Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.

  Motion 1993/94:Fi25 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi25 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. Kasino enligt internationella regler Undertecknad har under flera år i riksdagen motionerat om möjligheten att tillåta kasinospel enligt internationella regler

  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

  Motion 1993/94:T42 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T42 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken De flesta är säkert överens om att avregleringen av taxi på sikt kommer att vara positiv både för konsumenter och för dem som är ansvariga för att en god taxiservice skall kunna

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

  Motion 1993/94:Ju26 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju26 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunken en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Ny myndighet bättre för brottsoffer Den nuvarande Brottsskadenämnden som enligt uppgift fungerat mycket bra, skall

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biståndet

  Motion 1993/94:U229 av Göthe Knutson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:U229 av Göthe Knutson m.fl. m Biståndet Sverige är en av de absolut största biståndsgivarna. De dryga 0,9 procent av BNI som Sverige ger i bistånd överträffas endast av våra nordiska grannländer Norge och Danmark. Sverige har samtidigt en mycket låg andel bundet bistånd 14,5 procent

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dödshjälp

  Motion 1993/94:So405 av Sten Andersson i Malmö och Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:So405 av Sten Andersson i Malmö och Wiggo Komstedt m Dödshjälp Opinionen har uppenbarligen svängt när det gäller rätten till dödshjälp. Allt fler läkare och jurister ansluter sig numera till den meningen att patienten i livets slutskede då sjukvården tömt sina medicinska resurser skall

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rederistödets utformning

  Motion 1993/94:T607 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T607 av Sten Andersson i Malmö m Rederistödets utformning Det nuvarande rederistödet utgår till fartyg i s.k. fjärrfart vilket innebär att de bedriver sin huvudsakliga verksamhet utanför Skagen eller Kielkanalen. Avsikten med rederistödet är att svenska rederier skall kunna konkurrera

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hobbyhästägandet

  Motion 1993/94:Sk361 av Peter Kling (nyd) och Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk361 c2av Peter Kling och Sten Andersson i Malmö nyd, m c0Hobbyhästägandet Bestämmelserna för hobbyinkomster av bl.a. trav- och galopphästar ändrades under 1993 på så sätt att avdragsrätten för kostnader i hobbyverksamheten som betalas före beskattningsåret utvidgas tidsmässigt till

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Polisens hundverksamhet

  Motion 1993/94:So225 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:So225 av Sten Andersson i Malmö m Polisens hundverksamhet Polisens hundverksamhet organiserades efter förstatligandet 1965 genom den s.k. Polishundsektionen i Sollefteå. Då den personligt ansvarige för verksamheten pensionerades för några år sedan tillsattes ingen ny befattningshavare,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:115 Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor

  Motion 1993/94:K16 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:K16 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:115 Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor Den del av propositionen där det föreslås att allmänna val skall hållas vart fjärde år i stället för som i dag vart tredje år bör bejakas. Nu gällande regler om treåriga

  Inlämnad
  1994-01-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m.

  Motion 1993/94:Sf17 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf17 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. Förändra asylpolitiken Under 80- och 90-talen har många väpnade konflikter utbrutit och förstärkts runt om i världen. Många människor lider svårt och utsättes för diktatorers härjningar och

  Inlämnad
  1993-12-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter