Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering

  Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna 1998:1602 om uppskov med beskattning av andelsöverlåtelser i koncerner KÖL1947:576 om statlig inkomstskatt SIL

  Inlämnad
  1999-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS

  Motion 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Principiella utgångspunkter Svenska staten är den enskilt största ägaren av rent kommersiella varu- och tjänsteproducerande företag. Det sammanlagda marknadsvärdet av de statliga

  Inlämnad
  1999-05-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:NU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi32 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi32 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Den av regeringen förda politiken resulterar i minskat nyföretagande, ökad arbetslöshet och betydande flykt av kompetens och företag från landet. För att få till stånd fler riktiga jobb

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Vissa skattefrågor Det som präglar regeringens vårproposition är avsaknaden av konkreta förslag på skatteområdet. Endast fyra lagförslag finns med. I övrigt rör det sig om texter som aviserar

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör

  Motion 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringens förslag I propositionen föreslår regeringen bland annat ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen.

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar

  Motion 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar i skrivelsen att man kommer att överlämna ett förslag om ändringar i lagen 1998:1602 om uppskov med beskattningen

  Inlämnad
  1999-04-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete

  Motion 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete I propositionen föreslås att tvåårsgränsen för avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten slopas. I stället skall avdrag medges

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta

  Motion 1998/99:Sk12 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk12 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta I propositionen föreslår regeringen ändrade regler vad gäller beskattningen av fordringar och skulder i utländsk valuta för företag. Motivet är att de civilrättsliga reglerna

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja

  Motion 1998/99:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja Regeringen föreslår i propositionen att en särskild energiskatt skall införas för råtallolja. Den av regeringen föreslagna skattesatsen skall motsvara den sammanlagda skatt som tas ut på eldningsolja.

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Forskningsanslaget till Linköpings universitet

  Motion 1998/99:Ub423 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub423 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt m Forskningsanslaget till Linköpings universitet Linköpings universitet har etablerat sig som ett av landets ledande. Utvecklingskraften är stark och universitetet rikt på nydanande idéer, i synnerhet inom området tvärvetenskaplig forskning. Under

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal näringsverksamhet

  Motion 1998/99:Fi613 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi613 av Per Westerberg m.fl. m Kommunal näringsverksamhet Sammanfattning Kommuner och landsting bedriver en omfattande näringsverksamhet. Den sker både i traditionell förvaltningsform och i ett stort antal kommunala bolag. Det finns idag ca 1 800 kommunala och landstingskommunala bolag

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:FiU17 1998/99:FiU25 1998/99:KU24 1998/99:NU11
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Småföretag

  Motion 1998/99:Sk629 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk629 av Bo Lundgren m.fl. m Småföretag Slopa diskrimineringen av småföretag Till riksdagen 1997/98 föreslog moderaterna i en kommittémotion att särbestämmelserna för fåmansbolag och dess ägare skulle avskaffas. Motionen avslogs och sedan dess har en statlig utredning, Stoppregelutredningen,

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av reavinst vid avyttring av fastighet

  Motion 1998/99:Sk601 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk601 av Bo Lundgren m.fl. m Beskattning av reavinst vid avyttring av fastighet Bakgrund Reavinstreglerna vid avyttring av fastighet tillhör de mest komplicerade i det svenska skattesystemet och leder många gånger till oförutsägbara resultat. En betydande svårighet gäller att utreda

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1998/99:Sk302 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk302 av Bo Lundgren m.fl. m Skattepolitiken Motionen hänvisad till finansutskottet Sveriges största utmaning är i dag den öppna internationella konkurrensen. Människor, företag, varor och kapital kan röra sig fritt över gränserna. En förutsättning för att vårt land skall kunna ta till

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:FiU1 1998/99:LU11
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning

  Motion 1998/99:Sk3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk3 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning Omstruktureringar inom näringslivet blir allt vanligare till följd av ökad internationalisering och specialisering. För ett land som Sverige med hög utrikeshandelsandel är det av vital betydelse

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Rättssäkerheten vid beskattning

  Motion 1998/99:Sk808 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk808 av Bo Lundgren m.fl. m Rättssäkerheten vid beskattning Revisionsreglerna Den 1 juli 1994 trädde rättssäkerhetsreformen i kraft, vilken baserades på ett enigt kommittébetänkande, Rättssäkerheten vid beskattningen SOU 1993:62Rättssäkerhetsreformen syftade inte till att ensidigt begränsa

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:SkU1 1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kunskap som konkurrensmedel

  Motion 1998/99:Sk670 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk670 av Per Westerberg m.fl. m Kunskap som konkurrensmedel Inledning Gång på gång får vi i medierna och på annat sätt se exempel på att Sverige halkat efter. Var och varannan dag presenteras både svenska och utländska rapporter som alla talar samma språk Sverige halkar efter. Vi tillhör

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:AU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Reklamskatten och tidningsmomsen

  Motion 1998/99:Sk661 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk661 av Bo Lundgren m.fl. m Reklamskatten och tidningsmomsen Avskaffa reklamskatten är budskapet från regeringens egen utredare SOU 1997:53I stort sett alla remissinstanser har välkomnat detta förslag. Den nuvarande lagstiftningen torde inte vara förenlig med EG-rätten och den är ej

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattereglerna vid dubbel bosättning m.m.

  Motion 1998/99:Sk650 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk650 av Bo Lundgren m.fl. m Skattereglerna vid dubbel bosättning m.m. Ändrade skatteregler för dubbel bosättning m.m. Framtidens arbetsmarknad kommer att ändras på många sätt. Projektanställningarna blir fler. Människor kommer att byta arbetsgivare oftare än vad som varit fallet tidigare.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kostnaderna för stängsel vid järnväg

  Motion 1998/99:T511 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T511 av Stefan Hagfeldt m Kostnaderna för stängsel vid järnväg Nuvarande stängsellag från 1975 bygger på 1945 års lag som främst hade inriktning att skydda renar och lösgående kreatur från att komma upp på järnvägsspåren. Idag gäller helt andra förhållanden och krav på skydd. Den tekniska

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter