Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:192 Organiserad överföring av flyktingar till Sverige

  Motion 1990/91:Sf56 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf56 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1990/91:192 Organiserad överföring av flyktingar till Sverige Hjälp många i stället för få I propositionen föreslås att den reguljära flyktingkvoten ökas till 2000 personer. Utöver detta anser regeringen att det behövs en särskild

  Inlämnad
  1991-05-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti

  Motion 1990/91:Bo76 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo76 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti Lagförslaget bygger på det förslag om entreprenadgarantilag som under våren 1990 lades fram av bostadsdepartementets arbetsgrupp för frågor som rör s.k. sjuka hus. Arbetsgruppen förordade

  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So72 av Sten Andersson i Malmö och Birger Hagård (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So72 av Sten Andersson i Malmö och Birger Hagård m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Myndigförklara alla myndiga Svensk alkoholpolitik kännetecknas i ökande omfattning av brist på logik, är inkonsekvent och har uppnått dåligt resultat. Vad som är än värre i ett politiskt

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det som ofta

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K65 av Sten Andersson i Malmö och Bertil Persson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K65 av Sten Andersson i Malmö och Bertil Persson m med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Riktlinjer för Sveriges Radio-koncernen Såväl den parlamentariska radio- och TV-beredningens betänkande 1991-03-20 som regeringens proposition 1990/91:149 Radio- och TV-frågor är

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:146 Ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.

  Motion 1990/91:Bo72 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo72 av Knut Billing m.fl. m med anledning av proposition 1990/91:146 om ändring i plan- och bygglagen 1987/10m.m. I propositionen föreslås vissa förändringar i plan- och bygglagen PBL m.m. Vi kommer nedan att redovisa i vilka avseenden vi har en från propositionen avvikande uppfattning.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m.

  Motion 1990/91:Bo62 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo62 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m. I propositionen lämnas förslag bland annat gällande funktionskontroll av ventilationssystem. Vi har inget att erinra mot förslagen i propositionen, utom i ett avseende. Enligt regeringen skall byggnadsnämnd

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91

  Motion 1990/91:Bo60 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo60 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 I propositionen föreslås bland annat ett anslag om 44 500 000 kronor till utveckling av ett ADB-system för bostadsadministrationen. Av propositionen framgår

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.

  Motion 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m. I propositionen behandlas vissa frågor som sammanhänger med det nya system för bostadsfinansiering som en socialistisk majoritet i riksdagen tidigare beslutat om. Moderata

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling

  Motion 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling Sverige har en bostadsmarknad i obalans. Trots att det finns betydligt fler bostäder än hushåll köar många efter en bostad. Den hittills förda socialistiska bostadspolitiken har motverkat

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:110 Bostadsbidrag för år 1992

  Motion 1990/91:Bo44 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo44 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:110 Bostadsbidrag för år 1992 Propositionen innehåller förslag om höjda inkomstgränser för bostadsbidrag och höjda gränser för lägsta bidragsgrundande bostadskostnad för olika kategorier av boende. Den moderata utgångspunkten

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

  Motion 1990/91:Bo20 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo20 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m. Inledning Bostadsrätt är en form av boende som efterfrågas av många. Andelen lägenheter med bostadsrätt uppgår till 15 procent av det totala bostadsbeståndet. Genom god omvårdnad, sparsamhet

  Inlämnad
  1991-03-04
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Prostitution

  Motion 1990/91:Ju637 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju637 av Sten Andersson i Malmö m Prostitution I debatten om åtgärder mot prostitutionen möter man som regel ett mycket blygsamt intresse för mannen/könsköparens roll. Nästan uteslutande är det tal om kvinnan/den prostituerades rehabilitering medan mannen lämnas därhän. Detta kan naturligtvis

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Synlig trafikövervakning

  Motion 1990/91:Ju219 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju219 av Rolf Clarkson m.fl. m Synlig trafikövervakning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T253 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att trafikövervakningen i huvudsak bör inriktas på synlig övervakning.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Polisens trafikövervakning

  Motion 1990/91:Ju214 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju214 av Rolf Clarkson m.fl. m Polisens trafikövervakning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T425 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av synliga poliser i trafiken, 2. att riksdagen som sin

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • EG-anpassning av alkoholpolitiken

  Motion 1990/91:So322 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So322 av Sten Andersson i Malmö m EG-anpassning av alkoholpolitiken Enligt zoologiböckerna finns inte strutsen i vilt tillstånd i Sverige. Det vill säga den fågel som då problem uppstår sticker ner huvudet i marken i syfte att undgå desamma. Med tanke på den svenska alkoholdebatten kan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslag under bostadsdepartementets huvudtitel m.m.

  Motion 1990/91:Bo230 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo230 av Knut Billing m.fl. m Anslag under bostadsdepartementets huvudtitel m.m. Moderata samlingspartiet har i partimotion Valfrihet i boendet och kommittémotionerna Stärk de boendes ställning och Plan- och bygglagstiftningen m.m. redovisat partiets bostadspolitiska grundsyn samt förslag

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:BoU11 1990/91:BoU12 1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Skånes försvarsresurser

  Motion 1990/91:Fö419 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö419 av Per Stenmarck m.fl. m Skånes försvarsresurser Utvecklingen i Baltikum i början av 1991 visar att vi inte lever i ett lugnt hörn av världen. Risken för storkonflikter i Europa är förhoppningsvis liten inför framtiden. Men regionala konflikter är på flera håll fullt möjliga och

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • En utredning av flyktingpolitikens konsekvenser

  Motion 1990/91:Sf639 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf639 av Sten Andersson i Malmö m En utredning av flyktingpolitikens konsekvenser Flyktinginvandringen och invandringen av nära anhöriga har under de senaste åren nått en sådan omfattning att många är allvarligt oroade över dess konsekvenser. Massmedia och politiker har visat en tendens

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stämpelskatten m.m.

  Motion 1990/91:Sk428 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk428 av Rolf Clarkson m.fl. m Stämpelskatten m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T647 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sjöfartens kapitalförsörjning, 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:SkU18 1990/91:SkU22 1990/91:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter