Staffan Eklöf (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län, plats 120
Titel
Fil.dr. i cell- och molekylärbiologi.
Född år
1965
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot

EU-nämnden

Suppleant

Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen

Ordförande

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2021-01-15 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2021-01-15

Finansutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2019-06-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2018-10-09 – 2022-10-04

Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen

Ordförande
2022-11-08 –
Ledamot
2022-10-26 – 2022-11-08

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2020-03-18 – 2024-10-31
Suppleant
2019-10-02 – 2020-03-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 21–. Suppleant finansutskottet 18–22, näringsutskottet 18–22, trafikutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–21, EU-nämnden 18– och försvarsutskottet 19–20. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 20–. Ordförande riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19–20.

Föräldrar

Adjunkten Bengt Eklöf och läraren Kerstin Margareta Eklöf, f. Ingberk.

Utbildning

Bessemergymnasiet, Sandviken och Polhemsskolan, Gävle 81–84. Värnplikt I 14 Gävle. Plutonchefsutbildning 84–85. Fil. kand., Umeå universitet 89. Fil. dr., cell- och molekylärbiologi, SLU, Umeå 96.

Anställningar

Forskare, Biocentrum Wien 97–98. Handläggare, Jordbruksverket 98–06 och 07–18. Enhetschef, Jordbruksverket 06–07.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

EU:s kommittéer för behöriga myndigheter för genetiskt modifierade organismer 99–18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Jönköping 14–22. Ledamot, kommunstyrelsen, Jönköping 14–18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Olika befattningar inom SD Jönköping/Södra Vätterbygden 11–. Distriktsförening SD Jönköpings län 12–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Diskrimineringslagen och dess tillämpning

  Skriftlig fråga 2023/24:645 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2023/24:645 Diskrimineringslagen och dess tillämpning av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Paulina Brandberg L I Jönköpings-Posten JP den 20 februari beskrivs ett ärende hos Diskrimineringsombudsmannen DOsom tjänar som exempel för min fråga. JP skriver En kvinnlig läkare på en vårdcentral bad en patient att ta av
  Inlämnad
  2024-02-21
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Stopp av bistånd till UNRWA

  Skriftlig fråga 2023/24:537 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2023/24:537 Stopp av bistånd till UNRWA av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Johan Forssell M Under lång tid har oegentligheter misstänkts hos FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar, UNRWA. I dagens Svenska Dagbladet framkommer ytterligare uppgifter. Inte nog med att anställda på UNRWA har firat pogromen
  Inlämnad
  2024-01-30
  Svarsdatum
  2024-02-07
  Besvarare
  Statsrådet Johan Forssell (M)
 • Kvalitetsgranskning av Forum för levande historia

  Skriftlig fråga 2023/24:190 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2023/24:190 Kvalitetsgranskning av Forum för levande historia av Staffan Eklöf SD till Kulturminister Parisa Liljestrand M I en artikel i tidningen Fokus den 25 oktober 2023 beskrevs en kurs om islamofobi som Forum för levande historia anordnade någon dag efter Hamas terrordåd. Kursen verkar vara ett hopkok av fördomar
  Inlämnad
  2023-10-27
  Svarsdatum
  2023-11-08
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Underlättande av svensk gödselmedelsproduktion

  Skriftlig fråga 2022/23:915 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2022/23:915 Underlättande av svensk gödselmedelsproduktion av Staffan Eklöf SD till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Höga priser för gödningsmedel har den senaste tiden varit en av drivkrafterna bakom det svenska lantbrukets höjda kostnadsläge och därmed också bakom såväl minskad lönsamhet som högre matpriser.
  Inlämnad
  2023-08-11
  Svarsdatum
  2023-08-28
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Avslutad elleverans från Trafikverket

  Skriftlig fråga 2022/23:686 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2022/23:686 Avslutad elleverans från Trafikverket av Staffan Eklöf SD till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Sedan mycket lång tid tillbaka levererar järnvägen elström till kunder längs med järnvägens sträckning i områden som ligger långt ifrån andra elnät. Nu har Trafikverket, som är ansvarig myndighet,
  Inlämnad
  2023-05-15
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Landsbygdens förutsättningar efter nedsläckning av 2G- och 3G-näten

  Skriftlig fråga 2022/23:586 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2022/23:586 Landsbygdens förutsättningar efter nedsläckning av 2G- och 3G-näten av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Erik Slottner KD Telia skriver att 3G-nätet ska vara utfasat och nedsläckt i slutet av 2024 och 2G-nätet i slutet av 2025. Fast telefoniförbindelse monteras också ned. Detta gör att viss äldre telefoniutrustning
  Inlämnad
  2023-04-20
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Tydlighet i fråga om Taiwan

  Skriftlig fråga 2022/23:561 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2022/23:561 Tydlighet i fråga om Taiwan av Staffan Eklöf SD till Utrikesminister Tobias Billström M Enligt regeringsförklaringen ska Sveriges relation till Kina vara förankrad i en gemensam europeisk strategi med en tydlig transatlantisk länk. Frankrikes president Emmanuel Macron uttryckte nyligen ungefär att EU
  Inlämnad
  2023-04-14
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Överflyttning av makt till WHO

  Skriftlig fråga 2022/23:487 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2022/23:487 Överflyttning av makt till WHO av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Tidningen Världen idag skrev den 16 mars att ett utkast till ett juridiskt bindande globalt pandemifördrag har diskuterats i WHO. Utkastets text verkar tyda på att Sverige inte suveränt kommer att få bestämma
  Inlämnad
  2023-03-24
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Åtgärder med anledning av gränsvärde för PFAS i livsmedel

