Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Utgiftsområde 9 - Hälsa, sjukvård och social omsorg

  Motion 2003/04:So586 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So586 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Utgiftsområde 9 Hälsa, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 anslag 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. för år 2004 3 000 000 000 kr. Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 anslag 13:2 Bidrag för

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): 26 avslag
 • Patientmakt

  Motion 2003/04:So503 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So503 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Patientmakt 1 Sammanfattning 1.1 En sjukvård du kan lita på Sjukvården står i dag inför ett vägskäl. Å ena sidan öppnas fantastiska möjligheter genom forskningsframgångar och tekniska framsteg om vi genomför rätt förändringar. Å andra sidan, klarar

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU1 2003/04:SoU1 2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Funktionshindrades rättigheter

  Motion 2003/04:So487 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So487 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Funktionshindrades rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka individens rättsliga ställning genom att utreda möjligheterna till ett ADA-system i Sverige. Riksdagen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1 2003/04:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • En ny alkoholpolitik för Sverige i Europa

  Motion 2003/04:So422 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So422 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m En ny alkoholpolitik för Sverige i Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholpolitikens inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU24 2003/04:SoU5 2004/05:SoU6 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • En äldrepolitik för kvalitet och mångfald

  Motion 2003/04:So418 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So418 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m En äldrepolitik för kvalitet och mångfald Inledning Dagens äldreomsorg är, trots stora påfrestningar, bättre än för 20 år sedan. Men det finns också många kvarvarande brister. Dessa bottnar både i att äldres behov och önskemål ännu bestäms av ett

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU1 2003/04:SkU20 2003/04:SoU1 2003/04:SoU4 2003/04:UbU1 2005/06:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,
 • Vården för psykiskt sjuka

  Motion 2003/04:So415 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So415 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Vården för psykiskt sjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som belyser förutsättningarna för psykiskt sjuka att få vård och behandling i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2003/04:LU11 2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
 • Narkotikamissbruket i Sverige

  Motion 2003/04:So414 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So414 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Narkotikamissbruket i Sverige 1 Sammanfattning Narkotikan är ett av vår tids värsta gissel. Det är bland narkotikamissbrukare man hittar landets svåraste misär. Narkotikan bryter ner människor fysiskt och psykiskt. Narkotikan tvingar efter hand

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:UbU1 2003/04:UbU12 2003/04:UbU7 2004/05:SoU15 2005/06:JuSoU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Socialtjänsten

  Motion 2003/04:So413 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So413 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Socialtjänsten 1 Sammanfattning I denna motion presenterar vi riktlinjer för en socialpolitik som bryter bidragsberoende och utanförskap. Vi talar om människor deras möjligheter att kunna klara sig själva och att kunna göra de egna livsvalen. Vi

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU19 2003/04:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): 18 avslag
 • Folkhälsan

  Motion 2003/04:So409 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So409 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Folkhälsan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hälsa och bättre livskontroll. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkhälsoarbete nära

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1 2003/04:SfU1 2003/04:SoU8 2004/05:AU6 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Tandvård efter behov och inte efter ålder

  Motion 2003/04:So408 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So408 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Tandvård efter behov och inte efter ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ett förbättrat behovsstyrt högkostnadsskydd i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU3 2003/04:SoU1 2003/04:UbU3 2005/06:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • De svenska småbryggerierna

  Motion 2003/04:So391 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So391 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt m De svenska småbryggerierna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att skapa rättvisa villkor för den svenska bryggerinäringen. Motivering Systembolaget

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Läkemedelsmarknaden

  Motion 2003/04:So386 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So386 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Läkemedelsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad receptfrihet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffandet av Läkemedelsförmånsnämnden.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1 2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • E 22

  Motion 2003/04:T270 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:T270 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén m E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 22. Motivering E 22 är en Europaväg som i dag har många brister. Satsningarna på denna mycket viktiga väg har varit

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vissa skattefrågor

  Motion 2003/04:Fi270 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi270 av Lennart Hedquist m.fl. m Vissa skattefrågor Sammanfattning I denna motion redovisar vi i sammanfattning våra förslag till skattepolitik som skall gälla de närmaste åren. Flertalet av dessa förslag är utförligt motiverade i parti- och kommittémotioner. Förslag till riksdagsbeslut

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  2003/04:BoU1 2003/04:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): 42 avslag
 • Kraven för att bli ledamot av Sveriges Advokatsamfund

  Motion 2003/04:Ju461 av Gunnar Axén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju461 av Gunnar Axén m.fl. m Kraven för att bli ledamot av Sveriges Advokatsamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund. Nuvarande rättslig reglering I rättegångsbalken

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hjälp till brottsoffer

  Motion 2003/04:Ju257 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju257 av Stefan Hagfeldt m Hjälp till brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en stärkt ställning för brottsoffer. Motivering Varje dag rapporteras 5,6 brott mot kvinnor i Östergötland. Denna dystra statistik

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationellt resurscentrum för brottsbekämpning

  Motion 2003/04:Ju302 av Stefan Hagfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju302 av Stefan Hagfeldt m.fl. m Nationellt resurscentrum för brottsbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skapandet av ett nationellt resurscentrum för brottsbekämpning. Motivering Förutom grundutbildning för

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Resurserna till polisen i Östergötland

  Motion 2003/04:Ju284 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju284 av Stefan Hagfeldt m Resurserna till polisen i Östergötland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser till länspolismyndigheten i Östergötland. Motivering Våldsbrotten i landet misshandel, mord/dråp,

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Forskningsanslaget till Linköpings Universitet

  Motion 2003/04:Ub468 av Gunnar Axén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub468 av Gunnar Axén m.fl. m Forskningsanslaget till Linköpings Universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om höjt forskningsanslag till Linköpings universitet i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Linköpings universitet har

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Idrott i skolan

  Motion 2003/04:Ub287 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub287 av Stefan Hagfeldt m Idrott i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler veckotimmar i ämnet idrott och hälsa. Motivering Ungdomar som växer upp i dag har blivit mer stillasittande än vad ungdomar bakåt i

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter