Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Äldres omsorg och anhörigas insatser

  Motion 2004/05:So594 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So594 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Äldres omsorg och anhörigas insatser 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stärka anhörigomsorgen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU19 2004/05:SoU1 2004/05:SoU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU2 2005/06:SoU21 2005/06:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
 • Utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård

  Motion 2004/05:So577 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So577 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 enligt uppställningen: Anslag Regeringens förslag Anslags- förändring

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vissa skattefrågor

  Motion 2004/05:Sk453 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk453 av Lennart Hedquist m.fl. m Vissa skattefrågor Sammanfattning I denna motion redovisar vi i sammanfattning våra förslag till skattepolitik som skall gälla de närmaste åren. Flertalet av dessa förslag är utförligt motiverade i parti- och kommittémotioner. Förslag till riksdagsbeslut

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  45
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:SkU21 2004/05:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (45 yrkanden): 45 avslag
 • Missbruk

  Motion 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Missbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskning om bruket av alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1 2004/05:SkU25 2004/05:SoU15 2004/05:SoU23 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Utgiftsområde 21 Energi

  Motion 2004/05:N375 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N375 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Utgiftsområde 21 Energi 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel förslagspunkt 1Riksdagen avslår regeringens förslag om mål för de långsiktiga insatserna

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:NU3
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Motion 2004/05:N374 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N374 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Utgiftsområde 19 Regional utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande i fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder förslagspunkt 1Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 i fråga

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Motion 2004/05:N373 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N373 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Utgiftsområde 24 Näringsliv 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag förslagspunkt 4 att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om låneramar i Riksgäldskontoret för SJ AB, Euromaint AB, Swemaint AB, Green

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:NU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Energi

  Motion 2004/05:N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Energi 1 Sammanfattning Sverige har i grunden goda förutsättningar för ett väl fungerande energisystem och rimliga energipriser. Tack vare vår goda tillgång på vattenkraft och framsynta beslut om kärnkraft av politiker och företagsledare på 1950- och

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU5 2004/05:NU14 2004/05:NU3 2004/05:SkU23 2005/06:NU19
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Villkor för regional utveckling

  Motion 2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Villkor för regional utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energi och drivmedelsskatter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stopplagstiftning.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU9 2004/05:MJU15 2004/05:NU16 2004/05:SkU20 2004/05:SkU21 2004/05:SkU22 2004/05:SkU23 2004/05:TU10 2004/05:TU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund

  Motion 2004/05:Ju364 av Gunnar Axén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju364 av Gunnar Axén m.fl. m Kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund. Nuvarande rättslig reglering I rättegångsbalken

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ökat fakultetsanslag till Linköpings universitet

  Motion 2004/05:Ub478 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub478 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, fp, c Ökat fakultetsanslag till Linköpings universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om likvärdiga fakultetsanslag för Linköpings universitet som för andra universitet i motsvarande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Alkoholbeskattningen

  Motion 2004/05:Sk340 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk340 av Lennart Hedquist m.fl. m Alkoholbeskattningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag till förändrad alkoholbeskattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholfria miljöer samt vikten

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU25 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd

  Motion 2004/05:Sk319 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk319 av Lennart Hedquist m.fl. m Utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till anslag 3:1 Skatteverket för budgetåret 2005 100 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslagit i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen anvisar

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Regelförenklingsarbetet

  Motion 2004/05:N280 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N280 av Stefan Hagfeldt m Regelförenklingsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regelförenklingsarbetet. Motivering Det är inte lätt att vara företagare med den byråkrati som råder med mer än 20 000 sidor företagsregler.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Villkoren för den svenska bryggerinäringen

  Motion 2004/05:So413 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So413 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt m Villkoren för den svenska bryggerinäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att skapa rättvisa villkor för den svenska bryggerinäringen. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Polisen i Östergötland

  Motion 2004/05:Ju355 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju355 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén m Polisen i Östergötland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser till Länspolismyndigheten i Östergötland. Motivering Bristen på resurser till polisen är mycket

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Införande av arvsrätt för kusiner

  Motion 2004/05:L286 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:L286 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt m Införande av arvsrätt för kusiner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arvsrätt för kusiner och deras avkomlingar. Motivering Det har i rättshistorien funnits två konkurrerande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ostlänken

  Motion 2004/05:T319 av Anna Lindgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:T319 av Anna Lindgren m.fl. m Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att starta projekteringen av Ostlänken. Motivering Ostlänken har mycket stor betydelse för framtidens järnvägsstruktur. Dagens stambana brottas

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationellt kompetenscentrum för brottsbekämpning

  Motion 2004/05:Ju318 av Stefan Hagfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju318 av Stefan Hagfeldt m.fl. m Nationellt kompetenscentrum för brottsbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skapandet av ett nationellt kompetenscentrum för brottsbekämpning. Motivering Under senare år har

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:179 Transplantationer räddar liv

  Motion 2004/05:So2 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So2 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:179 Transplantationer räddar liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett lagförslag rörande ställföreträdarfrågan. Inledning Vi moderater välkomnar regeringens

  Inlämnad
  2004-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter