Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvfondsdelegationens organisation m.m.

  Motion 2002/03:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvfondsdelegationens organisation m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens placering i

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2002/03:N21 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N21 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skrivelsen 3 4 Statligt företagande snedvrider konkurrensen 3 4.1 Oklara motiv till

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:NU4
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit

  Motion 2002/03:N20 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N20 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Den skyndsamma behandlingen 13 4 Det undermåliga beslutsunderlaget 14 5 Avtalskonstruktionen 14

  Inlämnad
  2003-06-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: fastighetsskatten

  fastighetsskatten

  Interpellation 2002/03:349 av Tysklind, Lars (fp)

  den 9 maj Interpellation 2002/03:349 av Lars Tysklind fp till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Förslagen till nya taxeringsvärden på fastigheter har nu skickats ut. På många platser, bland annat i Bohusläns kustsamhällen, har dessa skapat stor oro på grund av den osäkerhet man känner inför framtiden

  Inlämnad
  2003-05-09
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • fastighetsskatten

  Interpellation 2002/03:351 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 9 maj Interpellation 2002/03:351 av Stefan Hagfeldt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten För några dagar sedan lämnade svenska folket in sina självdeklarationer. Med egna ögon kunde de som bor i småhus konstatera att fastighetsskatten i många fall ökat dramatiskt på grund av höjda taxeringsvärden.

  Inlämnad
  2003-05-09
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB

  Motion 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Sammanfattning Propositionens förslag till lösning av den akuta krisen i SJ AB skulle rädda företaget från att tvingas gå i likvidation men ger inget svar på hur

  Inlämnad
  2003-05-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:NU13
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • E 22:an förbifart Söderköping

  Skriftlig fråga 2002/03:786 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 10 april Fråga 2002/03:786 av Stefan Hagfeldt m till statsrådet Ulrica Messing om E 22:an förbifart Söderköping Det är med glädje jag konstaterar att E 22:an mellan Norrköping och Söderköping ska byggas ut till fyrfilig väg. Detta löser emellertid inte de akuta problemen. Den stora flaskhalsen är bristen på förbifart

  Inlämnad
  2003-04-10
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • avdragsrätt för sponsring av symfoniorkestrar

  Skriftlig fråga 2002/03:782 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 10 april Fråga 2002/03:782 av Stefan Hagfeldt m till finansminister Bosse Ringholm om avdragsrätt för sponsring av symfoniorkestrar I min hemkommun Norrköping kan vi glädja oss åt att vi har Norrköpings Symfoniorkester SONTyvärr har denna diamant till orkester fått minskade bidrag av kommunen i år. Om inget görs

  Inlämnad
  2003-04-10
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning

  Motion 2002/03:So47 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So47 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att åldersgränsen skall höjas från 67 till 70 år när det gäller

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor

  Motion 2002/03:So46 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So46 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inköp av alkoholdrycker i vissa fall. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor

  Motion 2002/03:N9 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N9 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En destruktiv energipolitik 3 3.1 Den energipolitiska uppgörelsen 1997 3 3.2 får underbetyg av regeringen 3 3.3 Förhandlingarna

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:NU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.

  Motion 2002/03:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 1 Sammanfattning Föräldrarna har ansvaret för sina barn inte staten. Det krävs ett tydligt ställningstagande för föräldraskapets roll i samhället. Staten och samhället

  Inlämnad
  2003-03-10
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003

  Motion 2002/03:So39 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So39 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2003-03-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:42 Vissa förbrukningsartiklar

  Motion 2002/03:So35 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So35 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:42 Vissa förbrukningsartiklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Läkemedelsförmånsnämndens uppdrag omfattar i dag inte förbrukningsartiklar

  Inlämnad
  2003-02-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor

  Motion 2002/03:N6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N6 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 8 3 Moderata utgångspunkter 8 3.1 Principer för energipolitiska stöd 8 4 Bakgrund 9 4.1 Energibeslutet 1997 traditionella

  Inlämnad
  2003-02-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

  Motion 2002/03:So33 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So33 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att regeringen eller annan myndighet får meddela föreskrifter om sammanställningar av personuppgifter

  Inlämnad
  2003-02-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan

  Motion 2002/03:So29 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So29 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 17 Fortsatt väntan på konkreta förslag 18 Okontroversiella målsättningar 18 Målsättning 2: Ekonomisk och social trygghet 19 Målsättning 3:

  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB

  Motion 2002/03:N3 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N3 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:24. Motivering I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att samtliga aktier

  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Motion 2002/03:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken Innehållsförteckning Innehållsförteckning 18 Förslag till riksdagsbeslut 19 Inledning 20 LSS bör finansieras av staten 20 Bättre förutsättningar

  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

  Motion 2002/03:So19 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So19 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av ädelreformen. Riksdagen

  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU7 2002/03:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag

Filter

Valda filter