Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Religionsundervisningen i skolan

  Motion 1991/92:Ub808 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub808 av Sonja Rembo m.fl. m Religionsundervisningen i skolan Det svenska samhället har blivit alltmera pluralistiskt från kulturell och religiös synpunkt. Den stora samstämmighet och enhet både en styrka och en fattigdom som för bara 30-40 år sedan utmärkte vårt samhälle håller hastigt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU19 1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Baltic Link

  Motion 1991/92:T336 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:T336 av Göte Jonsson m.fl. m Baltic Link I såväl regeringsförklaringen som i budgetpropositionen markerar regeringen behovet av infrastrukturinvesteringar på olika områden. Sådana investeringar är nödvändiga för att vi skall få till stånd tillväxt i ekonomin och för att vårt land skall

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Göteborgs-symfonikerna

  Motion 1991/92:Kr255 av Erling Bager m.fl. (fp, c, s, m, kds, nyd, v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr255 av Erling Bager m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v Göteborgs-symfonikerna I Sverige finns tre stora professionella symfoniorkestrar, Stockholms Filharmoniska Orkester, Radions Symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker vid Göteborgs Konsert AB. Alla är bemannade med 100 musiker, vilket

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kollektiva sakförsäkringar med reservationsrätt

  Motion 1991/92:N271 av Sonja Rembo (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:N271 av Sonja Rembo m Kollektiva sakförsäkringar med reservationsrätt Försäkringsverksamheten i Sverige grundar sig på fri konkurrens på en öppen marknad. Fri konkurrens mellan försäkringsgivare och fritt val för försäkringstagare är förutsättningar för en sund marknadsutveckling. Gruppförsäkringar

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1991/92:LU23 1991/92:NU35
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Mervärdeskatt på fartyg och flygplan m.m.

  Motion 1991/92:Sk658 av Sonja Rembo (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk658 av Sonja Rembo m Mervärdeskatt på fartyg och flygplan m.m. I samband med skatteomläggningen från och med den 1 januari 1991 upphävdes undantaget från momsskatteplikt för fartyg och luftfartyg m.m. Detta har medfört att sjö- och lufttransporter drabbats av stora olägenheter och kostnader

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna arbetar inom den offentliga

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid

  Motion 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta viktigt för att föräldrar skall kunna kombinera

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Omlokalisering av verksamheten vid Lv 6 i Göteborg

  Motion 1991/92:Fö319 av My Persson och Sonja Rembo (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö319 av My Persson och Sonja Rembo m Omlokalisering av verksamheten vid Lv6 i Göteborg Överbefälhavaren betonar i sitt underlag för 1992 års försvarsbeslut vikten av att vårt framtida försvar skall kunna möta ett s k strategiskt anfall. Göteborgsområdet kommer då att vara ett av landets,

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG och kvinnorna

  Motion 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG och kvinnorna Innehåll 1. Regelsystemet2 2. Direktiv3 3. Utskott för kvinnornas rättigheter3 4. Jämställdhetsprogram3 4.1 Jämställdhetskommittén4 4.2 Expertgrupper5 4.3 Informationscentraler5 5. Bättre eller sämre5 6. Dålig ekonomi skadar kvinnor5

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:AU15 1991/92:FiU20 1991/92:UU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Tvärvetenskaplig forskning om kulturvård

  Motion 1991/92:Ub501 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub501 av Sonja Rembo m.fl. m Tvärvetenskaplig forskning om kulturvård Vården av det gemensamma kulturarvet kräver insatser av många slag. Detta innefattar allt från grundläggande utbildning, som ger en kärna av allmänbildning, till yrkesutbildning och specialkompetens om alla de material

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter