Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Kostnaderna för stängsel vid järnväg

  Motion 1999/2000:T505 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T505 av Hagfeldt, Stefan m Kostnaderna för stängsel vid järnväg Nuvarande stängsellag från 1975 bygger på 1945 års lag som främst hade inriktning att skydda renar och lösgående kreatur från att komma upp på järnvägsspåren. Idag gäller helt andra förhållanden och krav på skydd. Den tekniska

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskningsanslaget till Linköpings universitet

  Motion 1999/2000:Ub454 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub454 av Axén, Gunnar m Forskningsanslaget till Linköpings universitet Linköpings universitet har etablerat sig som ett av landets ledande. Utvecklingskraften är stark och universitetet rikt på nydanande idéer, i synnerhet inom området tvärvetenskaplig forskning. Under de senaste nio

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Energi och näringsliv

  Motion 1999/2000:N375 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N375 av Per Westerberg m.fl. m Energi och näringsliv Inledning I motionerna 1999/2000:N322 Befria de offentligt ägda företagen och 1999/2000:Sk692 Ett kreativt och företagsamt Sverige redovisar Moderata samlingspartiet sin politik för hur Sverige ska kunna bli ett land med bra klimat

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Den framtida regionalpolitiken

  Motion 1999/2000:N340 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N340 av Westerberg, Per m Den framtida regionalpolitiken 1 Sammanfattning Den svenska regionalpolitiken har i ett historiskt perspektiv försökt lösa problem genom att styra resurser till utsatta orter, regioner eller till företag i kris. Gemensamt för dessa åtgärder har varit en strävan

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:NU2
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Nyföretagandet

  Motion 1999/2000:N335 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N335 av Westerberg, Per m Nyföretagandet 1 Bekymmersam minskning Nyföretagandet i Sverige minskar, från en redan låg nivå. Nedgången är allvarlig mot bakgrund av den betydelse företagandet har för välstånds- utvecklingen. Företagandet är i vårt samhälle den viktigaste faktorn för ekonomisk

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidragsberoendet

  Motion 1999/2000:Sk638 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk638 av Hagfeldt, Stefan m Bidragsberoendet I mitt hemlän, Östergötlands län, var antalet socialbidragstagare 1998 totalt 37 840 personer. Antalet hushåll i Östergötlands län som någon gång fått socialbidrag var 20 034. Antal socialbidragshushåll i Östergötlands län uppdelat på kommuner

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sänkt bensinskatt

  Motion 1999/2000:Sk621 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk621 av Hagfeldt, Stefan m Sänkt bensinskatt Den höga bensinskatten slår hårt mot alla som är beroende av bilen, men speciellt drabbas de som bor i glesbygd. Vi bor i ett land som är stort till ytan i förhållande till invånarantalet. Detta innebär att vi är mer beroende av bil än andra

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagareklimatet och skatterna

  Motion 1999/2000:Sk326 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk326 av Graf, Carl Fredrik m Företagareklimatet och skatterna I Sverige talar alla politiker om småföretagens stora betydelse, men mycket få vet något om företagarnas vardag Att starta, driva och utveckla ett företag ställer stora och särpräglade krav på de personer som tar steget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1999/2000:FiU1 1999/2000:LU17 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU17 1999/2000:SkU18 1999/2000:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Grundavdrag för barn

  Motion 1999/2000:Sk322 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk322 av Graf, Carl Fredrik m Grundavdrag för barn Den del av befolkningen som har haft sämst ekonomisk utveckling under senare år är barnfamiljerna. De är den grupp som är mest bidragsberoende. Särskilt flerbarnsfamiljer har små eller obefintliga ekonomiska marginaler. Barnfamiljernas

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Koldioxidbeskattning av cement- och kalkindustrin

  Motion 1999/2000:Sk315 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk315 av Graf, Carl Fredrik m Koldioxidbeskattning av cement- och kalkindustrin Det blir mer och mer uppenbart att möjligheten för många svenska företag att konkurrera med andra länder minskar och i vissa fall omöjliggörs av de höga svenska skatterna. Olika särlösningar konstrueras

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Produktionsskatter på el

  Motion 1999/2000:Sk310 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk310 av Hagfeldt, Stefan m Produktionsskatter på el I vårbudgeten i fjol meddelade regeringen att elproduktionsskatten skulle tas bort. Regeringen skrev då bl.a. följande: En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins internationella

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sänkt dieselskatt

  Motion 1999/2000:Sk309 av Ola Sundell och Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk309 av Sundell, Ola m Sänkt dieselskatt Dieselskatten måste sänkas, inte höjas som regeringen föreslagit i sin budgetproposition. Åkeribranschen befinner sig redan före höjningen i ett prekärt läge med höga skatter som urholkar de svenska transportföretagens kon- kurrenssituation.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:6 Förmånsbeskattning av miljöbilar, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk1 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk1 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:6 Förmånsbeskattning av miljöbilar, m.m. Regeringen föreslår i föreliggande proposition ett antal åtgärder på skatteområdet bl.a. när det gäller beslutsförhetsreglerna för skattenämnder. Skattenämnden skall vara beslutsför

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökade resurser till polisen

  Motion 1999/2000:Ju204 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju204 av Hagfeldt, Stefan m Ökade resurser till polisen Brottssituationen i Östergötlands län, liksom på många andra håll i landet, är oroande. Risken för att bli utsatt för brott är mycket stor för den enskilda människan. Många har drabbats av lägenhetsinbrott, villainbrott eller inbrott

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Omberg

  Motion 1999/2000:MJ744 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ744 av Hagfeldt, Stefan m Omberg Omberg, som är unik i sitt slag, har sådana värden som nationalklenod, att den bör skyddas på ett bra sätt. Omberg är en bergrygg som skjuter upp mellan två förkastningsbranter. Den bär spår av inlandsisen som lade en kappa av kalkrik moränjord över

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vissa skattefrågor

  Motion 1999/2000:Sk826 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk826 av Graf, Carl Fredrik m Vissa skattefrågor Reavinstbeskattning av fastigheter Under lång tid har regeringen låtit människor sväva i ovisshet när det gäller frågan om den s.k. övergångsregeln vid reavinstbeskattning av fastigheter skall löpa ut den 31 december år 1999 eller ej.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU1 1999/2000:SkU1 1999/2000:SkU15 1999/2000:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter

  Motion 1999/2000:Sk806 av Stefan Hagfeldt och Ola Sundell (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk806 av Hagfeldt, Stefan m Redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter Många människor i vårt land känner inte till vilka skatter de betalar och hur höga de är. Kännedomen om arbetsgivaravgifterna är allra sämst. Det beror i första hand på att arbetsgivaravgifterna inte normalt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättssäkerheten vid beskattning, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk801 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk801 av Graf, Carl Fredrik m Rättssäkerhet vid beskattning, m.m. Revisionsreglerna Den 1 juli 1994 trädde rättssäkerhetsreformen i kraft, vilken baserades på ett enigt kommittébetänkande, Rättssäkerheten vid beskattningen SOU 1993:62Ett av de viktigaste kraven på politiker och beslutsfattare

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:SkU1 1999/2000:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Ölskatten

  Motion 1999/2000:Sk709 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk709 av Graf, Carl Fredrik m Ölskatten De höga skatterna i Sverige innebär att det genomsnittliga konsumentpriset på öl i vårt land är bland de högsta inom EU. Den svenska högskattepolitiken skapar incitament för legal och illegal privatinförsel, eftersom det finns stora pengar att

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återställande av änkepensionen

  Motion 1999/2000:Sf206 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf206 av Hagfeldt, Stefan m Återställande av änkepensionen Änkepensionen infördes för att ge änkorna garantier för ekonomisk trygghet vid makens frånfälle. Enligt avtal skulle änkor erhålla änkepension till den månad de fyller 65 år. Riksdagen bröt detta löfte genom sitt beslut den 18

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter