Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Ökat statligt stöd till Göteborgs Symfoniker

  Motion 1992/93:Kr324 av Erling Bager m.fl. (fp, c, s, m, kds, nyd, v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr324 av Erling Bager m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v Ökat statligt stöd till Göteborgs Symfoniker I Sverige finns tre stora professionella symfoniorkestrar, Stockholms Filharmoniska Orkester, Radions Symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker vid Göteborgs Konsert AB. Alla är bemannade med

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bildandet av en västsvensk region

  Motion 1992/93:Bo308 av Stig Grauers m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo308 av Stig Grauers m.fl. m Bildandet av en västsvensk region Den nuvarande länsindelningen i Västsverige tillkom i mitten av 1600-talet. Den anpassades då till de förutsättningar och villkor som gällde avseende kommunikationer, befolknings- och näringsstruktur samt handel. För att

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokaliseringen av luftförsvarsförbanden

  Motion 1992/93:Fö319 av Sonja Rembo och My Persson (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö319 av Sonja Rembo och My Persson m Lokaliseringen av luftförsvarsförbanden Den aktuella ekonomiska situationen i vårt land är mycket besvärlig. Den gör det nödvändigt med stora besparingar inom den offentliga sektorn. I enlighet med höstens krispaket drabbar detta också försvaret.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Behandling av investeringsutgifter

  Motion 1992/93:Fi704 av Margit Gennser och Sonja Rembo (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi704 av Margit Gennser och Sonja Rembo m Behandling av investeringsutgifter Oljekrisen vid början av 70-talet bidrog till att Sveriges redan tidigare begynnande ekonomiska problem fick ett växande genomslag i statsbudgeten. Detta ledde bl.a. till att intresset för den statliga budgettekniken

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilstödet till armskadade

  Motion 1992/93:So295 av Sonja Rembo (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So295 av Sonja Rembo m Bilstödet till armskadade Bilstödet är viktigt, inte minst för människor som med hjälp därav kan studera eller förvärvsarbeta. Alternativet är i regel färdtjänst, som oftast ställer sig mycket dyrare samhällsekonomiskt. Det är viktigt att bilstödet går till dem

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter