Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2004/05:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004

  Motion 2004/05:So39 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So39 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Arvsfondens nya organisation.

  Inlämnad
  2005-06-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan

  Motion 2004/05:So36 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So36 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om narkotikasituationen i Sverige.

  Inlämnad
  2005-05-12
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2005/06:JuSoU1
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

  Motion 2004/05:So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So31 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nikotinersättningsprodukter. Riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-08
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige

  Motion 2004/05:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m.

  Motion 2004/05:So19 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So19 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om polisens befogenheter. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2005-03-30
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m.

  Motion 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till förändring av 33 konkurrenslagen. Bakgrund Regeringen föreslår vissa förändringar av konkurrenslagen. Dels föreslås att brott mot

  Inlämnad
  2005-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:84 Ledarhundar

  Motion 2004/05:So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:84 Ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ledarhundar. Inledning Förslaget innebär en kraftfull förbättring vad gäller rättssäkerheten

  Inlämnad
  2005-03-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Motion 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att, i stället för kärnbränsleavfall, radioaktiva utsläpp vid elproduktion skall anges

  Inlämnad
  2005-03-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen

  Motion 2004/05:So12 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So12 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som syftar till att

  Inlämnad
  2005-03-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet

  Motion 2004/05:So7 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So7 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att införa en läkemedelsförteckning som placeras vid Apoteket AB i enlighet med vad som anförs

  Inlämnad
  2005-03-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen

  Motion 2004/05:N5 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N5 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i minerallagen avsnitt 3Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av framst. 2003/04:RRS2 Riksrevisionens styrelses framställning angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Motion 2004/05:So5 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So5 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av framst. 2003/04:RRS2 Riksrevisionens styrelses framställning angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk patienträttighetslag.

  Inlämnad
  2004-10-08
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
 • Missbruk

  Motion 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So507 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Missbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskning om bruket av alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1 2004/05:SkU25 2004/05:SoU15 2004/05:SoU23 2004/05:SoU9 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Hälsa

  Motion 2004/05:So596 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So596 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar och förbättringar för en ökad hälsa och ett bättre liv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:UbU1 2005/06:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Den psykiatriska vården

  Motion 2004/05:So595 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So595 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Den psykiatriska vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att skapa en fungerande vårdkedja i den psykiatriska vården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU22 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Äldres omsorg och anhörigas insatser

  Motion 2004/05:So594 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So594 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Äldres omsorg och anhörigas insatser 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stärka anhörigomsorgen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU19 2004/05:SoU1 2004/05:SoU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU2 2005/06:SoU21 2005/06:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
 • Utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård

  Motion 2004/05:So577 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So577 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 enligt uppställningen: Anslag Regeringens förslag Anslags- förändring

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vissa skattefrågor

  Motion 2004/05:Sk453 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk453 av Lennart Hedquist m.fl. m Vissa skattefrågor Sammanfattning I denna motion redovisar vi i sammanfattning våra förslag till skattepolitik som skall gälla de närmaste åren. Flertalet av dessa förslag är utförligt motiverade i parti- och kommittémotioner. Förslag till riksdagsbeslut

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  45
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:SkU21 2004/05:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (45 yrkanden): 45 avslag
 • Energi

  Motion 2004/05:N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Energi 1 Sammanfattning Sverige har i grunden goda förutsättningar för ett väl fungerande energisystem och rimliga energipriser. Tack vare vår goda tillgång på vattenkraft och framsynta beslut om kärnkraft av politiker och företagsledare på 1950- och

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU5 2004/05:NU14 2004/05:NU3 2004/05:SkU23 2005/06:NU19
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Villkor för regional utveckling

  Motion 2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Villkor för regional utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energi och drivmedelsskatter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stopplagstiftning.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU9 2004/05:MJU15 2004/05:NU16 2004/05:SkU20 2004/05:SkU21 2004/05:SkU22 2004/05:SkU23 2004/05:TU10 2004/05:TU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag

Filter

Valda filter