Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m.

  Motion 1998/99:Bo16 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo16 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. Inledning I propositionen föreslås att det gällande kravet på enkel majoritet för att en bostadsrättsförening skall kunna besluta om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt

  Inlämnad
  1999-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr7 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr7 av Sten Andersson m med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Nej till höjd åldersgräns och registrering vid kasinospel Regeringens proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. bör i huvudsak bifallas av riksdagen. Däremot bör riksdagen inte bifalla förslagen

  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m.

  Motion 1998/99:Bo2 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo2 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. I propositionen föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om hissar och andra anordningar i byggnadsverk. Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om nya krav på befintliga hissar i byggnader. Möjligheterna

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m.

  Motion 1998/99:Bo10 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo10 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Inledning I propositionen föreslås en uppmjukning av reglerna för eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag samt att reglerna för tillämpning av vissa äldre bestämmelser

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • kampanj om kommunismens brott

  Skriftlig fråga 1998/99:130 av Andersson, Sten (m)

  Fråga 1998/99:130 av Sten Andersson m till statsministern om kampanj om kommunismens brott den 1 december För ett tag sedan ställde undertecknad en interpellation till statsminister Göran Persson där jag begärde att regeringen skulle ta initiativ till information om kommunismens illdåd i likhet med förintelsen nazismens

  Inlämnad
  1998-12-01
  Besvarare
  vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • intagnas passhandlingar

  Skriftlig fråga 1998/99:721 av Andersson, Sten (m)

  Fråga 1998/99:721 av Sten Andersson m till justitieministern om intagnas passhandlingar den 8 juni Enligt uppgift i medier är huvudregeln att fängelsedömda vid permission tillåts behålla sin passhandlingar. Många anser nog att det borde vara tvärtom och att fängelsedömda vid permissioner endast i undantagsfall tillåts

  Inlämnad
  1999-06-08
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet

  Motion 1998/99:Kr3 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr3 av Sten Andersson m med anledning av prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet Låt folk själva bestämma i vilket EU-land man vill spela Det är inte politikers uppgift att förbjuda medborgarna att själva bestämma i vilka lotterier

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KrU2
 • Varningstexten på snusförpackningar

  Motion 1998/99:So305 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So305 av Sten Andersson m Varningstexten på snusförpackningar Det har länge varit känt att det saknas vetenskapliga belägg för att bruk av svenskt snus skulle öka risken för cancer. Bl.a. redovisades forskningsläget på området vid ett symposium i september 1996 arrangerat av Socialstyrelsen,

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Slopat monopol för Systembolaget

  Motion 1998/99:So205 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So205 av Sten Andersson m Slopat monopol för Systembolaget Om svensk alkoholpolitik kan sägas mycket, däremot inte något konkret om den givit ett positivt resultat. Den informations- och övertalningsverksamhet, vilken sedan länge bedrivits från riksdag och olika myndigheter, måste anses

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal rösträtt för utländska medborgare

  Motion 1998/99:K244 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K244 av Sten Andersson m Kommunal rösträtt för utländska medborgare I Sverige äger utländska medborgare rätt att rösta vid kommunalval under förutsättning att de varit kyrkoskrivna i tre år före den 1 november året innan valåret. Inom EU gäller i stort att EU-medborgare äger kommunal

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Yttrandefriheten

  Motion 1998/99:K230 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K230 av Sten Andersson m Yttrandefriheten FN:s artiklar om mänskliga fri- och rättigheter garanterar, oavsett åsikt, yttrandefrihet för alla. Artiklarna skrevs av andra världskrigets segermakter inklusive Sovjetunionen där de förvisso aldrig tillämpades i syfte att hindra uppkomsten av

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Information om kommunismen

  Motion 1998/99:K219 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K219 av Sten Andersson m Information om kommunismen Behovet av informationsinsatser om förintelsen resulterade i en skrift från Regeringskansliet med titeln Om detta må ni berättaI riksdagen hölls vid samma tid en värdig och gripande manifestation mot nazismen. Det är ytterst viktigt

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Spärren till riksdagsval m.m.

  Motion 1998/99:K208 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K208 av Sten Andersson m Spärren till riksdagsval m.m. Enligt undertecknads uppfattning är en av nuvarande spärregler för att ett parti skall bli invalt i riksdagen för låg. Regeln som ger ett riksdagsmandat vid uppnådda 12 procent i en valkrets kan däremot behållas. Antalet riksdagsledamöter

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

  Motion 1998/99:Bo222 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo222 av Knut Billing m.fl. m Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Den reformering av bostadssektorn som inleddes under den borgerliga regeringsperioden måste återupptas. Till en mycket stor del har reformeringen av bostadsfinansieringssystemet bidragit till saneringen av

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1998/99:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitik för valfrihet och mångfald

  Motion 1998/99:Bo209 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo209 av Knut Billing m.fl. m Bostadspolitik för valfrihet och mångfald Innehåll 1 Den sociala bostadspolitiken har misslyckats 13 1.1 Kris i boendefrågan 13 1.2 Kommunala förlustbolag 13 1.3 Höga bostadskostnader 13 1.4 Bostadsbyggandet 13 1.5 Segregation 13 1.6 Konkurser i bostadsrättsföreningar

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1998/99:BoU1 1998/99:BoU2 1998/99:BoU3 1998/99:BoU4 1998/99:BoU5 1998/99:FiU1 1998/99:MJU6 1999/2000:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): 1 avslag, , 21 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidragen

  Motion 1998/99:Bo202 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo202 av Knut Billing m.fl. m Bostadsbidragen Moderata utgångspunkter Målet för oss moderater är att varje människa som har heltidsarbete skall kunna leva på sin inkomst. Det är orimligt att människor skall behöva vara beroende av bidrag sedan man betalat sin skatt. Grundprincipen måste

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Flyktingpolitiken

  Motion 1998/99:Sf604 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf604 av Sten Andersson m Flyktingpolitiken Den flyktingpolitik som bedrivits i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet, är i all sin naiva godhet ett allvarligt hot mot nödvändig global utveckling. Miljontals människor har lämnat sina hemländer efter att ha lyssnat på signaler

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken

  Motion 1998/99:Sf601 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf601 av Sten Andersson m Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken Ett mycket debatterat ämne bland medborgarna är flyktingpolitiken. Många upplever denna som icke representativ för folkmajoriteten, vilket bekräftats i många attitydundersökningar. Dessutom finns det enligt undertecknad

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skånska livsmedel

  Motion 1998/99:MJ254 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:MJ254 av Ingvar Eriksson m.fl. m Skånska livsmedel Motionen delad mellan flera utskott Inledning Den svenska livsmedelssektorns framtid är en viktig fråga för hela nationen. Livsmedelsfrågorna är centrala i samhället. Sektorn har sammantaget stor ekonomisk betydelse och svarar för en

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:MJU7 1998/99:SkU13 1999/2000:MJU11 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Skånes infrastruktur

  Motion 1998/99:T206 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T206 av Inga Berggren m.fl. m Skånes infrastruktur Målmedvetna investeringar på infrastrukturen är nödvändiga för att Sverige skall upprätthålla konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Skånes strategiska läge som Sveriges port mot kontinental-Europa ställer stora krav på väl fungerande

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter