Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi67 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Mot. 1989/90 Fi6769 De grundläggande principerna för moderat arbetsmarknadspolitik

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi66 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Den internationella utvecklingen

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av proposition 1989/90:146 om

  Motion 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo85 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken Innehåll Sida 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Allmänna utgångspunkter 3 4. Regeringens förslag 4 5. Det svenska jordbrukets

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90

  Motion 1989/90:Sk108 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 108 av Carl Bildt m.fl. m v Mot. med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90 Reformerad mervärdeskatt Skl08 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. De indirekta skatternas roll 3 4. Mervärdeskattesystemet

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Sänkt skatt för större frihet och ökad välfärd det första steget 1. Sammanfattning Redan i den moderata partimotionen

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  100
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (100 yrkanden): , , 50 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. En ny bolagsbeskattning 3 2.1 Bolagsskattesatsen och en ny generell reserveringsmöjlig

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:A121 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A121 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa ett anslag på över 158 milj. kr. till särskilda

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T45 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N60 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till nya finansieringsformer

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A83 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik för 90-talet A83 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. Regionalpolitik i olika perspektiv 5 3.1 Den centraliserade

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1989/90:AU13 1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:66 om särskilda 1989/90

  Motion 1989/90:A8 av Sonia Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A8 av Sonia Rembo m.fl. m J v 7 Mot. med anledning av prop. 1989/90:66 om särskilda 1989/90 regionalpolitiska insatser i Blekinge län m.m. A8-13 Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 35 miljoner kronor som statlig kapitalinsats

  Inlämnad
  1990-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förmögenhetsprövning för kommunala bostadstillägg

  Motion 1989/90:Sf349 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf349 av Carl Bildt m.fl. m Förmögenhetsprövning för kommunala bostadstillägg Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Sk403 hemställs att riksdagen beslutar slopa förmögenhetsprövningen vid avtrappning

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Temporärt arbetstillstånd för flyktingar

  Motion 1989/90:Sf640 av Sonja Rembo (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf640 av Sonja Rembo m Temporärt arbetstillstånd för flyktingar Arbetet utgör basen för den egna och familjens försörjning. Arbetet är därigenom en förutsättning för den självkänsla som följer av att vara ekonomiskt oberoende,

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sänkt skatt - större frihet - ökad välfärd

  Motion 1989/90:Sk403 av Carl Bildt m.fl.(m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk403 av Carl Bildt m.fl.m Sänkt skatt större frihet ökad välfärd Innehåll 1. Sänkt skatt större frihet ökad välfärd 2 2. Högt skattetryck ger låg tillväxt 4 3. Förlorade år 7 4. Skatteuppgörelsen 9 5. Det moderata alternativet

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1989/90:SkU22 1989/90:SkU30 1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhetsarbetet i skolan

  Motion 1989/90:Ub335 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub335 av Sonja Rembo m.fl. m Jämställdhetsarbetet i skolan Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A816 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om jämställdhetsarbetet

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidraget till Göteborgs Symfoniker

  Motion 1989/90:Kr346 av Sonja Rembo och Tom Heyman (båda m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr346 av Sonja Rembo och Tom Heyman båda m Statsbidraget till Göteborgs Symfoniker Regeringen föreslår att Göteborgs Symfoniorkester för nästkommande budgetår får ett statsbidrag motsvarande 105 grundbelopp. Stockholms Filharmoniker

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1989/90:Fi204 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi204 av Carl Bildt m.fl. m Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Sammanfattning 6 2. Den ekonomiska utvecklingen 9 2.1 Internationella perspektiv 9 2.2 Sverige vid vägs ände 11 2.3 Fortsatt utförsbacke 15 3. Regeringens

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet mellan könen 1989/90

  Motion 1989/90:A816 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A816 av Sonja Rembo m.fl. m Mot. Jämställdhet mellan könen 1989/90 A816 Innehåll 1. Inledning 2 1.1 Politiska beslut och jämställdheten 3 2. Familjen och jämställdheten 3 2.1 Politikens betydelse för jämställdheten inom

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lagarna på arbetsmarknaden

  Motion 1989/90:A761 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A761 av Sonja Rembo m.fl. m Lagarna på arbetsmarknaden 1. Lagarna på arbetsmarknaden De arbetsrättsliga lagarna tillkom huvudsakligen i början av 1970-talet. De erfarenheter och ambitioner som präglar dem härleds ur de förhållanden

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Medbestämmande i arbetslivet

  Motion 1989/90:A760 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A760 av Sonja Rembo m.fl. m Medbestämmande i arbetslivet Mot. 1989/90 A760-764 Innehåll 1. Inledning 2 2. Negativ föreningsrätt 2 3. Arbetstagarnas representation 4 4. Fackliga stridsåtgärder 4 4.1 Tvåhundrakronorsregeln

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  --------------1989/90:AU26 1990/91:AU6
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)

  Motion 1989/90:A751 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A751 av Sonja Rembo m.fl. m Lagen om anställningsskydd LAS Innehåll 1. Inledning 4 2. Arbetstagarbegreppet 6 3. Undantagsreglerna 6 4. Turordningsreglerna 7 5. Begreppet saklig grund 8 6. Tidsbegränsade anställningar

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter