Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
byggnadsingenjör
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2003-01-01 – 2006-10-02
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-01-01 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-02
Suppleant
2003-02-06 – 2003-11-24
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS

  Motion 2000/01:T14 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T14 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att SAS befrias från statligt ägande. Propositionen Regeringen föreslår i sin proposition

  Inlämnad
  2001-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.

  Motion 2000/01:Sk33 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk33 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition2000/01:121. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattepolitikens inriktning. 2 Motivering I vårpropositionen anger regeringen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.

  Motion 2000/01:Sk32 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk32 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår i enlighet med vad som anförs i motionen regeringens förslag om att skattemyndigheternas verksamhet med bouppteckningar

  Inlämnad
  2001-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.

  Motion 2000/01:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en möjlighet att överklaga ett negativt beslut avseende skattebefriad

  Inlämnad
  2001-04-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: public service-företagens oberoende

  public service-företagens oberoende

  Interpellation 2000/01:272 av Karlsson, Ola (m)

  den 20 februari Interpellation 2000/01:272 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om public service företagens oberoende Vadå rättigheterAlla möjliga jobbEfter plugget och Storforum är några TV-program svensk public service givit oss den senaste tiden. De har något mer gemensamt, de är nämligen delvis

  Inlämnad
  2001-02-20
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • ansvaret för Östersjömiljarderna

  Skriftlig fråga 2000/01:774 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 22 februari Fråga 2000/01:774 av Stefan Hagfeldt m till statsminister Göran Persson om ansvaret för Östersjömiljarderna Vid en interpellationsdebatt som undertecknad hade den 16 februari med statsrådet Leif Pagrotsky framgick det av svaret att det var statsministern som hade tagit initiativet att lägga Östersjömiljarden

  Inlämnad
  2001-02-22
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelse

  Motion 2000/01:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution

  Motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk24 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. 2.

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • utvärdering av Östersjömiljarden

  Interpellation 2000/01:177 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 7 december Interpellation 2000/01:177 av Stefan Hagfeldt m till statsrådet Leif Pagrotsky om utvärdering av Östersjömiljarden Det har kommit till min kännedom att det finns mycket kritiska synpunkter på om pengarna i Östersjömiljarden 1 har använts på ett effektivt sätt. I departementets interna PM med rubriken

  Inlämnad
  2000-12-08
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • anslaget till polisväsendet

  Skriftlig fråga 2000/01:277 av Hagfeldt, Stefan (m)

  den 22 november Fråga 2000/01:277 av Stefan Hagfeldt m till justitieminister Thomas Bodström om anslaget till polisväsendet Rikspolisstyrelsen RPS har regeringens uppdrag att fördela polisanslaget till bl.a. polismyndigheterna i länen. För åren 2002 och 2003 tillförs nya och ökade resurser även om de inte är tillräckliga.

  Inlämnad
  2000-11-23
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk18 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk18 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att nedre gränsen för att betala förmögenhetsskatt sätts till 1 500 000 kr i skattepliktig förmögenhet i enlighet med vad som

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m.

  Motion 2000/01:Sk16 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk16 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som belyser förhållandet mellan svensk skattelagstiftning och internationell

  Inlämnad
  2000-11-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m.

  Motion 2000/01:N7 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N7 av Westerberg, Per m med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar upphäva avvecklingslagen i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen beslutar riva upp beslutet om en förtida kärnkraftsavveckling

  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Bidragsberoendet

  Motion 2000/01:Sk651 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk651 av Hagfeldt, Stefan m Bidragsberoendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att bryta bidragsberoendet. Motiv för mitt förslag I min hemkommun, Norrköping, fick 7.551 hushåll 14.000 bidragstagare socialbidrag

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anstånd med betalning av skatt

  Motion 2000/01:Sk812 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk812 av Graf, Carl Fredrik m Anstånd med betalning av skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anstånd med betalning av skatt i samband med omprövningar och överklaganden. Motivering Anstånd med betalning av skatt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --2000/01:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vissa skattefrågor

  Motion 2000/01:Sk313 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk313 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:1 Vissa skattefrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen 1984:1052 om statlig fastighetsskatt. 2. Riksdagen avslår förslag till ändring i inkomstskattelagen 1999:1229 vad gäller 1 kap.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  140
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU4 2000/01:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (140 yrkanden): , , 93 saknar beslutsinformation
 • Bensinskatten

  Motion 2000/01:Sk304 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk304 av Hagfeldt, Stefan m Bensinskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av bensinskatten. Motivet för mitt förslag Den höga bensinskatten slår hårt mot alla som är beroende av bilen men speciellt drabbas

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Energi, miljö- och alkoholskatter m.m.

  Motion 2000/01:Sk1028 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk1028 av Graf, Carl Fredrik m Energi-miljö- och alkoholskatter m.m. Sammanfattning Vi föreslår ett stort antal punktskattesänkningar. Detta gör vi för att punktskatterna i dag är alldeles för många och för höga. De påverkar alltmer enskilda människors och hushålls levnadsvillkor. Vi

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  -----------------------------2000/01:FiU1 2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • Götalandsbanan

  Motion 2000/01:T515 av Stefan Hagfeldt (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T515 av Hagfeldt, Stefan m Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Götalandsbanan behövs. Motiv för mitt förslag Götalandsbanan behövs Stockholm den 27 september 2000 Stefan Hagfeldt m

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter