Ibrahim Baylan (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Ombudsman.
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2021-11-30 – 2022-06-28
Ledig
2014-10-03 – 2021-11-30
Ordinarie
2011-08-16 – 2014-10-02
Ledig
2011-03-28 – 2011-08-15
Ordinarie
2008-01-01 – 2011-03-27
Ledig
2007-09-01 – 2007-12-31
Ordinarie
2006-10-07 – 2007-08-31
Ledig
2006-10-02 – 2006-10-06

Trafikutskottet

Suppleant
2009-10-14 – 2010-10-04
Ordförande
2008-01-01 – 2009-03-17
Ledamot
2007-09-26 – 2007-12-31

Utbildningsutskottet

Vice ordförande
2012-03-01 – 2014-09-29
Ledamot
2012-02-24 – 2012-02-29
Suppleant
2010-10-19 – 2012-02-23
Ledamot
2006-10-10 – 2007-09-25

Justitieutskottet

Suppleant
2021-12-20 – 2022-06-28

Krigsdelegationen

Ledamot
2012-02-24 – 2014-10-14
Ledamot
2007-10-04 – 2010-10-19

Valberedningen

Ledamot
2014-09-29 – 2014-10-03

Statsrådsberedningen

Statsråd
2016-05-25 – 2019-01-21

Utbildnings- och kulturdepartementet

Statsråd
2004-11-01 – 2006-10-06

Miljödepartementet

Statsråd
2014-10-03 – 2014-12-31

Miljö- och energidepartementet

Statsråd
2015-01-01 – 2016-05-25

Näringsdepartementet

Näringsminister
2019-01-21 – 2021-11-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.

Utbildning

Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.

Anställningar

Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Friskolekommittén 12-13.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.

Bostadsort

Huddinge

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: läroplanens mål om nationella minoriteter

  läroplanens mål om nationella minoriteter

  Interpellation 2004/05:642 av Hagberg, Liselott (fp)

  den 23 maj Interpellation 2004/05:642 av Liselott Hagberg fp till statsrådet Ibrahim Baylan om läroplanens mål om nationella minoriteter I enlighet med riksdagens beslut ska de nationella minoriteterna och minoritetsspråken stödjas genom rikstäckande åtgärder. Med tanke på det långvariga osynliggörandet av minoriteterna

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: specialdestinerade resurser till skolan

  specialdestinerade resurser till skolan

  Interpellation 2004/05:637 av Nilsson, Ulf (fp)

  den 23 maj Interpellation 2004/05:637 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ibrahim Baylan om specialdestinerade resurser till skolan Bristen på utbildade lärare är ett stort problem i skolorna. Ca 20 av lärarkåren saknar lärarutbildning och ännu fler saknar komplett utbildning för de ämnen de undervisar i. Enligt Folkpartiet

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skolhälsovård och psykiatrisk hjälp för unga

  skolhälsovård och psykiatrisk hjälp för unga

  Interpellation 2004/05:624 av Franzén, Mia (fp)

  den 23 maj Interpellation 2004/05:624 av Mia Franzén fp till statsrådet Ylva Johansson om skolhälsovård och psykiatrisk hjälp för unga Skolhälsovården har under många år fört en tynande tillvaro ute på våra skolor. I dag är det inte ovanligt att en skolsköterska har ansvar för skolhälsovården för flera hundra barn

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: lärarnas status

  lärarnas status

  Interpellation 2004/05:621 av Lindström, Torsten (kd)

  den 20 maj Interpellation 2004/05:621 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om lärarnas status Enligt en ny undersökning bland 1 200 svenska lärare ägnar varje dag fyra av tio lärare en betydande del av sin arbetstid till att skapa lugn och ro i klassrummet. Svenska elever kommer för sent, de får ingen

  Inlämnad
  2005-05-20
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: konfirmationsundervisning som elevens val

  konfirmationsundervisning som elevens val

  Interpellation 2004/05:602 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 maj Interpellation 2004/05:602 av Maria Larsson kd till statsrådet Ibrahim Baylan om konfirmationsundervisning som elevens val Flera skolor erbjuder i dag eleverna konfirmationsundervisning i samarbete med Svenska kyrkan som elevens val. Skolverket har ett flertal gånger påpekat att de anser att konfirmationsundervisning

  Inlämnad
  2005-05-18
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: feministiskt självförsvar i skolan

  feministiskt självförsvar i skolan

  Interpellation 2004/05:569 av Dinamarca, Rossana (v)

  den 3 maj Interpellation 2004/05:569 av Rossana Dinamarca v till statsrådet Ibrahim Baylan om feministiskt självförsvar i skolan Tre av fyra tjejer i 1516-årsåldern uppger att de är rädda när de går hem själva på kvällarna. Detta visar en undersökning som gjorts av Lunarstorm på uppdrag av Tjejzonen, Manliga nätverket

  Inlämnad
  2005-05-03
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: den nordiska språkförståelsen

  den nordiska språkförståelsen

  Interpellation 2004/05:502 av Skånberg, Tuve (kd)

  den 30 mars Interpellation 2004/05:502 av Tuve Skånberg kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om den nordiska språkförståelsen En vetenskaplig undersökning Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationaliseringsom gjorts på uppdrag av Nordiska kulturfonden, har visat att svenskarnas språkförståelse

  Inlämnad
  2005-03-30
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: individuella programmet

  individuella programmet

  Interpellation 2004/05:408 av Nilsson, Ulf (fp)

  den 21 februari Interpellation 2004/05:408 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ibrahim Baylan om individuella programmet Slutrapporten Måluppfyllelse i svensk skola och förskola 20002004 från Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling, har nyligen publicerats. Rapporten slår fast de brister som Folkpartiet

  Inlämnad
  2005-02-21
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: läraryrkets status

  läraryrkets status

  Interpellation 2004/05:404 av Nylander, Christer (fp)

  den 18 februari Interpellation 2004/05:404 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om läraryrkets status Enligt en kommande OECD-rapport, som delvis redovisas i Lärarnas tidning, nr 3 2005, är karriärmöjligheterna för svenska lärare mycket dåliga. Sverige har lägre lärarlöner än de flesta OECD-länder.

  Inlämnad
  2005-02-18
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arbetsro i skolan

  arbetsro i skolan

  Interpellation 2004/05:403 av Darvik, Axel (fp)

  den 18 februari Interpellation 2004/05:403 av Axel Darvik fp till statsrådet Ibrahim Baylan om arbetsro i skolan En jämförelse som nyligen genomfördes av OECD visade att inget annat land har lika mycket skadegörelse, stölder, skolk och sena ankomster som Sverige. Grovt språkbruk är också vanligast i svenska klassrum.

  Inlämnad
  2005-02-18
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kommunernas kostnader för skolskjuts

  kommunernas kostnader för skolskjuts

  Interpellation 2004/05:401 av Lindgren, Else-Marie (kd)

  den 18 februari Interpellation 2004/05:401 av Else-Marie Lindgren kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om kommunernas kostnader för skolskjuts I Sverige råder skolplikt för elever i grundskolan. Det innebär att elever är skyldiga att komma till skolan för utbildning och samtidigt att elever har rätt

  Inlämnad
  2005-02-18
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: handikappade barn vid de europeiska skolorna

  handikappade barn vid de europeiska skolorna

  Interpellation 2004/05:324 av Bargholtz, Helena (fp)

  den 24 januari Interpellation 2004/05:324 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Ibrahim Baylan om handikappade barn vid de europeiska skolorna Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.

  Inlämnad
  2005-01-24
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: studieresultat i friskolorna

  studieresultat i friskolorna

  Interpellation 2004/05:305 av Widman, Allan (fp)

  den 14 januari Interpellation 2004/05:305 av Allan Widman fp till statsminister Göran Persson om studieresultat i friskolorna Strax före jul antydde statsministern i en TT-intervju att de försämrade svenska studieresultaten kunde bero på de fristående skolorna. Den statistik som Skolverket tar fram när det gäller utbildningsresultaten

  Inlämnad
  2005-01-14
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kunskaper i matematik och naturvetenskap

  kunskaper i matematik och naturvetenskap

  Interpellation 2004/05:267 av Darvik, Axel (fp)

  den 15 december Interpellation 2004/05:267 av Axel Darvik fp till statsrådet Ibrahim Baylan om kunskaper i matematik och naturvetenskap Den teknologiska utvecklingen gör att det behövs alltfler med naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Global konkurrens gör att kompetenskraven höjs inom dessa områden. Samtidigt

  Inlämnad
  2004-12-15
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: betygsfrågan

  betygsfrågan

  Interpellation 2004/05:256 av Billström, Tobias (m)

  den 13 december Interpellation 2004/05:256 av Tobias Billström m till statsrådet Ibrahim Baylan om betygsfrågan Betygsfrågan är lika aktuell som alltid. Enligt statsrådet i en intervju i DN den 10 december 2004: Tidigt på vårterminen i både nian och gymnasiets sista år kommer eleverna att få reda på sitt preliminära

  Inlämnad
  2004-12-13
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde    16    Utbildning    ochuniversitetsforskning

  Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

  Betänkande 2004/05:UBU1

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2005. Det införs ett statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Skollagen ändras så att det individuella programmet på gymnasiet från den 1 juli 2006 ska bedrivas i en omfattning

  Behandlade dokument
  116
  Förslagspunkter
  45
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  70, 216 minuter
  Justering
  2004-11-30
  Debatt
  2004-12-13
  Beslut
  2004-12-15
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt

  Aktuell debatt

  Aktuell

Filter

Valda filter