Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald

  Motion 1999/2000:N47 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N47 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Sammanfattning Den rådande konkurrenslagstiftningen har i vissa avseenden skapat goda förutsättningar för ett bättre näringsklimat i Sverige. Det återstår dock mycket att uträtta

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:NU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor

  Motion 1999/2000:N42 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N42 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor Inledning I proposition 1999/2000:134 föreslås att det nuvarande tillfälliga stödet till småskalig elproduktion förlängs till utgången av år 2002 för

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

  Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk30 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak från andra medlemsländer. Länge förfäktade

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi40 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi40 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000års ekonomiska vårproposition Staten skall inte med skattesubventioner konkurrera med de bredbands- aktörer som redan har etablerat sig på marknaden. Angelägna utbyggnader, som inte är kommersiellt möjliga, kan komma

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi39 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi39 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tjänsteresor och resor i näringsverksamhet Propositionen föreslår att skattskyldiga skall behandlas lika från avdrags- synpunkt oavsett om traktamente

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor

  Motion 1999/2000:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Sk24 I proposition 1999/2000:105 föreslÃ¥s ett antal förÃ
  ndringar av reglerna för punktskatter. NÃ¥gra av dem Ã
  r vÃ
  lmotiverade men vi motsÃ
  tter oss eller vill förÃ
  ndra vissa av de förslag som lÃ
  ggs. 1 Justeringar i regelsystemet för exportbutiker Regeringen föreslÃ¥r att andra beskattade varor Ã
  n alkoholdrycker

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag

  Motion 1999/2000:N39 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N39 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag Inledning I proposition 1999/2000:72 föreslås att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv

  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB

  Motion 1999/2000:N36 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N36 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Statens roll Stat och kommun bör ha som kärnverksamhet att hantera det genuint gemensamma som ingen annan kan lösa lika bra eller bättre. Därför anser vi inte att staten ska driva företag. Staten

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken

  Motion 1999/2000:N28 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N28 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken 1 Ett konkurrenskraftigt företagsklimat Sveriges välstånd är byggt på ett framgångsrikt företagande, som i sig är den viktigaste drivkraften för att skapa välstånd. Globalisering,

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:NU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So37 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, v, m, c, mp, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So37 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Regeringen har lagt fram en proposition om handikappades liv och livs- villkor. I propositionen framhålls att kunskapen om handikappade

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999

  Motion 1999/2000:U12 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U12 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 I regeringens skrivelse 1999/2000:60 redogörs för verksamheten i Europeiska unionen under 1999. Av särskilt intresse för framtiden är dels de rekommendationer och

  Inlämnad
  2000-03-24
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk17 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. I propostion1999/2000:34 förslår regeringen att ett aktiebolag som är noterat skall få förvärva egna aktier. I proposition 1999/2000:38

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SkU12
 • med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten

  Motion 1999/2000:N7 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N7 av Westerberg, Per m med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten I regeringens skrivelse 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU10
 • deponiskatten på vatten

  Interpellation 1999/2000:137 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 8 december Interpellation 1999/2000:137 av Stefan Hagfeldt m till näringsminister Björn Rosengren om deponiskatten på vatten Den nya deponiskatten visar sig redan innan den trätt i kraft få helt oacceptabla följder vad det gäller flytande och slamformiga avfall. Renhållningsbranschen med RVF Svenska Renhållningsverksföreningen

  Inlämnad
  1999-12-08
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • energibeskattningen

  Interpellation 1999/2000:120 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 26 november Interpellation 1999/2000:120 av Stefan Hagfeldt m till näringsminister Björn Rosengren om energibeskattningen I vårbudgeten i fjol aviserade regeringen att elproduktionsskatten skulle tas bort. Regeringen skrev då bl.a. följande: En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning

  Inlämnad
  1999-11-26
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • tillsyn över nätbolagens prissättning

  Interpellation 1999/2000:67 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 5 november Interpellation 1999/2000:67 av Stefan Hagfeldt m till näringsminister Björn Rosengren om tillsyn över nätbolagens prissättning Den 1 november släpptes elpriserna fria även för hushållen genom att timmätarkravet slopades. Hushållskunderna kan nu snabbt byta elleverantör och erhålla mycket konkurrenskraftiga

  Inlämnad
  1999-11-05
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler

  Motion 1999/2000:Sk13 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk13 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler I propositionen framlägger regeringen förslag att slopa flertalet av de s.k. stoppregler som diskriminerar småföretagarna i Sverige. Det är oacceptabelt att småföretagare måste betala högre skatt än

  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:9 Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk8 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk8 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:9 Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m. I proposition 1999/2000:9 föreslås flera förändringar avseende punktskatte- och tullfrågor. En del av dem är anpassningar till EU-direktiv, andra till en förändrad verklighet. Många

  Inlämnad
  1999-10-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen

  Motion 1999/2000:Sk3 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk3 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen I proposition 1999/2000:2 föreslås en ny inkomstskattelag. Den skall ersätta 1928 års kommunalskattelag och 1949 års lag om statlig inkomstskatt. Syftet är att samla all lagstiftning om inkomstskatt i en

  Inlämnad
  1999-10-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter