Runar Filper (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län, plats 196
Titel
Hemmansägare.
Född år
1964
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kulturutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2017-06-07 – 2018-09-24
Suppleant
2017-03-03 – 2017-06-07
Suppleant
2014-10-07 – 2017-03-02

Kulturutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2017-03-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2016-12-20 – 2017-06-21

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Fosterföräldrar, skogs- och vägarbetaren Werner Persson och hemmafrun, hemsamariten och lokalvårdaren Gunborg Lindahl Filper, f. Lindal.

Utbildning

Snickare, bygg- och anläggningsteknisk linje på Nobelgymnasiet, Karlstad 80-82. Allmän värnplikt, Signalist och tråddragare på I2 i Karlstad 83-84. Allmän linje, Gävle folkhögskola 89. Italienska språket, italiensk nutidshistoria, litteratur och kultur, Universitá per Stranieri, Perugia i Italien 92. Ubefaren skibsassistent (lättmatros), Nyborgs sjöfartsskola på Fyn, Danmark 96. Klarälvsdalens folkhögskola i Sunne 97-98, 00. Statsvetenskap A och Kulturgeografi A, Karlstads universitet 08-09.

Anställningar

Arbetscentralen, Sunne kommun 82-83. Parkarbetare, Sunne kommun 84. Biblioteksassistent, Sunne kommunbibliotek 86. Plastsvetsare, Lesjöfors Plast AB 87. Mjölarbetare, Engelhardt & Co AB, Västra Frölunda 90. Fastighetsskötare, Familjebostäder AB i Göteborg 90. Museiassistent på foto- och samlingsavdelningen, Murberget, Västernorrlands länsmuseum, Härnösand 95. Trädgårdsarbetare, Johnnys Blommor i Sunne 97. Metallarbetare, Samhall AB 98-2007. Jordbruksarbetare, Östra Ämtervik, 07-08. Regional valorganisatör, Sverigedemokraterna 09-10. Riksombudsman, Sverigedemokraterna 10-14.

Kommunala uppdrag

Ledamot, Sunne samfällda kyrkofullmäktige 01-09. Kommunfullmäktig, Sunne 02-. Ledamot Västra Ämterviks kyrkoråd 05-13. Ledamot och gruppledare, Värmlands läns landstingsfullmäktige 10-14. Ledamot Värmlands läns landsting 14-18. Ledamot Värmlands läns polisstyrelse 10-14. Nämndeman förvaltningsrätten 10-14. Ledamot kyrkomötet 13-17. Ledamot stiftsfullmäktige 13-17.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande SD Sunne 00-06. Distriktsordförande SD Värmlands län 02-. Ordförande SD Fryksdalen 13-.

Litteratur

20 röster om 20 år, Sverigedemokraterna, (08).

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 17-. Suppleant justitieutskottet 14-17, kulturutskottet 14-18, miljö- och jordbruksutskottet 14-17 och konstitutionsutskottet 16-17.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Tak för vargstammen

  Skriftlig fråga 2021/22:922 av Runar Filper (SD)

  Fråga 2021/22:922 Tak för vargstammen av Runar Filper SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S I och med att riksdagen antagit ett intervall om miniminivå för gynnsam bevarandestatus innan vargen kan anses jaktbar skulle det även vara fördelaktigt med en maximinivå, ett tak, för att ha kontroll både nedåt och uppåt

  Inlämnad
  2022-01-26
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
 • Björnstammens storlek

  Skriftlig fråga 2021/22:921 av Runar Filper (SD)

  Fråga 2021/22:921 Björnstammens storlek av Runar Filper SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Det räcker inte med en miniminivå för björnstammens storlek. En hållbar förvaltning bör också inbegripa en maximinivå, som garanterar att björnstammen inte får växa sig alltför stor. Flera attacker, varav några med dödlig

  Inlämnad
  2022-01-26
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Skottpengar på skarv

  Skriftlig fråga 2021/22:920 av Runar Filper (SD)

  Fråga 2021/22:920 Skottpengar på skarv av Runar Filper SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Skarvbestånden behöver minska kraftigt. Skarven, som i Sverige utgör en ansenligt stor population med många häckande par, påverkar fiskbestånden negativt, skapar sanitär olägenhet för friluftslivet och reducerar skog och

  Inlämnad
  2022-01-26
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Ersättning för sälavskjutning

  Skriftlig fråga 2021/22:919 av Runar Filper (SD)

  Fråga 2021/22:919 Ersättning för sälavskjutning av Runar Filper SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Det kustnära fisket är hårt drabbat av de allt talrikare sälstammarna. I dag är det enbart tillåtet att skjuta knubbsäl och vikare vid skyddsjakt. Dessa djur är svårskjutna, och dessutom krävs både tillstånd som

  Inlämnad
  2022-01-26
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Tider för ripjakt

  Skriftlig fråga 2021/22:918 av Runar Filper (SD)

  Fråga 2021/22:918 Tider för ripjakt av Runar Filper SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Beslutet möttes av skarp kritik och fick regeringen att backa om jakttidernas slutdatum i Norr- och Västerbottens län. De nu beslutade

  Inlämnad
  2022-01-26
  Besvarare
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
 • En flytt av vargen från strikt skyddad till förvaltningsbar art

  Skriftlig fråga 2021/22:915 av Runar Filper (SD)

  Fråga 2021/22:915 En flytt av vargen från strikt skyddad till förvaltningsbar art av Runar Filper SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Artskyddsdirektivet innebär att jakt i praktiken skulle vara förbjudet om direktivet följdes strikt. Implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning går, främst genom artskyddsförordningen,

  Inlämnad
  2022-01-26
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Filter

Valda filter