Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället

  Motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi62 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Inledning En väl fungerande offentlig upphandling är av stor betydelse för sam- hällsekonomin. Staten, lanstingen, kommunerna och deras bolag köper varje år varor och tjänster

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

  Motion 1999/2000:Fi57 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi57 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Inkomstutjämningen för kommuner och landsting Centerpartiet anser att en viktig förutsättning för tillväxt och livskraft i hela landet är ett utjämningssystem som, med utgångspunkt i den enskilda

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk29 av Kenneth Lantz m.fl. (kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk29 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Inledning Sverige, liksom Finland, fick vid anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av alkohol och tobak från ett annat EU-land.

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi14 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi14 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 Centerpartiets vision och värderingar Det yttersta målet för Centerpartiets politik är att göra det möjligt för människor att förverkliga sina drömmar, oberoende av ursprung, kön, sexuell

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor

  Motion 1999/2000:Sk23 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk23 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jord- och skogsbruket är i stora stycken drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Lantbrukets fortlevnad är därmed viktig inte bara för näringen utan också för hela landsbygden och därmed

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

  Motion 1999/2000:T26 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T26 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Allmänt om propositionen och Centerpartiets förslag Det är välkommet att regeringen till sist fått fram en proposition om IT- politiken, något som man hänvisat till under två års tid när krav

  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

  Motion 1999/2000:A21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A21 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 En ny arbetsmarknadspolitik för ett nytt arbetsliv Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på många år och statens finanser är i balans. Centerpartiet har

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:AU7
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

  Motion 1999/2000:Sf20 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf20 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn I propositionen behandlas förslag till förändringar av efterlevandepensionen med anledning av flerpartiöverenskommelsen om det reformerade pensionssystemet. Även om

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So42 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So42 av Johansson, Kenneth c med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999

  Motion 1999/2000:U18 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U18 av Daléus, Lennart c med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Inledning I regeringens skrivelse redogör regeringen för det nordiska samarbetet under 1999. I föreliggande motion föreslår vi att Sverige bör initiera ett samarbete för att nå digital allemansrätt på

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen

  Motion 1999/2000:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk20 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen Enligt gällande svenska mervärdesskatteregler är upplåtelse av väg, bro och tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik inom Sverige skattepliktig.

  Inlämnad
  2000-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • fastighetsskatten

  Interpellation 1999/2000:234 av Kenneryd, Rolf (c)

  den 10 februari Interpellation 1999/2000:234 av Rolf Kenneryd c till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Fastighetsskatten har under senare år blivit en svår belastning för många småhusägare. Fastboende i s.k. attraktiva områden har drabbats särskilt hårt. De har drabbats av dramatiska höjningar av sina

  Inlämnad
  2000-02-14
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Fi6 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi6 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet Förslagen i den föreliggande propositionen utgör en del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet om ett

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m.

  Motion 1999/2000:Sf10 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf10 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. Centerpartiet yrkar avslag på regeringens proposition 1999/2000:42 Ut- länningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. Vår kritik mot förslaget grundar

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  1
 • med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning

  Motion 1999/2000:Sf15 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf15 av Carlsson, Birgitta c med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning Centerpartiet anser att förslaget om att utöka kontrollen i de fall där det finns påtaglig risk för att sökanden kommer att utsättas för våld eller allvarlig kränkning i förhållandet

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den uppbrutna fusionen Telia-Telenor (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1999/2000:N21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N21 av Daléus, Lennart c Den uppbrutna fusionen Telia-Telenor väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Inledning Mot bakgrund av den situation som uppkommit, då fusionen mellan Telia och Telenor spruckit, är det viktigt att riksdagen får möjlighet att på nytt

  Inlämnad
  1999-12-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:NU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • mänskliga rättigheter i Iran

  Skriftlig fråga 1999/2000:365 av Kenneryd, Rolf (c)

  den 13 december Fråga 1999/2000:365 av Rolf Kenneryd c till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Iran Under sommaren och hösten har vi på nytt nåtts av oroande rapporter om övergrepp från den iranska regimen mot mänskliga rättigheter i Iran. Studenter har misshandlats och häktats. Enligt uppgift har

  Inlämnad
  1999-12-13
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • trygg ekonomisk utveckling

  Interpellation 1999/2000:130 av Kenneryd, Rolf (c)

  den 6 december Interpellation 1999/2000:130 av Rolf Kenneryd c till finansminister Bosse Ringholm om trygg ekonomisk utveckling En stabil och långsiktigt god utveckling av ekonomin bidrar till tryggheten i samhället. Just nu går det bra för Sverige. Arbetslösheten minskar, sysselsättningen stiger och tillväxten är

  Inlämnad
  1999-12-06
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 1999/2000:Bo2 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo2 av Ahlstedt, Rigmor c med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling 1 Inledning Hösten 1997, i samband med 1998 års budget, beslutade riksdagen att avsätta statliga medel för bidrag till lokala investeringsprogram

  Inlämnad
  1999-11-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler

  Motion 1999/2000:Sk16 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk16 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler 1 Inledning Sverige behöver fler entreprenörer. Många av de potentiella tillväxtföretagen som kan ge ökad framtida sysselsättning återfinns i kategorin fåmansbolag. Företag som drivs av kvinnor tillhör

  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter