Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • En ny alkoholpolitik

  Motion 1992/93:So208 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So208 av Knut Billing m.fl. m En ny alkoholpolitik Dags för förändringar Under flera år har Moderata samlingspartiet föreslagit grundläggande förändringar av den rådande alkoholpolitiken. Detta har skett i såväl parti- som kommittémotioner och i enskilda motioner. I kombination med förslag

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Upphävande av lagen om automatspel

  Motion 1992/93:Kr404 av Sten Andersson i Malmö och Liselotte Wågö (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr404 av Sten Andersson i Malmö och Liselotte Wågö m Upphävande av lagen om automatspel Sverige har antagligen västvärldens hårdaste lagar mot alla former av spel, särskilt om de sker i privat regi. I Sverige är det förbjudet att ordna kasinospel enligt internationella regler och det

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett kasino i Malmö

  Motion 1992/93:Kr401 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr401 av Sten Andersson i Malmö m Kasino i Malmö Inledning Bland allmänheten finns ett stort spelintresse. Detta kommer till uttryck genom det hela tiden ökande antalet spel och lotterier som bedrivs med myndigheternas godkännande. Nyligen har uppgivits att AB Tipstjänst kommer att

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flintrännan

  Motion 1992/93:T630 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:T630 av Sten Andersson i Malmö m Flintrännan Sjöfarten kommer framöver att ha en ökande betydelse för svenskt näringsliv. Därför är det av stor vikt att näringsgrenen erhåller så gynnsamma villkor och förutsättningar som möjligt. En ökad mängd sjöbefraktat gods innebär förutom bättre

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inseminationslagstiftningen

  Motion 1992/93:L416 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:L416 av Sten Andersson i Malmö m Inseminationslagstiftningen Inseminationsverksamhet införande av sperma i kvinna på konstlad väg regleras i Sverige genom lagen 1984:1140 om insemination. Enligt gällande lagstiftning får insemination endast utföras på en kvinna som är gift eller som bor

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:LU47
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utredning om dödshjälp

  Motion 1992/93:So426 av Sten Andersson i Malmö och Wiggo Komstedt (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So426 av Sten Andersson i Malmö och Wiggo Komstedt m Utredning om dödshjälp Opinionen har uppenbart svängt när det gäller rätten till dödshjälp. Allt fler läkare och jurister ansluter sig numera till den meningen att patienten i livets slutskede då sjukvården tömt sina medicinska resurser

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flyktingpolitiken

  Motion 1992/93:Sf606 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf606 av Sten Andersson i Malmö m Flyktingpolitiken Ända fram till 1960-talets slut präglades vår invandrarpolitik av en uppenbar strävan att assimilera nykomlingarna de skulle försvenskasså fort som möjligt. Tonläget var ofta bestämt och varnande. Ett exempel på detta kunde läsas i

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefritt hobbyhästägande

  Motion 1992/93:Sk348 av Peter Kling (nyd) och Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk348 av Peter Kling och Sten Andersson i Malmö nyd, m Skattefritt hobbyhästägande Bestämmelserna för hobbyinkomster av bl a trav- och galopphästar ändras under 1993 på så sätt att avdragsrätten för kostnader i hobbyverksamheten som betalas före beskattningsåret utvidgas tidsmässigt till

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:127 Vissa frågor om beskattning av inkomst av tjänst

  Motion 1992/93:Sk18 av Peter Kling (nyd) och Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk18 av Peter Kling och Sten Andersson i Malmö nyd, m med anledning av prop. 1992/93:127 Vissa frågor om beskattning av inkomst av tjänst Avdrag av hobbyverksamhet I propositionen föreslås att bestämmelserna för hobbyinkomster av bl a trav- och galopphästar ändras på så sätt att avdragsrätten

  Inlämnad
  1992-11-30
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter