Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

  Motion 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Sammanfattning Denna motion sammanfattar vår politik för fler riktiga arbeten som i de konkreta förslagen återfinns i motion 1995/96:A49. Vi kommenterar

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

  Motion 1995/96:Fi106 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi106 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Vår modell till sist regeringens förslag Regeringens förslag innebär att det införs en spärr mot kommunala skattehöjningar

  Inlämnad
  1996-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. m Sysselsättningsåtgärder väckt med anledning av händelse av större vikt Sammanfattning Arbetslösheten i Sverige är rekordhög. Mycket tyder på att den under överblickbar tid kommer att öka ytterligare. Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med att främja

  Inlämnad
  1996-06-10
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1995/96:Fi104 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi104 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Sammanfattande inledning Regeringens skrivelse skall för riksdagen ge en beskrivning av den aktuella utvecklingen inom den kommunala sektorn och för aktuella utvecklingstendenser

  Inlämnad
  1996-05-14
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  ---------------1996/97:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi78 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Sammanfattning Den ekonomiska politiken sedan regeringsskiftet 1994 har i allt väsentligt

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m.

  Motion 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N36 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m. Allmänna synpunkter Förslaget att inrätta en sjätte AP-fondstyrelse med uppgift att förvärva aktier för 10 miljarder kronor har nära anknytning till de olika fondsocialistiska idéer som drevs av

  Inlämnad
  1996-04-30
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:NU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004

  Motion 1995/96:Kr11 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Kr11 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att utifrån de i propositionen redovisade förutsättningarna ställa ut en statlig garanti för

  Inlämnad
  1996-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik

  Motion 1995/96:T51 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T51 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik Propositionen I proposition 1995/96:125 föreslår regeringen vissa åtgärder i syfte att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Regeringen

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1995/96:TU19
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

  Motion 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås bland annat att fastighetsskatt inte skall tas ut nästa år för bostäder i hus med värdeår 1997. Syftet med förslaget är att lindra de

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.

  Motion 1995/96:Fi71 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi71 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. I propositionen föreslås att Penninglotteriet och Tipstjänst slås samman genom att staten inledningsvis bildar ett holdingbolag till de båda bolagen. Vidare

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001

  Motion 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Sammanfattning Radio och televisionen tillhör våra viktigaste medier. Den tekniska utvecklingen har banat väg för en ny mångfald på medieområdet. Genom informationstekniken kommer

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1995/96:KrU12 1995/96:KU29
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

  Motion 1995/96:U23 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:U23 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Inledning EU spelar en avgörande roll för frihet, fred och välstånd såväl för medlemsländerna som för resten av Europa. Det allt närmare samarbetet under efterkrigstiden har skapat den hittills mest

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi15 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi15 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Sammanfattning Målet för den ekonomiska politiken i bred bemärkelse skall vara att skapa förutsättningar för hög tillväxt, en god realinkomstutveckling och tillräckligt många nya

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m.

  Motion 1995/96:Fi10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m. Sammanfattning I denna motion påvisar vi hur regeringens nu framlagda förslag till nytt utjämningssystem endast är en variant av det av Lagrådet i våras som grundlagsstridigt

  Inlämnad
  1995-11-16
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU1 1995/96:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:63 Ändringar i lagen om allemanssparande, m.m.

  Motion 1995/96:Fi2 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi2 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:63 Ändringar i lagen om allemanssparande, m.m. Regeringen anför i propositionen att någon genomgripande förändring av regelverket av det slag som Allemanssparutredningen föreslagit inte är aktuell. Som grund för detta anges att

  Inlämnad
  1995-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:66 Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m.

  Motion 1995/96:Fi4 av Sonja Rembo m.fl. (m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi4 av Sonja Rembo m.fl. m, fp, kds med anledning av prop. 1995/96:66 Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m. Regeringen föreslår att riksdagen dels godkänner en försäljning av de statliga fastigheter och byggnader som upplåtits för Chalmers

  Inlämnad
  1995-10-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1995/96:RFK2 Skrivelse från riksdagens förvaltningskontor med överlämnande av förslag från arbetsgruppen för utredning om registrering av ledamöternas ekonomiska intressen

  Motion 1995/96:K9 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:K9 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av förs. 1995/96:RFK2 Skrivelse från riksdagens förvaltningskontor med överlämnande av förslag från arbetsgruppen för utredning om registrering av ledamöternas ekonomiska intressen I förvaltningskontorets skrivelse redovisas ett förslag om ett för

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:KU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan

  Motion 1995/96:K1 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:K1 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan I propositionen lämnas principförslag till hur de ekonomiska och rättsliga relationerna mellan staten och Svenska kyrkan fortsättningsvis skall vara utformade. Enligt Moderata

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:KU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse

  Motion 1995/96:Fö1 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fö1 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse 1 Sammanfattning 3 2 Beslutsunderlaget 3 2.1 Inledning 3 2.2 Låt försvaret vara försvar 4 2.3 Den fortsatta beslutsprocessen 6 3 Säkerhetspolitiken 8 3.1 Det aktuella läget i stort 8 3.2 Rysslands

  Inlämnad
  1995-10-20
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  ----------------------------1995/96:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter