Solveig Zander (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Socionom.
Född år
1955
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2020-12-31

Centerpartiet

Kvittningsperson
2010-10-25 – 2020-12-31
Kvittningsperson
2006-10-08 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2020-12-31
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31
Suppleant
2010-10-19 – 2014-09-29

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-12-31

EU-nämnden

Suppleant
2018-10-16 – 2020-12-31
Suppleant
2014-10-14 – 2018-10-02

Ledamotsrådet

Ledamot
2012-06-14 – 2020-12-31
Suppleant
2010-10-13 – 2012-06-13

Riksrevisionens parlamentariska råd

Ledamot
2018-10-09 – 2019-03-31

Valberedningen

Suppleant
2018-09-24 – 2020-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 06-. Suppleant trafikutskottet 06-10, socialutskottet 10-14, civilutskottet 14-18 och EU-nämnden 14-. Ledamot ledamotsrådet 12-. Suppleant ledamotsrådet 10-12 och riksdagens valberedning 18-. Kvittningsman 06-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18-19.

Föräldrar

Kommunalarbetaren Torbjörn Nilsson och handläggaren Lillemor Zander, f. Eriksson.

Utbildning

Gymnasieskola, treårig samhällsvetenskaplig linje, Enköping. Socionom, Högskolan i Östersund 78. Tre betyg socialrätt, Högskolan i Östersund 82. Psykoterapiutbildning, steg 1, Västerås 95. Kuratorsauktorisation 05.

Anställningar

Socialsekreterare, Sundbybergs kommun 78-80. Ombudsman/kurator, Psoriasisförbundet i Stockholms län 80-83 och 84-86. Kurator, Västerås lasarett 83 och 87-96. Kurator och avdelningschef, Enköpings lasarett 96-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen och insynsrådet för Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Enköping 85-09, vice ordförande 96-99, ordförande 99-06. Ordförande, fritidsnämnden 89-92 och socialnämnden 92. Ledamot, tekniska nämnden 95-99. Styrelseledamot, Enköpings Hyresbostäder 99-07. Ordförande, Vision Enköping AB 99-00. Huvudman i Sparbanken i Enköping.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

1:e vice ordförande/2:e vice ordförande, Centerkvinnornas förbundsstyrelse 90-97. Styrelseledamot, Enköpings tennisklubb och Fanna Bollklubb, 90-talet. Styrelseledamot, Zany Datakonsult AB 91-10. Distriktsordförande, Centerkvinnorna i Uppsala län 93-99. Kretsordförande, Centerpartiet i Enköping 95-02 och 04-06. Vice distriktsordförande, Centerpartiet i Uppsala 05-07.

Bostadsort

Enköping

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Matilda Ernkrans Sminister för högre utbildning och forskning Finansmarknads-

 • Stillbild från Debatt om förslag: Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

  Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

  Betänkande 2019/20:SfU23

  Reglerna om rehabiliteringsersättning ska förenklas och Försäkringskassan ska kunna fortsätta att betala ut det avskaffade vårdbidraget under en övergångsperiod. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Ändringarna innebär att den som deltar i arbetslivsinriktad

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  3, 20 minuter
  Justering
  2020-05-14
  Bordläggning
  2020-05-26
  Debatt
  2020-05-27
  Beslut
  2020-05-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migration och asylpolitik

  Migration och asylpolitik

  Betänkande 2019/20:SfU20

  Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag i motioner om migration och asylpolitik från den allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar exempelvis om svensk migrationspolitik, samarbetet i EU om asyl- och migrationsfrågor, den fria rörligheten för EU-medborgare, asylprocessen,

  Behandlade dokument
  61
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  20, 96 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-04-28
  Debatt
  2020-04-29
  Beslut
  2020-04-29
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Utrikesminister Ann Linde S Utbildningsminister Anna Ekström S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Pensioner

  Pensioner

  Betänkande 2019/20:SfU19

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om pensioner. Förslagen handlar bland annat om inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och efterlevandepension.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2019/20:SfU17

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

  Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

  Behandlade dokument
  60
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  8, 55 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

  Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

  Betänkande 2019/20:SfU25

  Regeringen beslutade tidigare i år att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

  Riksdagen anser att utredningens uppdrag behöver kompletteras och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 45 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-03-31
  Debatt
  2020-04-01
  Beslut
  2020-04-01
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Utrikesminister Ann Linde S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

  Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

  Betänkande 2019/20:SfU15

  Arbetsgivaravgiften ska sänkas för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Redan idag kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgiften för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska taket för avdraget höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 54 minuter
  Justering
  2020-03-03
  Bordläggning
  2020-03-10
  Debatt
  2020-03-11
  Beslut
  2020-03-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

  Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

  Betänkande 2019/20:SfU13

  Riksrevisionen har granskat om skillnader i läkares bedömning av patienters behov av sjukskrivning kan vara en bidragande orsak till att kvinnor sjukskrivs mer än män. Granskningen visar att för personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa är kvinnor sjukskrivna cirka

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 72 minuter
  Justering
  2020-02-13
  Bordläggning
  2020-02-18
  Debatt
  2020-02-19
  Beslut
  2020-02-19
 • med anledning av skr. 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

  Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C)

  Motion till riksdagen 2019/20:3478 av Solveig Zander C med anledning av skr. 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med kompletterande åtgärder för att komma till rätta med de ökande sjuktalen som

  Inlämnad
  2020-01-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
 • Företagare i de sociala trygghetssystemen

  Skriftlig fråga 2019/20:756 av Solveig Zander (C)

  Fråga 2019/20:756 Företagare i de sociala trygghetssystemen av Solveig Zander C till Näringsminister Ibrahim Baylan S I september presenterades betänkandet från utredningen Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv för tillväxt och innovation, Företagare i de sociala trygghetssystemen SOU 2019:41. Utredningen

  Inlämnad
  2020-01-15
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Betänkande 2019/20:SfU1

  Cirka 96 miljarder kronor ur statens budget 2020 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar, cirka 42,2 miljarder kronor. 36,9 miljarder kronor går till sjukpenning och rehabilitering

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  28, 104 minuter
  Justering
  2019-12-12
  Bordläggning
  2019-12-16
  Debatt
  2019-12-17
  Beslut
  2019-12-17
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Inrikesminister Mikael Damberg

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Utbildningsminister Anna Ekström S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna

  Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna

  Interpellation 2019/20:101 av Solveig Zander (C)

  Interpellation 2019/20:101 Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna av Solveig Zander C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande SOU 2015:21 föreslogs att underlaget för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst skulle förändras till

  Inlämnad
  2019-10-31
  Besvarare
  Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett starkare skydd för välfärdssystemen

  Ett starkare skydd för välfärdssystemen

  Betänkande 2019/20:SfU8

  Regeringen föreslår att det ska göras vissa ändringar i bidragsbrottslagen och i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Syftet med lagändringarna är att stärka skyddet för välfärdssystemen och skydda de offentliga finanserna.

  Enligt

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 42 minuter
  Justering
  2019-10-08
  Bordläggning
  2019-10-15
  Debatt
  2019-10-16
  Beslut
  2019-10-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrat grundskydd för pensionärer

  Förbättrat grundskydd för pensionärer

  Betänkande 2019/20:SfU7

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förbättrat grundskydd för att förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt. Det förbättrade grundskyddet gynnar främst kvinnor, ofta äldre och ensamstående.

  Förändringarna innebär bland annat:

  • Att

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2019-10-08
  Bordläggning
  2019-10-15
  Debatt
  2019-10-16
  Beslut
  2019-10-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

  En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

  Betänkande 2019/20:SfU5

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder, och att göra vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från och med 2020.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 85 minuter
  Justering
  2019-10-08
  Bordläggning
  2019-10-15
  Debatt
  2019-10-16
  Beslut
  2019-10-16
 • Försvar och samhällets säkerhet

  Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga och tillkännager

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  2019/20:FöU1 2019/20:FöU6 2019/20:FöU7 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9 2020/21:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Filter

Valda filter