Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:151 1989/90

  Motion 1989/90:Bo70 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o70 av Knut Billing m.fl. m Mot. med anledning av prop. 1989/90:151 1989/90 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Bo70-73 I propositionen föreslås bland annat sänkta ekonomiska krav vid fastighetsbildning för jordbruks-

  Inlämnad
  1990-06-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:BoU18
 • med anledning av prop. 1989/90:144 Räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991, m.m.

  Motion 1989/90:Bo68 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B 068 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:144 Räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991, m.m. I propositionen föreslås räntebidragsbegränsningar för hyres- och bostadsrättshus för år 1991. Moderata samlingspartiet

  Inlämnad
  1990-05-03
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1989/90:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:143 Lag om tillfälligt bilförbud

  Motion 1989/90:T54 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T54 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:143 Lag om tillfälligt bilförbud I propositionen föreslås införandet av en lag som ger regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter som ger en kommun rätt att tillfälligt

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU28 1990/91:TU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop,1989/90:lll Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk125 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl25 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop,1989/90:lll Reformerad mervärdeskatt m.m. I propositionen om reformerad mervärdeskatt föreslås att den nuvarande skattebefrielsen för skepp och flygplan upphör. Enligt uppgift

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 Reformerad mervärdeskatt m.m.

  Motion 1989/90:Sk124 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 124 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:111 Reformerad mervärdeskatt m.m. Lagen om stämpelskatt 1984:404 förslås nu upphävd.Dock föreslår regeringen att detta upphävande inte skall träda i kraft förrän 1993.

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk100 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 100 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Regeringens proposition om inkomst- och företagsbeskattning innehåller förslag om upphävande av lagen om fartygsfond

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • ;ned anledning av prop. 1989/90:144 Räntebidrag 1989/90

  Motion 1989/90:Bo62 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o62 av Knut Billing m.fl. m ned anledning av prop. 1989/90:144 Räntebidrag 1989/90 och bostadsbidrag för år 1991, m.m. Bo62-63 I propositionen föreslås en väsentlig utbyggnad av bostadsbidragen för barnfamiljerna och att rätt

  Inlämnad
  1990-05-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Motion 1989/90:Bo57 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo57 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen 1987:12 om hushållning med naturresurser m.m. I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1987:12 om hushållning med naturresurser m.m. NRLEnligt

  Inlämnad
  1990-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förslag 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års

  Motion 1989/90:Bo53 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Knut Billing m.fl. m med anledning av förslag 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års Mot. 1989/90 Bo53-55 bostadsförbättringsprogram Riksdagens revisorer har granskat 1983 års bostadsförbättringsprogram. Revisorerna

  Inlämnad
  1990-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T43 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T43 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor I propositionens bilaga två behandlas frågor inom kommunikationsdepartementets område. Delvis är det fråga om förslag som borde lagts

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

  Motion 1989/90:Fi42 av Sten Andersson i Malmö och Birger Hagård

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi42 av Sten Andersson i Malmö och Birger Hagård båda m med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. I proposition 1989/90:114 föreslås bl.a. att skatten på spritdrycker, vin, starköl och öl höjs

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lunds universitet, m.m.

  Motion 1989/90:Ub757 av Ingrid Sundberg m.fl. (m, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub757 av Ingrid Sundberg m.fl. m, fp Lunds universitet, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A461 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om garantier

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Den skattepliktiga inkomsten från uthyrning av fritidshus m.m.

  Motion 1989/90:Sk445 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk445 av Knut Billing m.fl. m Den skattepliktiga inkomsten från uthyrning av fritidshus m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Bo557 hemställs att riksdagen beslutar ändra gränsen för skattepliktig

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslag under bostadsdepartementets huvudtitlar m.m.

  Motion 1989/90:Bo236 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o236 av Knut Billing m.fl. m Anslag under bostadsdepartementets huvudtitlar m.m. Mot. 1989/90 Bo236-239 Moderata samlingspartiet har i partimotion Valfrihet i boendet och kommittémotionerna Stärk de boendes ställning och Plan-

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1989/90:BoU13 1989/90:BoU14 1989/90:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Bilkreditförordningen

  Motion 1989/90:Fi210 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi210 av Rolf Clarkson m.fl. m Bilkreditförordningen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:T248 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bilkreditförordningen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regeringens inflationsansvar

  Motion 1989/90:Fi206 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi206 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Regeringens inflationsansvar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:L717 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Plan- och bygglagstiftningen m.m.

  Motion 1989/90:Bo557 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo557 av Knut Billing m.fl. m Plan- och bygglagstiftningen m.m. PBL Moderata samlingspartiets grundläggande kritik mot hela PBL kvarstår i sina huvuddrag. Den gäller de obligatoriska översiktsplanerna, planinstitutet områdesbestämmelser,

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  -----------1989/90:BoU11 1989/90:BoU18 1989/90:BoU21 1991/92:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Grundlagsskydd för näringsfriheten

  Motion 1989/90:K243 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:K243 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Grundlagsskydd för näringsfriheten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:L717 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om grundlagsskydd för näringsfriheten.

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Strandskyddsreglerna

  Motion 1989/90:Jo875 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo875 av Knut Billing m.fl. m Strandskyddsreglerna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Bo557 hemställs att riksdagen beslutar ändra strandskyddsreglerna i enlighet med vad som i motionen föreslagits.

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skrotningspremien för bil, m.m.

  Motion 1989/90:Jo862 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo862 av Rolf Clarkson m.fl. m Skrotningspremien för bil, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:T248 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JoU16 1989/90:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter