Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi38 av Sonja Rembo (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi38 av Sonja Rembo m med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Finansieringsavgiften i arbetslöshetsförsäkringen I samband med att den allmänna arbetslöshetsförsäkring som infördes under den

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi36 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi36 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Den kommunala ekonomin Innehåll 1 Sammanfattning2 2 Den kommunala sektorns utveckling och ekonomiska utrymme2 3 Debatten

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi31 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi31 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1 Inledande sammanfattning3 1.1 En politik som misslyckats på nytt3 1.2 Sverige behöver en politik för företagande3

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1994/95:AU13 1994/95:AU15 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:NU28
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen

  Motion 1994/95:Sk57 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk57 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen Avdragsrätt för pensionsförsäkringar I skrivelse 1994/95:198 redovisade regeringen att den inom kort avsåg att lämna en proposition om finansieringen av EU-avgiften. En del

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

  Motion 1994/95:A52 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A52 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Innehåll 1 Sammanfattning2 2 Villkoren för nya arbeten3 3 Den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken en nation i AMS5 4 Arbetslöshetsersättningen9 5 En politik för riktiga arbeten10

  Inlämnad
  1995-05-05
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21 1994/95:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:207 Ny föräldraledighetslag m.m.

  Motion 1994/95:A30 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A30 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:207 Ny föräldraledighetslag m.m. Propositionen innehåller i den del som innefattar förslag till en ny föräldraledighetslag dels en språklig och lagteknisk bearbetning av den nuvarande föräldraledighetslagen, dels en anpassning till

  Inlämnad
  1995-04-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:AU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledningen av prop. 1994/95:160 Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 1994/95:U30 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:U30 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:160 Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa Att avveckla ett socialistiskt samhällssystem Sovjetblocket utgjorde en kombination av proletariatets diktatur och ett socialistiskt samhällssystem. Styrelseskicket utgick från föreställningen

  Inlämnad
  1995-03-14
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1994/95:UU16
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:158 Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m.

  Motion 1994/95:A27 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A27 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:158 Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m. Regeringen föreslår att en ny myndighetsorganisation inrättas inom arbetslivsområdet. Av Arbetsmiljöinstitutet, Institutet för arbetslivsforskning och Arbetsmiljöfonden skall,

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:137 Stöd för nyanställningar

  Motion 1994/95:A17 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A17 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:137 Stöd för nyanställningar I proposition 1994/95:137 föreslår regeringen att ett s.k. riktat anställningsstöd skall införas. Förslaget innebär att företag som mellan den 1 januari och den 15 maj 1995 tillsvidareanställer nya medarbetare,

  Inlämnad
  1995-02-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den statliga förvaltningsrevisionen

  Motion 1994/95:Fi406 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi406 av Lars Tobisson m.fl. m Den statliga förvaltningsrevisionen Riksdagen har enligt grundlagen makten över statsfinanserna. Skatt till staten beslutas sålunda av riksdagen. Riksdagen bestämmer vidare till vilka belopp statsinkomsterna skall beräknas och anvisar anslag till olika angivna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sparande och ägardemokrati

  Motion 1994/95:Fi213 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi213 av Lars Tobisson m.fl. m Sparande och ägardemokrati 1. Sammanfattning De svenska hushållens sparande har under de senaste åren ökat till nivåer som närmar sig de gängse i andra västerländska demokratier. Det privata sparandet spelar en avgörande roll för den enskildes frihet genom

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:FiU23 1994/95:NU18 1994/95:SkU20 1995/96:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1994/95:Fi210 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi210 av Carl Bildt m.fl. m Den ekonomiska politiken Innehåll 1 Sammanfattning3 2 Det moderata alternativet8 2.1 De fyra avgörande uppgifterna8 2.2 Nya arbeten i företagen9 2.2.1 Kraven på framtidens arbetsmarknad9 2.2.2 Kompetens kärnan i en politik för nya arbeten10 2.3 Sänkt skatt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Offentliggörande av IMF:s ekonomiska rapporter

  Motion 1994/95:Fi201 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi201 av Lars Tobisson m.fl. m Offentliggörande av IMF:s ekonomiska rapporter Svensk ekonomi har under de senaste tio åren öppnats mot omvärlden via omfattande avregleringar och utökat handelsutbyte. Vår omfattande handel och allt friare kapitalrörelser har möjliggjort för oss att förstärka

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den nya informationsteknologins möjligheter

  Motion 1994/95:Ub903 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub903 av Carl Bildt m.fl. m Den nya informationsteknologins möjligheter Innehåll 1 Sammanfattning5 2 Informationsteknologins möjligheter5 3 Den tekniska utvecklingen6 4 Sverige, tekniken och infrastrukturen7 5 Möjligheter för glesbygden9 6 Den internationella utvecklingen10 7

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:KU41 1994/95:TU25 1994/95:UbU15 1995/96:KU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1994/95:Ub901 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub901 av Carl Bildt m.fl. m Utbildningspolitiken Innehåll 1. Våra utgångspunkter 2 1.1 Agenda 2000 med sikte på sekelskiftet 3 2. Tre år av utveckling och förnyelse 4 2.1 Målstyrning och lokalt ansvar 4 2.2 Rätt att välja skola och fler friskolor 4 2.3 Friare högskolor och universitet

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  57
  Utskottsberedning
  -----------------------------1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU12 1994/95:UbU15 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (57 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken m.m.

  Motion 1994/95:A281 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A281 av Per Unckel m.fl. m Arbetsmarknadspolitiken m.m. 1. Inledning I motion 1994/95:A215 redovisar Moderaterna sin politik för flera arbeten. Denna politik kan beskrivas på följande sätt: I Sverige saknar nästan 600.000 människor arbete. Det motsvarar drygt 13 procent av arbetskraften.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1994/95:AU11 1994/95:AU13 1994/95:AU8 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Samordnad marin högskoleutbildning

  Motion 1994/95:Ub636 av Tom Heyman och Sonja Rembo (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub636 av Tom Heyman och Sonja Rembo m Samordnad marin högskoleutbildning Marin högskoleutbildning finns för handelsflottan, Marinen och i viss mån för Kustbevakningen. Sjöbefälsutbildning bedrivs av Stiftelsen Chalmers i Göteborg samt av Högskolan i Kalmar. För att täcka det militära befälsbehovet

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förutsättningar för nya arbeten

  Motion 1994/95:A215 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A215 av Carl Bildt m.fl. m Förutsättningar för nya arbeten Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrunden 3 3. Arbetslösheten 4 4. Det europeiska förnyelseprogrammet 6 5. Den socialdemokratiska strategin 8 6. Regeringen undergräver sysselsättningen 9 7. Regeringsprogrammet mot arbetslösheten10

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1994/95:AU11 1994/95:AU8 1994/95:SkU20 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15 1995/96:AU11 1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet

  Motion 1994/95:A816 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A816 av Per Unckel m.fl. m Jämställdhet 1. Formell och reell jämställdhet Det råder i dag bred enighet om de övergripande målen för jämställdhetsarbetet, nämligen att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Betydelsefulla

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:SkU20 1994/95:SoU15 1994/95:UbU18 1995/96:AU1
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Miljöpolitiken

  Motion 1994/95:Jo609 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo609 av Carl Bildt m.fl. m Miljöpolitiken Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Miljöpolitiska framsteg 2 3 Marknadsekonomi för en bättre miljö 4 3.1 Ekonomisk tillväxt 5 4 Prioriteringar i miljöarbetet 5 4.1 Människor prioriterar bra miljö 6 5 Marknadsekonomin och rättsstatens möjligheter

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:JoU13 1994/95:JoU16 1994/95:JoU23 1994/95:SkU28 1995/96:JoU13 1995/96:JoU2 1995/96:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter