Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • om vidgad rätt för statligt anställda till fri sjukvård

  Motion 1987/88:A615 av Sonja Rembo och Siri Häggmark (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 A615 av Sonja Rembo och Siri Häggmark m om vidgad rätt för statligt anställda till fri sjukvård Riksdagen har under senare år i skilda sammanhang upprepade gånger uttalat sig för ökad folkrörelsemedverkan i vård- och omsorgsarbete.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om lagarna på arbetsmarknaden

  Motion 1987/88:A731 av Alf Wennerforsm. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Alf Wennerforsm. fl. m om lagarna på arbetsmarknaden Mot. 1987/88 A731 1. Arbetslivet inför 2000-talet Industrisamhället har i många avseenden inneburit att de enskilda människornas kreativitet, förmåga att fatta egna beslut och

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  70
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1988/89:AU1 1988/89:AU2 1988/89:AU3 1988/89:AU4 1988/89:AU6
  Riksdagsbeslut
  (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • om utbildningspolitiken Mot.

  Motion 1987/88:Ub806 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub806 av Carl Bildt m. fl. m om utbildningspolitiken Mot. 1987/88 Ub806 Sammanfattning Moderata samlingspartiet anser att varje människa inom sig bär anlag som rätt utvecklade ger henne möjligheter att berika och ta ansvar för

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1988/89:UbU18 1988/89:UbU2 1988/89:UbU31 1988/89:UbU4 1988/89:UbU5 1988/89:UbU7 1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • om fria massmedia

  Motion 1987/88:K418 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K418 av Carl Bildt m. fl. m om fria massmedia Mediapolitik en fråga om yttrande- och informationsfrihet Grunden för den framtida mediapolitiken måste vara att värna och förstärka yttrandefriheten. Vi kan inte acceptera att något

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om energisparandet i bebyggelse

  Motion 1987/88:Bo515 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Bo515 av Carl Bildt m. fl. m om energisparandet i bebyggelse Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88 Jo751 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om energisparandet.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om kurser i miljöfrågor vid de tekniska högskolorna

  Motion 1987/88:Ub563 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub563 av Carl Bildt m. fl. m om kurser i miljöfrågor vid de tekniska högskolorna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Jo751 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om förlängd barnmorskeutbildning

  Motion 1987/88:Ub556 av Siri Häggmark och Sonja Rembo (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub556 av Siri Häggmark och Sonja Rembo m om förlängd barnmorskeutbildning Utbildningen till barnmorska är gammal och går i vårt land i organiserad form tillbaka till 1600-taiet. Stora förändringar har skett genom åren allteftersom

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om behovet av avreglering för småföretagen, m. m.

  Motion 1987/88:K502 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 K502 av Carl Bildt m. fl. m om behovet av avreglering för småföretagen, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Sk323 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om ändrade regler för beräkning av egenavgifter

  Motion 1987/88:Sf220 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf220 av Carl Bildt m. fl. m om ändrade regler för beräkning av egenavgifter Mot. 1987/88 Sf220230 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Sk323 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om skolans brottsförebyggande roll

  Motion 1987/88:Ub214 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub214 av Carl Bildt m. fl. m om skolans brottsförebyggande roll Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Ju804 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om vården av yngre brottslingar inom socialtjansten Mot.

  Motion 1987/88:So208 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 So208 av Carl Bildt m. fl. m om vården av yngre brottslingar inom socialtjansten Mot. 1987/88 So208-211 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Ju804 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om religionsundervisningen i skolan

  Motion 1987/88:Ub210 av Anita Bråkenhielm och Sonja Rembo (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub210 av Anita Bråkenhielm och Sonja Rembo m om religionsundervisningen i skolan Det västerländska samhället har under mer än tusen år utvecklats utifrån en kultursyn som präglats av humanism och kristen etik. Med varierande

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om rätten till skadestånd vid felaktig

  Motion 1987/88:L602 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L602 av Carl Bildt m. fl. m om rätten till skadestånd vid felaktig myndighetsutövning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:K202 hemställs att riksdagen hos regeringen begär utredning om införande av

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:LU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om återupprättande av rättstaten och förstärkning av demokratin

  Motion 1987/88:K202 av Carl Bildt m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 K202 av Carl Bildt m. fl. m om återupprättande av rättstaten och förstärkning av demokratin Sammanfattning Den svenska rättsstaten hotas av förfall. Många medborgare är starkt oroade av det stora antal svåröverskådliga regler

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1988/89:KU11 1988/89:KU7
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter