Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning

  Motion 2003/04:So37 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So37 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om finansiering av stamcellsforskning. Inledning Regeringen föreslår i proposition 2003/04:148

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

  Motion 2003/04:So33 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So33 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen 1994:1738 i enlighet med vad som anförs i motionen. Bakgrund Regeringen föreslår i sin

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2003/04:169. Bakgrund Moderaterna har i en tidigare motion föreslagit att riksdagen avslår regeringens förslag

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2003/04:N21 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N21 av Per Bill m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det statliga företagandet snedvrider konkurrensen. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:NU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: lotsningsavgifter

  lotsningsavgifter

  Interpellation 2003/04:498 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 14 maj Interpellation 2003/04:498 av Stefan Hagfeldt m till statsrådet Ulrica Messing om lotsningsavgifter Under de senaste fem åren har lotsavgifterna höjts med ca 120 beräknat enligt ränta-på-ränta-metoden år 1999 +12 år 2000 +15 år 2001 +15 år 2002 +23 och år 2003 +20 Enligt Sjöfartsverket beräknas lotsavgifterna

  Inlämnad
  2004-05-14
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.

  Motion 2003/04:So27 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So27 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:146. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om

  Inlämnad
  2004-05-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:135 Särskild förvaltning av elnät

  Motion 2003/04:N19 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N19 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:135 Särskild förvaltning av elnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om precisering av kriterierna för när en anläggning skall kunna ställas under särskild förvaltning.

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar

  Motion 2003/04:N16 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N16 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att under åren 20042005 avyttra hela aktieinnehavet i Green Cargo AB eller att avyttra företaget

  Inlämnad
  2004-05-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:NU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So25 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om biståndsarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2004-05-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om mervärdesskatt

  Allmänna motioner om mervärdesskatt

  Betänkande 2003/04:SKU23

  Riksdagen sade nej till motioner om mervärdesskatt. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att förslagen i motionerna inte är förenliga med EG:s lagstiftning på området. Motionerna handlar om mervärdesskatten på vissa särskilt angivna varor och tjänster

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 1 minuter
  Justering
  2004-03-30
  Debatt
  2004-04-22
  Beslut
  2004-04-22
 • med anledning av prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer

  Motion 2003/04:So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So15 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:65. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om informationsbehov avseende

  Inlämnad
  2004-03-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.

  Motion 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avskaffa förmögenhetsskatten fr.o.m. 2005 års taxering med hänvisning till vad som anfördes i motion 2003/04:Sk299 och

  Inlämnad
  2004-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2003/04:So11 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So11 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Sammanfattning Barnkonventionen syftar till att försvara barns och ungdomars medborgerliga, politiska, ekonomiska,

  Inlämnad
  2004-02-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • nationaldag som helgdag

  Skriftlig fråga 2003/04:405 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 5 december Fråga 2003/04:405 av Stefan Hagfeldt m till statsrådet Pär Nuder om nationaldag som helgdag Riksdagen debatterade och beslutade den 17 januari 2002 att ge regeringen till känna att nationaldagen den 6 juni bör bli allmän helgdag och att det skulle ankomma på regeringen att utarbeta ett förslag om detta.

  Inlämnad
  2003-12-04
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:32 Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel

  Motion 2003/04:So8 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So8 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:32 Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag avseende legala ställföreträdare för icke beslutskompetenta

  Inlämnad
  2003-12-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat

  Motion 2003/04:N9 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N9 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:42 angående torv och elcertifikat. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn

  Inlämnad
  2003-12-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m.

  Motion 2003/04:Sk26 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk26 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att Jarl Hjalmarsonstiftelsen skall vara skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter.

  Inlämnad
  2003-11-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk8 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk8 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen senast vid avlämnande av vårpropositionen 2004 återkommer till

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter

  Motion 2003/04:Sk13 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk13 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att fastighetsskatten skall planmässigt avvecklas, varvid fastighetsskattesatsen skall sänkas med 0,2 procentenheter

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m.

  Motion 2003/04:So3 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So3 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre skydd för den enskildes integritet vid ansökan hos länsrätt om tvångsundersökning.

  Inlämnad
  2003-10-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Filter

Valda filter