Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: fastighetsskatten

  fastighetsskatten

  Interpellation 2004/05:616 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 19 maj Interpellation 2004/05:616 av Stefan Hagfeldt m till finansminister Pär Nuder om fastighetsskatten För några veckor sedan kom det braskande rubriker om att fastighetsskatten chockhöjs. I min hemkommun Norrköping ökar enligt uppgift taxeringsvärdet på ett småhus med i genomsnitt 170 000 kr nästa år. En höjning

  Inlämnad
  2005-05-19
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004

  Motion 2004/05:So39 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So39 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Arvsfondens nya organisation.

  Inlämnad
  2005-06-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • avdrag för sponsring

  Skriftlig fråga 2004/05:1776 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 2 juni Fråga 2004/05:1776 av Stefan Hagfeldt m till finansminister Pär Nuder om avdrag för sponsring Undertecknad debatterade själv i kammaren den 27 oktober 2004 skatteutskottets betänkande SkU6 Avdrag för s.k. sponsring Redan våren 2002 föreslog skatteutskottet enhälligt att riksdagen skulle tillkännage för

  Inlämnad
  2005-06-02
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan

  Motion 2004/05:So36 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So36 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om narkotikasituationen i Sverige.

  Inlämnad
  2005-05-12
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2005/06:JuSoU1
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Val av ledamot i skattenämnd, m.m. (prop. 2004/05:99)

  Val av ledamot i skattenämnd, m.m. (prop. 2004/05:99)

  Betänkande 2004/05:SKU28

  Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ändras reglerna för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Lagändringarna börjar

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  30, 4 minuter
  Justering
  2005-04-26
  Debatt
  2005-05-11
  Beslut
  2005-05-11
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Norrköpingspaketet

  Norrköpingspaketet

  Interpellation 2004/05:523 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 18 april Interpellation 2004/05:523 av Stefan Hagfeldt m till statsrådet Ulrica Messing om Norrköpingspaketet I och med att regeringen beslutade sig för att satsa på infrastrukturen kring Trollhättan så har andra mycket viktiga satsningar på infrastrukturen ute i landet fått vila. Besvikelsen är mycket stor i västra

  Inlämnad
  2005-04-18
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

  Motion 2004/05:So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nikotinersättningsprodukter. Riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-08
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige

  Motion 2004/05:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m.

  Motion 2004/05:So19 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So19 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om polisens befogenheter. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2005-03-30
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m.

  Motion 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till förändring av 33 konkurrenslagen. Bakgrund Regeringen föreslår vissa förändringar av konkurrenslagen. Dels föreslås att brott mot

  Inlämnad
  2005-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om mervärdesskatt

  Allmänna motioner om mervärdesskatt

  Betänkande 2004/05:SKU22

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om mervärdesskatt. Skälet är i flera fall gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna handlar om. Motionärerna tar upp mervärdesskatten på vissa särskilt angivna varor och tjänster där motionärerna

  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 45 minuter
  Justering
  2005-03-08
  Debatt
  2005-03-23
  Beslut
  2005-03-23
 • med anledning av prop. 2004/05:84 Ledarhundar

  Motion 2004/05:So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:84 Ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ledarhundar. Inledning Förslaget innebär en kraftfull förbättring vad gäller rättssäkerheten

  Inlämnad
  2005-03-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Motion 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att, i stället för kärnbränsleavfall, radioaktiva utsläpp vid elproduktion skall anges

  Inlämnad
  2005-03-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen

  Motion 2004/05:So12 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So12 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som syftar till att

  Inlämnad
  2005-03-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet

  Motion 2004/05:So7 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So7 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att införa en läkemedelsförteckning som placeras vid Apoteket AB i enlighet med vad som anförs

  Inlämnad
  2005-03-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • ombyggnad väg 51, förbifart Svärtinge

  Skriftlig fråga 2004/05:322 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 11 november Fråga 2004/05:322 av Stefan Hagfeldt m till statsrådet Ulrica Messing om ombyggnad väg 51, förbifart Svärtinge För cirka en månad sedan var statsrådet Ulrica Messing nere i Östergötland och informerade sig om angelägna östgötska vägprojekt. Enligt tidningsuppgifter lovade då Ulrica Messing att den nya

  Inlämnad
  2004-11-11
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen

  Motion 2004/05:N5 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N5 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i minerallagen avsnitt 3Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av framst. 2003/04:RRS2 Riksrevisionens styrelses framställning angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Motion 2004/05:So5 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So5 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av framst. 2003/04:RRS2 Riksrevisionens styrelses framställning angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk patienträttighetslag.

  Inlämnad
  2004-10-08
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
 • Missbruk

  Motion 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Missbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskning om bruket av alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1 2004/05:SkU25 2004/05:SoU15 2004/05:SoU23 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Hälsa

  Motion 2004/05:So596 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So596 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar och förbättringar för en ökad hälsa och ett bättre liv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:UbU1 2005/06:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag

Filter

Valda filter