Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi89 av Knut Billing m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi89 av Knut Billing m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Moderata samlingspartiet har upprepade gånger kritiserat

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:BoU14 1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen (1977:477), m.m.

  Motion 1988/89:T27 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T27 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen 1977:477m.m. I propositionen behandlas flera lagändringar vilka förtjänar att kommenteras närmare även om ingen erinran finns mot den överordnade

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:TU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:101 om den kommunala parkeringsövervakningen

  Motion 1988/89:T23 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T23 av Rolf Clarkson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:101 om den kommunala parkeringsövervakningen I propositionen föreslås att personer anställda vid kommunala parkeringsaktiebolag skall kunna förordnas till parkeringsvakter.

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m.

  Motion 1988/89:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Bo9 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen 1970:988 m.m. Regeringen föreslår att det hyresgästinflytande vid inrättande av gemensamhetsanläggning som i dag är begränsat

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:89 om ändrade

  Motion 1988/89:Bo6 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Bo6 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:89 om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån, m.m. Propositionen syftar enligt föredragande statsrådet till att åstadkomma förenklingar för staten vad

  Inlämnad
  1989-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilismens miljöpåverkan m.m.

  Motion 1988/89:Jo969 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo969 av Rolf Clarkson m.fl. m Bilismens miljöpåverkan m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:T447 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  ---1988/89:JoU23 1989/90:JoU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Trafikövervakningen

  Motion 1988/89:Ju251 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju251 av Rolf Clarkson m.fl. m Trafikövervakningen Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:T447 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att trafikövervakningen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätten för arbetsresor

  Motion 1988/89:Sk458 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk458 av Rolf Clarkson m.fl. m Avdragsrätten för arbetsresor Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:T447 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av reglerna avseende avdrag

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SkU20 1988/89:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av bostadsföretag

  Motion 1988/89:Sk451 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk451 av Knut Billing m.fl. m Beskattningen av bostadsföretag Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Bo4l7 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beskattning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den skattefria inkomsten från uthyrning av fritidshus Hemställan

  Motion 1988/89:Sk418 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk418 av Knut Billing m.fl. m Den skattefria inkomsten från uthyrning av fritidshus Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Bo260 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om att gränsen för

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vissa anslag på kommunikationsdepartementets område

  Motion 1988/89:T248 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 T248 av Rolf Clarkson m.fl. m Vissa anslag på kommunikationsdepartementets område På kommunikationsdepartementets område finns i årets budgetproposition ett femtiotal anslagsposter om sammanlagt mer än 16 miljarder kronor. Beträffande

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:TU11 1988/89:TU12 1988/89:TU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Förbättring av det svenska vägnätet

  Motion 1988/89:T233 av Rolf Clarkson m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T233 av Rolf Clarkson m. fl. m Förbättring av det svenska vägnätet Vägkapitalet minskar kraftigt Under 1950- och 1960-talen ökade investeringarna i det svenska vägnätet, men trots att en större del av nationalprodukten avsattes

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teleområdet

  Motion 1988/89:T815 av Rolf Clarksson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T815 av Rolf Clarksson m.fl. m Teleområdet Inledning Utvecklingen inom teleområdet är intensiv. Den digitaliserade tekniken innebär att de traditionella gränserna mellan tal, data och bildöverföring suddas ut samtidigt som överföringskapaciteten,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:TU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Kriminalisering av skyddande av utvisad asylsökande

  Motion 1988/89:Sf536 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf536 av Sten Andersson i Malmö m Kriminalisering av skyddande av utvisad asylsökande Sverige har den mest generösa flyktingpolitiken i Europa. I förhållande till vår folkmängd beviljar vi asyl åt störst antal utlänningar i nämnda

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Banverkets rätt att lånefinansiera investeringar

  Motion 1988/89:T554 av Rolf Clarksson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T554 av Rolf Clarksson m.fl. m Banverkets rätt att lånefinansiera investeringar Genom 1988 års trafikpolitiska beslut och införandet av den så kallade vägtrafikmodellen har statens järnvägar delats i ett affärsverk för trafiken,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilismen

  Motion 1988/89:T447 av Rolf Clarkson m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T447 av Rolf Clarkson m. fl. m Bilismen Mot. 1988/89 T447 1 Sammanfattning Motionen innehåller en redovisning av bilens betydelse och på vilka sätt den påverkar människor och samhälle. Den visar att bilen är nödvändig. Åtta

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  -------------1988/89:TU13 1988/89:TU14 1988/89:TU15 1988/89:TU19 1988/89:TU25 1989/90:TU1 1989/90:TU9
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Bilstödet

  Motion 1988/89:So333 av Rolf Clarkson m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So333 av Rolf Clarkson m. fl. m Bilstödet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:T447 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten att införa

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilkreditförordningen

  Motion 1988/89:Fi225 av Rolf Clarkson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi225 av Rolf Clarkson m.fl. m Bilkreditförordningen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:T447 hemställs att riksdagen beslutar att avskaffa bilkreditförordningen. Stockholm den 25 januari 1989 Rolf

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1988/89:Bo417 av Knut Billing m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Bo417 av Knut Billing m. fl. m Bostadspolitiken Moderat bostadspolitik En bra boendemiljö, valfrihet och ett ökat bostadsägande är grunden för moderat bostadspolitik. För att på detta sätt stärka de boendes ställning krävs att

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  37
  Utskottsberedning
  -------------------1988/89:BoU13 1988/89:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (37 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Anslag under bostadsdepartementet

  Motion 1988/89:Bo271 av Knut Billing m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89.Bo271 av Knut Billing m.fl. m Anslag under bostadsdepartementet Moderata samlingspartiet har i partimotion 1988/89:Bo405 och kommittémotionerna 1988/89:Bo270 och 1988/89:Bo417 redovisat partiets bostadspolitiska grundsyn samt

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1988/89:BoU5 1988/89:BoU6 1988/89:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter