Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi37 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi37 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. Regeringens misslyckade bostadspolitik har lett till stora problem på bostadsmarknaden. På vissa orter är bostadsbristen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m.

  Motion 1997/98:Bo8 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo8 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m. 1 Inledning Hyreslagen tillkom i slutet av 1960-talet, bl.a. för att ersätta hyresregleringslagen. Trots att hyreslagen infördes kom den aldrig att ersätta hyresregleringslagen. Orsaken var att man

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • kommunismen

  Skriftlig fråga 1997/98:955 av Andersson, Sten (m)

  Fråga 1997/98:955 av Sten Andersson m till justitieministern om kommunismen den 23 juli En doktorand har fällts av domstol för att ha arrangerat en nazistföreläsning vid Umeå universitet. Frågan är om domen överensstämmer med FN:s artikel Mänskliga fri- och rättigheter. Artikeln har förvisso inslag av moment 22 då

  Inlämnad
  1998-07-23
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • svenska byggföretag i Tyskland

  Skriftlig fråga 1997/98:917 av Andersson, Sten (m)

  Fråga 1997/98:917 av Sten Andersson m till statsrådet Leif Pagrotsky om svenska byggföretag i Tyskland Sedan en tid tillbaka diskrimineras svenska byggföretag, främst de som gör korttidsjobb i form av husmontering, i Tyskland. Svenska företag betalar i Sverige semesterersättning enligt gällande regler, men tvingas vid

  Inlämnad
  1998-07-08
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • kritik mot integrationspolitiken

  Skriftlig fråga 1997/98:895 av Andersson, Sten (m)

  Fråga 1997/98:895 av Sten Andersson m till statsrådet Lars Engqvist om kritik mot integrationspolitiken I samband med undertecknads kritik mot Minoritetsspråkskommitténs förslag att låta romani erhålla minoritetsspråksstatus har statsrådet Lars Engqvist enligt TT bl.a. sagt att mitt agerande i frågan kan liknas vid

  Inlämnad
  1998-06-26
  Besvarare
  statsrådet Lars Engqvist (S)
 • konflikträtten

  Skriftlig fråga 1997/98:1032 av Andersson, Sten (m)

  Fråga 1997/98:1032 av Sten Andersson m till arbetsmarknadsministern om konflikträtten den 20 augusti Den 18 augusti 1998 träffades ett avtal mellan Målareförbundet och Fastigo. Avtalet slöts efter det att en facklig organisation, Elektrikerförbundet, varslat om sympatiåtgärder, vilka inte stod i någon som helst rimlig

  Inlämnad
  1998-08-20
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • kostnader för flyktingar

  Skriftlig fråga 1997/98:1006 av Andersson, Sten (m)

  Fråga 1997/98:1006 av Sten Andersson m till statsrådet Lars Engqvist om kostnader för flyktingar den 11 augusti Då regering och riksdag enväldigt beslutar över omfattningen av asyl- och flyktingpolitiken bör staten självklart stå för kommunernas kostnader för nämnda politik fullt ut Staten ersätter nämligen i huvudsak

  Inlämnad
  1998-08-11
  Besvarare
  statsrådet Lars Engqvist (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 1997/98:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo3 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag Regeringens förslag syftar till att slå vakt om den socialistiska dogmen att bostäder skall ägas kollektivt. Kommuner som väljer att privatisera eller

  Inlämnad
  1997-11-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barsebäck

  Motion 1997/98:N211 av Jan Backman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N211 av Jan Backman m.fl. m Barsebäck Barsebäcksverket är en energiproducerande kärnkraftanläggning med hög säkerhetsnivå och med en lång återstående livslängd som innebär att verket fortsatt kan producera stora mängder elektricitet på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Säkerheten

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Integrationspolitiken

  Motion 1997/98:Sf611 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf611 av Sten Andersson m Integrationspolitiken Jämfört med EU och i stort sett hela övriga västvärlden, är den folkligt oförankrade svenska asyl- och flyktingpolitiken unik i sin generositet och naivitet. Varje dag bevisas närmast enorma misslyckanden. Det måste anses som ytterst förvånansvärt

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken

  Motion 1997/98:Sf601 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf601 av Sten Andersson m Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken Ett mycket debatterat ämne bland medborgarna är flyktingpolitiken. Många upplever denna som icke representativ för folkmajoriteten, vilket bekräftats i många attitydundersökningar. Dessutom finns det enligt undertecknad

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sammanläggning av Aktuellt och Rapport

  Motion 1997/98:Kr206 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr206 av Sten Andersson m Sammanläggning av Aktuellt och Rapport Förmedlingen av nyheter koncentreras alltmera till televisionen. Mediets möjligheter till att distribuera nyheter och övrig information snabbt uppskattas av många. Radion har förvisso samma möjligheter, men televisionens bildvisning

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Robin-medalj för bärgning av skeppsbesättning

  Motion 1997/98:K708 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K708 av Sten Andersson m Robin-medalj för bärgning av skeppsbesättning Såsom anförts i motion 1994/95:K801 donerade den förmögne parisköpmannen Emile Robin 18191915 på sin tid medel till flera länder för att på skilda sätt befrämja sjöräddningsväsendet. I de flesta fall bl.a. i Sverige och

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Instiftande av en kunglig husorden

  Motion 1997/98:K707 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K707 av Sten Andersson m Instiftande av en kunglig husorden I proposition 1973:91 bortsågs från Kungl. Carl XIII:s orden med motiveringen att ordensärendena handlades utan statliga myndigheters medverkan. Denna inställning skulle lämna en utväg öppen för instiftandet av en hus- eller hovorden,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sveriges agerande i EU

  Motion 1997/98:K703 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K703 av Sten Andersson m Sveriges agerande i EU Sedan några år tillbaka är Sverige medlem i Europeiska unionen EUEfter EU-inträdet har svenska folkets förtroende för unionen kraftigt minskat. Enligt min mening är den främsta orsaken till situationen att EU inte förmått leva upp till vad

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skånes infrastruktur

  Motion 1997/98:T204 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T204 av Inga Berggren m.fl. m Skånes infrastruktur Utan en väl fungerande infrastruktur skulle Sverige stanna såväl bokstavligt som bildligt. Målmedvetna investeringar i infrastrukturen är nödvändiga för att Sverige skall kunna upprätthålla konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Skånes

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ansvaret för skador vid oljeutsläpp

  Motion 1997/98:T618 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T618 av Sten Andersson m Ansvaret för skador vid oljeutsläpp Ett mycket stort miljömässigt problem är de oljeutsläpp som olagligt görs från fartyg. Då sådana sker, och då särskilt i instängda vatten som Östersjön, kan det under olyckliga omständigheter orsaka enorma och närmast oreparerbara

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Historieundervisning med regional anknytning

  Motion 1997/98:Ub203 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub203 av Sten Andersson m Historieundervisning med regional anknytning Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges historia lärs ut i skolorna. Lika viktigt är att man i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige erhåller undervisning om vad som hände och avhandlades

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Punktskatter

  Motion 1997/98:Sk651 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk651 av Sten Andersson m Punktskatter Höga svenska punktskatter på tobak och alkohol är bevisligen orsaken till hög brottslighet. Dessutom innebär dessa skatter ett hot mot seriösa småföretagare, vilka inte har någon möjlighet att konkurrera med de priser som baseras på smuggling. Nämnda

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Boendesjälvförvaltning

  Motion 1997/98:Sk608 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk608 av Sten Andersson m Boendesjälvförvaltning Sedan några år har Malmö Kommunala Bostads AB MKB i Malmö inom några av bolagets områden Gullviksborg, Holma och Kroksbäck tagit initiativ till ett självförvaltningssystem för hyresgästerna. Förslaget slog väl ut och fick efterföljare på flera

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter