Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast realbehandla och tidigarelägga utbyggnaden av de

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga lagen 1996:1414 om försöksverksamhet om ändrad regional ansvarsfördelning t.o.m. utgången av år 2006 i enlighet med

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Avskaffa presstödet

  Motion 2001/02:K219 av Sten Andersson och Ewa Thalén Finné (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K219 av Sten Andersson och Ewa Thalén Finné m Avskaffa presstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om presstödet. Motivering Tidningar som inte klarar verksamheten av egen kraft eller med stöd av intressenter bör minska

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Villkoren för företagande

  Motion 2001/02:N206 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N206 av Sten Andersson m Villkoren för företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av respekt och stimulans avseende företag och nyföretagande. Motivering Det är av största vikt för Sveriges framtida möjligheter

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Proffsboxning

  Motion 2001/02:Kr242 av Gunnar Axén m.fl. (m, kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr242 av Gunnar Axén m.fl. m, kd Proffsboxning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att upphäva lagen 1969:612 om förbud mot professionell boxning. Bakgrund Professionell boxning har varit förbjudet i Sverige sedan 1970. Riksdagen antog på regeringens förslag en lag 1969:612

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Spelmarknaden

  Motion 2001/02:Kr206 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr206 av Sten Andersson m Spelmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spelmarknaden. Motivering På senare tid har det allt mer uppmärksammats att det förhållande att Svenska Spel och Lotteriinspektionen huserar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken

  Motion 2001/02:Sf208 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf208 av Sten Andersson m Kostnaderna för asyl- och flyktingpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med en skrivelse där man redovisar de totala kostnaderna och intäkterna för asyl- och flyktingpolitiken från 1985. Motivering Ett mycket debatterat

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utredning om pensionärernas ekonomiska och sociala situation

  Motion 2001/02:Sf207 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf207 av Sten Andersson m Utredning om pensionärernas ekonomiska och sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av pensionärers ekonomiska och sociala situation, framför allt mot bakgrund av det

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skånsk historia i Skånes skolor

  Motion 2001/02:Ub224 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub224 av Sten Andersson m Skånsk historia i Skånes skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige. Motivering Det är givetvis

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Europeiska unionen

  Motion 2001/02:U201 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U201 av Sten Andersson m Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU. Motivering Mot bakgrund av utvecklingen inom EU sedan Sverige blev medlem 1995, kan lätt konstateras att mycket av vad som i praktiken

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Vindkraften

  Motion 2001/02:Bo248 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo248 av Knut Billing m.fl. m Vindkraften 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om krav på detaljplaneprövning av vindkraftsetableringar i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utreda ansvarsfrågan gällande kostnader,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Bostadsrätt

  Motion 2001/02:Bo247 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo247 av Knut Billing m.fl. m Bostadsrätt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återinföra kravet på enkel majoritet för ombildning till bostadsrätt i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att avskaffa systemet med schablonintäkt för flerbostadshus och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU5 2001/02:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Bostadsbidragen

  Motion 2001/02:Bo237 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo237 av Knut Billing m.fl. m Bostadsbidragen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsbidragen bör samordnas med social- och skattepolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Travsportens konkurrensförmåga

  Motion 2001/02:Sk279 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk279 av Sten Andersson m Travsportens konkurrensförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om svensk travsports konkurrensförmåga. Motivering Regeringen bör vidta åtgärder så att svensk travsports konkurrensförmåga ökar,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Citytunneln och järnvägsinfrastrukturen i Öresundsregionen och i södra Sverige

  Motion 2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl. m Citytunneln och järnvägsinfrastrukturen i Öresundsregionen och i södra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Citytunneln som en viktig del i en fungerande järnvägsinfrastruktur i Öresundsregionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utredning om ungdomsrån

  Motion 2001/02:Ju219 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju219 av Sten Andersson m Utredning om ungdomsrån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på en utredning av konsekvenser av ungdomsrån. Motivering De s.k. ungdomsrånen blir allt fler, och då framför allt i Stockholm,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • En samlad militär flygutbildning

  Motion 2001/02:Fö263 av Lars Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö263 av Lars Lindblad m.fl. m En samlad militär flygutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad militär flygutbildning. Motivering Det svenska flygvapnet står utan lösning vad gäller den framtida flygutbildningen.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

  Motion 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. m Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 18 anslag 21:1 Bostadsbidrag för budgetåret 2002 3 686 000 000 kr. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Livsmedelsforskning

  Motion 2001/02:MJ433 av Lars Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ433 av Lars Lindblad m.fl. m Livsmedelsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en satsning på ökad livsmedelsforskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en lokalisering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Slopat monopol för Systembolaget

  Motion 2001/02:So214 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So214 av Sten Andersson m Slopat monopol för Systembolaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäljning av alkoholprodukter. Motivering Om svensk alkoholpolitik kan sägas mycket, däremot inte något konkret om den

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter