Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:119 Självförvaltning

  Motion 1996/97:Sk57 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk57 av Sten Andersson m med anledning av prop. 1996/97:119 Självförvaltning I propositionen föreslår regeringen att skattefrihet enligt vissa regler skall utgå för hyresgäster och även för medlemmar i bostadsrättsföreningar som deltar i självförvaltning. Förslaget är i delar positivt,

  Inlämnad
  1997-05-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi52 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi52 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Inledning Regeringens förslag till tilläggsbudget för utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande innehåller ganska små förändringar av anslaget A 3 Räntebidrag

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:98 Höjd lotteriskatt

  Motion 1996/97:Sk37 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk37 av Sten Andersson m med anledning av prop. 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Hästsportens konkurrenskraft minskar Regeringens förslag i proposition 1996/97:98, Höjd lotteriskatt, innebär att svensk hästsport i allmänhet och den för verksamheten i huvudsak ekonomiskt bärande travsporten

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

  Motion 1996/97:Bo21 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo21 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Frågan om en förändrad länsstruktur har utretts i många år. Den nu påbörjade försöksverksamheten i Kalmar, Gotlands och Skåne län föreslås fortsätta med en försöksverksamhet

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:70 Ny vallag

  Motion 1996/97:K17 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K17 av Sten Andersson m med anledning av prop. 1996/97:70 Ny vallag Ökar personval politikerförtroendet I regeringens proposition 1996/97:70, Ny vallag, föreslår regeringen bl.a. att väljarna ges möjlighet inom ramen för partivalssystemet att avge en särskild personröst. I debatten som

  Inlämnad
  1997-02-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:KU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

  Motion 1996/97:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo9 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m. Den borgerliga regeringen föreslog riksdagen i oktober 1991 ett antal åtgärder för att förbättra konkurrensen prop. 1991/92:51 om en ny småföretagspolitikEn av dessa åtgärder var att skriva

  Inlämnad
  1996-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:37 Ändrad grund för förvaltning av vissa statligt reglerade bostadslån

  Motion 1996/97:Bo13 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo13 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:37 Ändrad grund för förvaltning av vissa statligt reglerade bostadslån Regeringen föreslår i propositionen att den tidigare författningsregleringen av vissa bostadslån som förvaltas av SBAB görs om till civilrättsliga avtal.

  Inlämnad
  1996-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf16 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf16 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Sten Andersson m med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv Nej till unika asylvillkor Proposition 1996/97:25 har föregåtts av en intensiv debatt där regeringen kraftigt kritiserats för att man vill skärpa

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Holma och Gullviksborg i Malmö

  Motion 1996/97:Sk344 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk344 av Sten Andersson m Holma och Gullviksborg i Malmö Sedan länge har bostadsområden, framför allt de som är byggda inom ramen för det s.k. miljonprogrammet, utsatts för stora problem. Skadegörelse, vandalism, social otrygghet, stor utflyttning m.m. har varit kännetecken för många av

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jakträtt

  Motion 1996/97:Jo916 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo916 av Sten Andersson m Jakträtt Den 1 januari 1994 infördes möjligheten att bilda bostadsfastigheter upp till 5 ha. Målsättningen var att underlätta möjligheten odling och mindre djurhållning. Ändringen av jordförvärvslagen juli 1991 gjorde att reglerna för bl.a. köp av skogs- och

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svenskt medborgarskap och visum till Sverige

  Motion 1996/97:Sf607 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf607 av Sten Andersson m Svenskt medborgarskap och visum till Sverige I början av sommaren meddelades att en kvinna, mycket framgångsrik i sitt tidigare hemland, på närmast rekordtid fått svenskt medborgarskap. Att snabbheten i behandlingen baserades på förhoppningen om svenska guldmedaljer

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU14 1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ansvaret för flyktingpolitiken

  Motion 1996/97:Sf602 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf602 av Sten Andersson m Ansvaret för flyktingpolitiken Sedan länge har storstäderna i allmänhet och Malmö i synnerhet tvingats ta emot ett betydligt större antal asylbeviljade än man tecknat avtal för med Invandrarverket. Detta har skapat en närmast kaotisk situation. Sveriges tre storstäder

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett kasino i Malmö

  Motion 1996/97:Kr501 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr501 av Sten Andersson m Ett kasino i Malmö Bland allmänheten finns ett stort spelintresse. Detta kommer till uttryck genom det hela tiden ökande antalet spel och lotterier som bedrivs med myndigheternas godkännande. Spelformer som utvecklats under senare tid är de s.k. skraplotterna

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:7 Vissa spel- och lotterifrågor

  Motion 1996/97:Kr27 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr27 av Sten Andersson m med anledning av prop. 1996/97:7 Vissa spel- och lotterifrågor Ett grundskott mot barn- och ungdomsidrotten Regeringens proposition 1996/97:7 Vissa spel- och lotterifrågor kommer, om riksdagen bifaller densamma, att bli ett grundskott mot framtida möjligheter

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Slopat monopol för Systembolaget

  Motion 1996/97:So602 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So602 av Sten Andersson m Slopat monopol för Systembolaget Om svensk alkoholpolitik kan sägas och skrivas mycket, däremot inte något konkret om den givit ett positivt resultat. Den informations- och övertalningsverksamhet vilken sedan länge bedrivits från riksdag och olika myndigheter måste

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU7
 • Skånsk historia i Skånes skolor

  Motion 1996/97:Ub202 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub202 av Sten Andersson m Skånsk historia i Skånes skolor Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges historia lärs ut i skolorna. Lika viktigt är att man i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige erhåller undervisning om vad som hände och avhandlades i deras

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.

  Motion 1996/97:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo3 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. Regeringen föreslår i propositionen ett flertal åtgärder som syftar till att minska såväl den enskilde hyresgästens inflytande över sitt boende som hyresvärdens inflytande över sin fastighet.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag

  Motion 1996/97:Bo231 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo231 av Knut Billing m.fl. m Bostadsbidrag I samband med att riksdagen den 8 maj 1996 beslöt om förändrade regler för bostadsbidrag, gjordes inkomstgränserna individuella. Detta var ett förhastat beslut som visat sig få orimliga konsekvenser för många barnfamiljer. I praktiken resulterar

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitik och ekonomi

  Motion 1996/97:Bo230 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo230 av Knut Billing m.fl. m Bostadspolitik och ekonomi Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads- försörjning och byggande I motion 1996/97:Bo201, En hållbar bostadspolitik för ett växande samhälle, har vi redovisat vår syn på hur bostadspolitiken bör utformas. I korthet innebär

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter