Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1987/88:176 om

  Motion 1987/88:So32 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So32 av Nils Carlshamre m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet I proposition 1987/88:176, Äldreomsorgen inför 90-talet, ger regeringen sin syn på mål och riktlinjer för äldreomsorgen och ett

  Inlämnad
  1988-06-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • om förvaltningsmässigt reglerad föräldrarätt

  Motion 1987/88:K228 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K228 av Nils Carlshamre m. fl. m om förvaltningsmässigt reglerad föräldrarätt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So642 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en utredning om författningsmässig

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om sänkta socialavgifter för idrotten

  Motion 1987/88:Sf321 av Bo Lundgren m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf321 av Bo Lundgren m. fl. m om sänkta socialavgifter för idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Kr417 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändrade regler för debitering

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om fri radio och TV

  Motion 1987/88:K426 av Margit Gennser m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K426 av Margit Gennser m. fl. m om fri radio och TV Avregleringarna går snabbt ute i Europa på en rad olika kommunikationsområden, inte minst vad gäller etermedia. Orsaken till detta är den snabba tekniska utvecklingen inom mediaområdet.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om legitimerade sjukgymnasters utbildning

  Motion 1987/88:Ub589 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub589 av Nils Carlshamre m. fl. m om legitimerade sjukgymnasters utbildning Ersättningstaxan för sjukgymnasterna Privatpraktiserande sjukgymnaster utförde 1987 drygt 2 miljoner behandlingar 43 av alla sjukgymnastiska behandlingar

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • i Malmö (m)

  Motion 1987/88:K214 av Gullan Lindblad och Sten Andersson

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K214 av Gullan Lindblad och Sten Andersson i Malmö m om anslutningen till politiskt parti Kollektivanslutning av LO-medlemmar till det socialdemokratiska partiet har varit och är en skamfläck i en politisk demokrati. Frågan om

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om rätten för diabetiker att teckna försäkring

  Motion 1987/88:L618 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Sten Andersson i Malmö m om rätten för diabetiker att teckna försäkring Mot. 1987/88 L618-624 I januari månad 1988 var nedanstående debattartikel införd i en skånsk dagstidning: Är min dotter värdelös En diabetiker, sockersjuk, till

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:LU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om ändring i begravningskungörelsen

  Motion 1987/88:K617 av Sten Andersson i Malmö och Ewy Möller (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K617 av Sten Andersson i Malmö och Ewy Möller m om ändring i begravningskungörelsen Enligt begravningskungörelsen KK kan länsstyrelsen lämna tillstånd att sprida aska efter avliden på annan plats än kyrkogård. Det kan gälla vatten

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om möjligheten att avstå från livsuppehållande vård

  Motion 1987/88:So428 av Sten Andersson i Malmö och Wiggo Komstedt (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 So428 av Sten Andersson i Malmö och Wiggo Komstedt m om möjligheten att avstå från livsuppehållande vård Ingen ifrågasätter numera patientens rätt att avstå från en föreslagen medicinsk behandling. Patientens vilja skall respekteras.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om reformering av arbetsskadeförsäkringen

  Motion 1987/88:Sf245 av Nils Carlshamre m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf245 av Nils Carlshamre m. fl. m om reformering av arbetsskadeförsäkringen Några data om arbetsskadeförsäkringen Sedan den 1 juli 1977 gäller lagen om arbetsskadeförsäkring LAF och lagen om statligt personskadeskydd LSPArbetsskadeförsäkringen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • om val av kommunstyrelse

  Motion 1987/88:K604 av Sten Andersson i Malmö (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Sten Andersson i Malmö m om val av kommunstyrelse Mot. 1987/88 K604- 606 Enligt kommunallagen börjar den i allmänna val nyvalda fullmäktigeförsamlingen sitt första tjänstgöringsår den 1 november valåret. Vid val, som i en kommun inneburit

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om en högtidlighet för nyblivna svenska medborgare

  Motion 1987/88:Sf507 av Sten Andersson i Malmö och Olle Aulin (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf507 av Sten Andersson i Malmö och Olle Aulin m om en högtidlighet för nyblivna svenska medborgare Då en invandrare blir svensk medborgare sker detta i form av att man erhåller ett skriftligt bevis på detta. Enligt uppgift anser

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om kunskaper i svenska som krav för svenskt

  Motion 1987/88:Sf505 av Olle Aulin m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sf505 av Olle Aulin m. fl. m om kunskaper i svenska som krav för svenskt medborgarskap Fortlöpande redovisas exempel på hur invandrare som blivit svenska medborgare fortfarande inte har sådana kunskaper i svenska språket att

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter