Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensutsättning och försäljning av offentligt ägda företag

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

  Motion 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin

  Motion 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med

  Inlämnad
  2002-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:165. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regler mot handel med skalbolag

  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om faktorerna bakom den höga svenska prisnivån. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

  Motion 2001/02:T73 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T73 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minska det statliga ägandet i Statens järnvägar.

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående Statens ändamålsfastigheter- hyressättning och förvaltning

  Motion 2001/02:Fi8 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi8 av Per Bill m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående Statens ändamålsfastigheter- hyressättning och förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör tillse

  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag

  Motion 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk35 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn

  Motion 2001/02:N47 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N47 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling bättre regler och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i framtiden snabbare bör ta till sig förslag om

  Inlämnad
  2001-12-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:NU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m.

  Motion 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionen i den delen om ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

  Motion 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deklarationsskyldighet för förmögenheten. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU10 2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättning av socialavgifter för en vidgad krets företag i stödområde

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter

  Motion 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:36. Regeringens förslag I propositionen föreslås dels att en skattereduktion införs för medlemsavgift till

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

  Motion 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. 1 Sammanfattning Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är orättfärdiga skatter som medför orimliga konsekvenser för människor. De slår skoningslöst mot människor

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N36 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N36 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar riva upp beslutet om en förtida avveckling av kärnkraften. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet

  Motion 2001/02:N25 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N25 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkterna för regionalpolitiken. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU4
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Forskningsanslaget till Linköpings universitet

  Motion 2001/02:Ub248 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub248 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt m Forskningsanslaget till Linköpings universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om höjt forskningsanslag till Linköpings universitet i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Linköpings

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sänkt dieselskatt

  Motion 2001/02:Fi271 av Ola Sundell och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi271 av Ola Sundell och Stefan Hagfeldt m Sänkt dieselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt dieselskatt. Motivering Allt fler tungt vägande skäl talar för att dieselskatten måste sänkas. Bland annat befinner

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Resurserna till polisen i Östergötland

  Motion 2001/02:Ju286 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju286 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén m Resurserna till polisen i Östergötland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser till länspolismyndigheten i Östergötland. Motivering Bristen på polisresurser

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Nationellt resurscentrum för brottsbekämpning

  Motion 2001/02:Ju253 av Stefan Hagfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju253 av Stefan Hagfeldt m.fl. m Nationellt resurscentrum för brottsbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skapandet av ett nationellt resurscentrum för brottsbekämpning. Motivering Förutom grundutbildning för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter