Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:219 Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m.

  Motion 1994/95:Bo10 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo10 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:219 Enhetlig räntesänkning och finansiering av statliga bostadslån m.m. Propositionens huvudsakliga syfte är att finna ett sätt att reda ut de problem som det statliga bostadslånegivandet skapat under flera decennier. Förslaget

  Inlämnad
  1995-05-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:135 Ändrade ersättningsregler i lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291)

  Motion 1994/95:Bo7 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo7 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:135 Ändrade ersättningsregler i lagen 1983:292 om införande av vattenlagen 1983:291 I dag gäller att en person som före år 1984 fick tillstånd till ett kraftverksföretag har rätt till ersättning för vissa kostnader som uppkommer

  Inlämnad
  1995-02-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Framtidens mark- och bostadspolitik

  Motion 1994/95:Bo411 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo411 av Knut Billing m.fl. m Framtidens mark- och bostadspolitik Innehållsförteckning 1. Enskild äganderätt och valfrihet i boendet2 2. Efterkrigstidens mark- och bostadspolitik3 3. Socialdemokratisk oförmåga till nytänkande3 3.1 Socialdemokraterna i oppositionsställning3 3.2 Socialdemokraterna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:BoU13 1994/95:BoU19 1994/95:SkU28 1995/96:BoU1 1995/96:BoU3 1995/96:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Anslagsfrågor inom mark- och bostadspolitikens område

  Motion 1994/95:Bo231 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo231 av Knut Billing m.fl. m Anslagsfrågor inom mark- och bostadspolitikens område En av de viktigaste faktorerna för kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden är räntan. Räntan är i sin tur starkt beroende av det statsfinansiella läget. Detta sammanhang leder till slutsatsen att varje

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ansvaret för flyktingpolitiken

  Motion 1994/95:Sf610 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf610 av Sten Andersson m Ansvaret för flyktingpolitiken Sedan länge har storstäderna i allmänhet och Malmö i synnerhet tvingats ta emot ett betydligt större antal asylbeviljade än man tecknat avtal för med Invandrarverket. Detta har skapat en närmast kaotisk situation. Sveriges tre storstäder

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dödshjälp

  Motion 1994/95:So402 av Sten Andersson och Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So402 av Sten Andersson och Wiggo Komstedt m Utredning om dödshjälp Opinionen har uppenbarligen svängt när det gäller rätten till dödshjälp. Allt fler läkare och jurister ansluter sig numera till den meningen att patienten i livets slutskede då sjukvården tömt sina medicinska resurser

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1995/96:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Slopat monopol för Systembolaget

  Motion 1994/95:So202 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So202 av Sten Andersson m Slopat monopol för Systembolaget Om svensk alkoholpolitik kan sägas och skrivas mycket, däremot inte något konkret om den givit ett positivt resultat. Den informations- och övertalningsverksamhet vilken sedan länge bedrivits från riksdag och olika myndigheter måste

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nedskärningar vid tullen

  Motion 1994/95:Sk648 av Peter Weibull Bernström och Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk648 av Peter Weibull Bernström och Sten Andersson m Nedskärningar vid tullen De dramatiska förslag till nedskärningar av verksamhetsanslagen till tullen i årets budgetproposition kommer att få mycket stora återverkningar på gränskontrollen, inte minst i Malmöhus län. Bakgrund Västra

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot narkotikasmuggling

  Motion 1994/95:Sk638 av Sten Andersson och Peter Weibull Bernström (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk638 av Sten Andersson och Peter Weibull Bernström m Åtgärder mot narkotikasmuggling Den absolut övervägande delen av svenska folket är enat bakom uppfattningen att bruk av narkotika i annat än medicinskt syfte skall bekämpas Lika säkert är att det inte råder något motstånd mot t.ex.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Personvalsreglerna m.m.

  Motion 1994/95:K711 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:K711 av Sten Andersson m Personvalsreglerna m.m. I ett demokratiskt samhälle borde alla vara överens om vikten eller rättare sagt nödvändigheten av medborgarnas engagemang och intresse för politik. Saknas eller finns det för lite av sådant engagemang, saknas också förutsättningen för

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:KU40 1995/96:KU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skånsk historia i Skånes skolor

  Motion 1994/95:Ub301 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub301 av Sten Andersson m Skånsk historia i Skånes skolor Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges historia lärs ut i skolorna. Lika viktigt är att man i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige erhåller undervisning om vad som hände och avhandlades i deras

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetstagares yttrandefrihet

  Motion 1994/95:A701 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A701 av Sten Andersson m Arbetstagares yttrandefrihet I tyvärr allt för många länder råkar människor i knipa därför att de är kritiska eller ifrågasätter överordnade. De uppfattar sig riskera repressalier för att de säger vad de tycker i stället för att tiga och lyda. Mot bakgrund av

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidragsfusk och ekobrott

  Motion 1994/95:Ju219 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju219 av Sten Andersson m Bidragsfusk och ekobrott Med all rätt kritiseras de vilka orättmätigt erhåller olika former av statliga och kommunala bidrag. Att utkvittera t.ex. sjukersättning samtidigt som arbetsinkomst utgår är ett brott mot övriga medborgare och skall beivras. Samma gäller

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett kasino i Malmö

  Motion 1994/95:Kr405 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr405 av Sten Andersson m Ett kasino i Malmö Bland allmänheten finns ett stort spelintresse. Detta kommer till uttryck genom det hela tiden ökande antalet spel och lotterier som bedrivs med myndigheternas godkännande. Spelformer som utvecklats under senare tid är de s.k. skraplotterna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter