2000:1212 av Andersson, Sten (m)

  den 17 juli Fråga 1999/2000:1212 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala subventioner av nybyggda hyresrätter Med stor tvekan har, enligt styrelseprotokoll, MKB Malmö Kommunala Bostads AB efter påtryckningar från socialdemokraternas kommunledning i Malmö, tvingats subventionera hyror i ett

  Inlämnad
  2000-07-17
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • sanktionerna mot Jugoslavien

  Skriftlig fråga 1999/2000:1175 av Andersson , Sten (m)

  den 29 juni Fråga 1999/2000:1175 av Sten Andersson m till utrikesminister Anna Lindh om sanktionerna mot Jugoslavien Undertecknad deltog den 12 maj 2000 i en interpellationsdebatt med utrikesministern där jag begärde att sanktionerna mot Förbundsrepubliken Jugoslavien upphörde och normala diplomatiska förbindelser

  Inlämnad
  2000-06-29
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • nedläggning av tobaksfabrik i Malmö

  Skriftlig fråga 1999/2000:965 av Andersson, Sten (m)

  den 18 maj Fråga 1999/2000:965 av Sten Andersson m till socialminister Lars Engqvist om nedläggning av tobaksfabrik i Malmö I Sverige finns tre tobaksfabriker, en av dessa i Malmö. Någon, kanske alla, är nedläggningshotade baserat på förslag från EU-kommissionen att cigaretter som exporteras från EU måste följa unionens

  Inlämnad
  2000-05-18
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • tunnel Helsingborg-Helsingör ett ekonomiskt och tekniskt problem?

  Skriftlig fråga 1999/2000:880 av Andersson, Sten (m)

  den 2 maj Fråga 1999/2000:880 av Sten Andersson m till statsminister Göran Persson om tunnel HelsingborgHelsingör ett ekonomiskt och tekniskt problem Vid årets förstamajmöte i Malmö Folkets Park näst intill lovade statsminister Göran Persson en satsning på en fast förbindelse i form av en tunnel i Öresund mellan Helsingborg

  Inlämnad
  2000-05-02
  Besvarare
  statsminister Göran Persson (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi43 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi43 av Billing, Knut m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudget för år 2000 att regeringen skall be- myndigas att vad avser utgiftsområde 18, ramanslaget A8 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäderbesluta om bidrag

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi32 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi32 av Berggren, Inga m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Infrastrukturutbyggnaden i Skåne Ansvaret för vår infrastruktur Statens ansvar för landets vägar och järnvägar omfattar planering, projektering och förvaltning av det gemensamma transportnätet.

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • sanktionerna mot Jugoslavien

  Interpellation 1999/2000:318 av Andersson, Sten (m)

  den 27 mars Interpellation 1999/2000:318 av Sten Andersson m till utrikesminister Anna Lindh om sanktionerna mot Jugoslavien Sanktionerna mot Jugoslavien har pågått i nästan tio år och de medför särskilt efter förra årets bombkrig oerhörda försörjningsproblem och lidanden för befolkningen i Jugoslavien, som nu försöker

  Inlämnad
  2000-03-27
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Malmöpolisens resurser

  Interpellation 1999/2000:283 av Andersson, Sten (m)

  den 8 mars Interpellation 1999/2000:283 av Sten Andersson m till statsminister Göran Persson om Malmöpolisens resurser I ett brev till statsminister Göran Persson skriver kommunstyrelsens ordförande i Malmö, socialdemokraten Ilmar Reepalu, att staden har en hög brottslighet, god tillgång på narkotika och att klassklyftorna

  Inlämnad
  2000-03-08
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • svenska hamnars konkurrensförmåga

  Interpellation 1999/2000:282 av Andersson, Sten (m)

  den 8 mars Interpellation 1999/2000:282 av Sten Andersson m till näringsminister Björn Rosengren om svenska hamnars konkurrensförmåga Då Sverige folkomröstade om EU var ett av motiven för medlemskap att våra konkurrensmöjligheter skulle förbättras tack vare olika harmoniseringar mellan medlemsländerna. Tyvärr har svenska

  Inlämnad
  2000-03-08
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • svensk flykting- och integrationspolitik

  Interpellation 1999/2000:279 av Andersson, Sten (m)

  den 7 mars Interpellation 1999/2000:279 av Sten Andersson m till statsrådet Maj-Inger Klingvall om svensk flykting- och integrationspolitik Undertecknad har begärt få besked av Riksdagens revisorer och socialförsäkringsutskottet om kostnaden för svensk flykting- och integrationspolitik från 1985 och framåt. Ingen av

  Inlämnad
  2000-03-07
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • ideologiskt motiverade brott

  Interpellation 1999/2000:226 av Andersson, Sten (m)

  den 10 februari Interpellation 1999/2000:226 av Sten Andersson m till justitieminister Laila Freivalds om ideologiskt motiverade brott Riksåklagaren har uttalat, undertecknad förutsätter det finns svensk lag som täckning, att man ska se extra hårt på brott om de begåtts i samband med nazistiska idéer även om det ger

  Inlämnad
  2000-02-10
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • en konferens om kommunismens offer

  Interpellation 1999/2000:215 av Andersson, Sten (m)

  den 3 februari Interpellation 1999/2000:215 av Sten Andersson m till statsminister Göran Persson om en konferens om kommunismens offer På regeringens initiativ har nyligen, ytterst förtjänstfullt, en internationell konferens om nazismens offer hållits i Stockholm som blev mycket uppmärksammad, omskakande och gripande.

  Inlämnad
  2000-02-03
  Besvarare
  vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • integrationspolitiken

  Interpellation 1999/2000:213 av Andersson, Sten (m)

  den 3 februari Interpellation 1999/2000:213 av Sten Andersson m till statsrådet Ulrica Messing om integrationspolitiken Generaldirektören vid Integrationsverket sade i en intervju med Ekoredaktionen den 15 januari: Invandrare måste mötas med respekt för kulturella olikheter men ändå bli en del av det svenska samhället.Uttalandet

  Inlämnad
  2000-02-03
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • märkning av hundar

  Interpellation 1999/2000:205 av Andersson, Sten (m)

  den 31 januari Interpellation 1999/2000:205 av Sten Andersson m till jordbruksminister Margareta Winberg om märkning av hundar Enligt fler- och samstämmiga uppgifter kommer regeringen lägga förslag till riksdagen om att alla hundar ska märkas. Allt, enligt uppgift, baserat på att några människor inte kan hantera sina

  Inlämnad
  2000-01-31
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö6 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö6 av Andersson, Sten m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Malmöområdets kuppförsvar måste beaktas. Regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret vittnar om att regeringens bild av ett starkt försvar för Sverige saknar förankring i verkligheten. Regeringen

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö19 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö19 av Eriksson, Ingvar m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Frihet och fred utgör en nödvändig stabil grund för demokrati och trygghet i vårt land, liksom i andra länder. Dessa värden måste alltid kunna försvaras om ett land skall kunna utvecklas på ett positivt

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • svenska STASI-agenter

  Interpellation 1999/2000:113 av Andersson, Sten (m)

  den 25 november Interpellation 1999/2000:113 av Sten Andersson m till justitieminister Laila Freivalds om svenska STASI-agenter I dansk press förekommer uppgifter om att danska myndigheter kommer att granska olika register från f.d. Östtyskland för att kontrollera om danskar eller andra bosatta eller på annat sätt

  Inlämnad
  1999-11-25
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)

Filter

Valda filter