  Skriftlig fråga 2022/23:183 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2022/23:183 Åtgärder med anledning av gränsvärde för PFAS i livsmedel av Staffan Eklöf SD till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU har nu antagit gränsvärden för PFAS i livsmedel. Det är ett viktigt steg för folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Nästa steg bör bli att se till att våra livsmedel inte innehåller PFAS
  Inlämnad
  2022-12-16
  Svarsdatum
  2022-12-30
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Skolundervisning för tolerans

  Skriftlig fråga 2022/23:111 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2022/23:111 Skolundervisning för tolerans av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Lotta Edholm L Nyligen publicerades en studie om tolerans, gjord i samarbete mellan Uppsala universitet och SOM-institutet i Göteborg, Politisk tolerans och självcensur i orostider i boken Du sköra nya värld Forskarna undersökte intolerans
  Inlämnad
  2022-12-02
  Svarsdatum
  2022-12-14
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Riksdagens tillkännagivande om åtgärder för att förhindra utdöende av alm och ask

  Skriftlig fråga 2021/22:1814 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:1814 Riksdagens tillkännagivande om åtgärder för att förhindra utdöende av alm och ask av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Regeringens hittillsvarande åtgärder mot almsjukan har begränsat sig till spridningsbegränsande åtgärder. När det kommer till askskottsjukan har ännu mindre gjorts.
  Inlämnad
  2022-07-19
  Svarsdatum
  2022-08-02
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Definitioner av djurförsök

  Skriftlig fråga 2021/22:1426 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:1426 Definitioner av djurförsök av Staffan Eklöf SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Den svenska djurskyddslagen har en annan definition av djurförsök än EU-direktivet som reglerar frågan. Det betyder att ambitionen att fasa ut alla djurförsök får en annan innebörd i Sverige än i resten av EU. Djurskyddslagen
  Inlämnad
  2022-04-05
  Svarsdatum
  2022-04-13
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Definitioner av djurförsök

  Skriftlig fråga 2021/22:1425 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:1425 Definitioner av djurförsök av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Den svenska djurskyddslagen har en annan definition av djurförsök än EU-direktivet som reglerar frågan. Det betyder att ambitionen att fasa ut alla djurförsök får en annan innebörd i Sverige än i resten av EU. Djurskyddslagen
  Inlämnad
  2022-04-05
  Svarsdatum
  2022-04-13
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion

  Skriftlig fråga 2021/22:1211 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:1211 Förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Med anledning av marknadseffekterna kopplat till oron i vår omvärld har både drivmedelspriserna och energipriserna rusat. Det har skett från en nivå som redan innan Rysslands invasion av Ukraina
  Inlämnad
  2022-03-02
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Analys av och beredskap för att möta problem i livsmedelskedjan

  Skriftlig fråga 2021/22:1197 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:1197 Analys av och beredskap för att möta problem i livsmedelskedjan av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Den 1 mars träffade landsbygdsministern Jordbruksverket, Livsmedelsverket och representanter för livsmedelsbranschen för att kartlägga styrkor och möjliga störningar i livsmedelskedjan.
  Inlämnad
  2022-03-02
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Ökade kostnader i jordbruket

  Skriftlig fråga 2021/22:964 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:964 Ökade kostnader i jordbruket av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Kostnaderna för bland annat el, diesel, foder och gödsel har ökat kraftigt under den senaste tiden. Det har slagit hårt mot lantbrukarnas ekonomi. Spannmålspriserna har till ganska stor del följt med upp, men bland
  Inlämnad
  2022-01-31
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Press på talibanerna att upphöra med förföljelsen av kristna

  Skriftlig fråga 2021/22:908 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:908 Press på talibanerna att upphöra med förföljelsen av kristna av Staffan Eklöf SD till Utrikesminister Ann Linde S Organisationen Open Doors presenterade den 19 januari sin årliga rapport om förföljelse av kristna i världen, den så kallade World Watch List 2022. Det är skakande läsning om utstuderad förföljelse
  Inlämnad
  2022-01-25
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Tillämpning av jordförvärvslagen

  Skriftlig fråga 2021/22:764 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:764 Tillämpning av jordförvärvslagen av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Tidningen ATL redovisade i går ett par fall där en juridisk person hade förvärvat jordbruksmark och skogsmark som nyss hade tillhört en lantbruksegendom utan att någon myndighetsprövning hade gjorts. Det är tydligen
  Inlämnad
  2022-01-14
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Avsaknad av svensk statistik om antisemitism

  Skriftlig fråga 2021/22:615 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:615 Avsaknad av svensk statistik om antisemitism av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Johan Danielsson S EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA rapporterar om fall och incidenter av antisemitism. Rapporteringen grundar sig delvis på data från medlemsstaterna. FRA pekar på problemet att statistik saknas
  Inlämnad
  2021-12-14
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Regeringens prövning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

  Skriftlig fråga 2021/22:457 av Staffan Eklöf (SD)

  Fråga 2021/22:457 Regeringens prövning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram av Staffan Eklöf SD till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för kommande period lades fram i våras. Havs- och vattenmyndigheten och ett stort antal kommuner, bland annat Svalövs och
  Inlämnad
  2021-12-02
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Filter

Valda filter