Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken

  Motion 2001/02:Sf208 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf208 av Sten Andersson m Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med en skrivelse där man redovisar de totala kostnaderna och intäkterna för asyl- och flyktingpolitiken från 1985. Motivering Ett mycket debatterat

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utredning om pensionärernas ekonomiska och sociala situation

  Motion 2001/02:Sf207 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf207 av Sten Andersson m Utredning om pensionärernas ekonomiska och sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av pensionärers ekonomiska och sociala situation, framför allt mot bakgrund av det

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skånsk historia i Skånes skolor

  Motion 2001/02:Ub224 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub224 av Sten Andersson m Skånsk historia i Skånes skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige. Motivering Det är givetvis

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Europeiska unionen

  Motion 2001/02:U201 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U201 av Sten Andersson m Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU. Motivering Mot bakgrund av utvecklingen inom EU sedan Sverige blev medlem 1995, kan lätt konstateras att mycket av vad som i praktiken

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Vindkraften

  Motion 2001/02:Bo248 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo248 av Knut Billing m.fl. m Vindkraften 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om krav på detaljplaneprövning av vindkraftsetableringar i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utreda ansvarsfrågan gällande kostnader,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Bostadsrätt

  Motion 2001/02:Bo247 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo247 av Knut Billing m.fl. m Bostadsrätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återinföra kravet på enkel majoritet för ombildning till bostadsrätt i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att avskaffa systemet med schablonintäkt för flerbostadshus och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU5 2001/02:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Bostadsbidragen

  Motion 2001/02:Bo237 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo237 av Knut Billing m.fl. m Bostadsbidragen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsbidragen bör samordnas med social- och skattepolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Travsportens konkurrensförmåga

  Motion 2001/02:Sk279 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk279 av Sten Andersson m Travsportens konkurrensförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om svensk travsports konkurrensförmåga. Motivering Regeringen bör vidta åtgärder så att svensk travsports konkurrensförmåga ökar,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Citytunneln och järnvägsinfrastrukturen i Öresundsregionen och i södra Sverige

  Motion 2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl. m Citytunneln och järnvägsinfrastrukturen i Öresundsregionen och i södra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Citytunneln som en viktig del i en fungerande järnvägsinfrastruktur i Öresundsregionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utredning om ungdomsrån

  Motion 2001/02:Ju219 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju219 av Sten Andersson m Utredning om ungdomsrån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på en utredning av konsekvenser av ungdomsrån. Motivering De s.k. ungdomsrånen blir allt fler, och då framför allt i Stockholm,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • En samlad militär flygutbildning

  Motion 2001/02:Fö263 av Lars Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö263 av Lars Lindblad m.fl. m En samlad militär flygutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad militär flygutbildning. Motivering Det svenska flygvapnet står utan lösning vad gäller den framtida flygutbildningen.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

  Motion 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. m Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 18 anslag 21:1 Bostadsbidrag för budgetåret 2002 3 686 000 000 kr. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Livsmedelsforskning

  Motion 2001/02:MJ433 av Lars Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ433 av Lars Lindblad m.fl. m Livsmedelsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en satsning på ökad livsmedelsforskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en lokalisering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Slopat monopol för Systembolaget

  Motion 2001/02:So214 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So214 av Sten Andersson m Slopat monopol för Systembolaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäljning av alkoholprodukter. Motivering Om svensk alkoholpolitik kan sägas mycket, däremot inte något konkret om den

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Spärren vid riksdagsval och minskat antal riksdagsledamöter

  Motion 2001/02:K222 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K222 av Sten Andersson m Spärren vid riksdagsval och minskat antal riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning avseende spärrar till riksdagsval och antalet riksdagsledamöter. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Yttrandefriheten i Sverige

  Motion 2001/02:K221 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K221 av Sten Andersson m Yttrandefriheten i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att yttrandefrihet bör garanteras för alla. Motivering FN:s artiklar om mänskliga fri- och rättigheter garanterar, oavsett åsikt,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Obligatoriskt personval

  Motion 2001/02:K220 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K220 av Sten Andersson m Obligatoriskt personval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk markering vid personval. Motivering Personvalet vid riksdags-landstings- och kommunfullmäktigeval som infördes vid senaste

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Studentbostäder

  Motion 2001/02:Bo225 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo225 av Knut Billing m.fl. m Studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inkomst från uthyrning av del i stadigvarande bostad skall vara skattefri i enlighet med vad som anförs i motionen. 1 Riksdagen begär att regeringen genomför en inventering av det statliga

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Markfrågor och planfrågor

  Motion 2001/02:Bo216 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo216 av Knut Billing m.fl. m Markfrågor och planfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flexibilitet vid kommunal planering. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lagstiftningen gällande

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU10 2001/02:BoU2 2001/02:BoU6 2001/02:BoU8 2001/02:BoU9 2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Bosparande

  Motion 2001/02:Bo212 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo212 av Knut Billing m.fl. m, kd, c, fp Bosparande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan lagstiftning som möjliggör slutna bosparkassor i enlighet med vad som anförs i motionen. Slutna bosparkassor Bostaden är av stor betydelse för människors trygghet och välbefinnande.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter