Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:138 Ansökningsoch expeditionsavgifter vid statliga myndigheter

  Motion 1989/90:Fi63 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi63 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:138 Ansökningsoch expeditionsavgifter vid statliga myndigheter Inledning I propositionen behandlas de avgifter som regleras i expeditionskungörelsen 1964:618Propositionen

  Inlämnad
  1990-04-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:FiU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:Fi50 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi50 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 Denna motion behandlar tilläggsbudgeten såvitt avser finansdepartementets huvudtitel. Under

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

  Motion 1989/90:Fi44 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi44 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. Inledning För fjärde gången på lika många månader lägger centern härmed en motion med redogörelse för vår syn på det

  Inlämnad
  1990-03-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Fi36 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi36 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning I denna motion behandlar vi det avsnitt i propositionen sorn behandlar finansdepartementets verksamhetsområde. Redogörelse lämnas även för vissa anslagsförändringar

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m.

  Motion 1989/90:Sk47 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk47 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. Inledning Målsättningen för taxeringsarbetet måste vara att taxeringarna blir i överensstämmelse med skatteförfattningarna samt rättvisa

  Inlämnad
  1990-03-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i 1989/90

  Motion 1989/90:Sk40 av Gunnar Biörk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk40 av Gunnar Biörk m.fl. c J v Mot. med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i 1989/90 lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa Sk40-43 värdepapper I propositionen föreslås ändringar i lagen om skatt på omsättning

  Inlämnad
  1990-02-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

  Motion 1989/90:Fi33 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi33 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten Bakgrund Utvecklingen av den svenska samhällsekonomin är utomordentligt bekymmersam. Pris- och kostnadsstegringstakten

  Inlämnad
  1990-02-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:94 om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag

  Motion 1989/90:Fi25 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi25 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:94 om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag Centerpartiet har så sent som under den allmänna motionstiden i januari i såväl sin ekonomisk-politiska

  Inlämnad
  1990-02-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:65 om statliga lån till Göteborgs och Malmö kommuner

  Motion 1989/90:Fi21 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi21 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:65 om statliga lån till Göteborgs och Malmö kommuner Propositionens förslag I propositionen föreslås att Göteborgs och Malmö kommuner ges lån av staten med 900 milj.

  Inlämnad
  1990-02-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vapenutredningen

  Motion 1989/90:Ju825 av Arne Andersson i Ljung m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju825 av Arne Andersson i Ljung m.fl. m, s, fp, c, vpk, mp Vapenutredningen Mot. 1989/90 Ju825-830 Enmansutredaren Leif G W Persson har under 1989 lämnat förslag till regeringen avseende betydande förändringar i rätten att förvärva

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ny levnadsnivåundersökning 1991

  Motion 1989/90:So309 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So309 av Gunnar Björk m.fl. c Ny levnadsnivåundersökning 1991 Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, SOFI, har utarbetat ett forskningsprogram för en ny levnadsnivåundersökning 1991. Undersökningen avses

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna i Hallands län

  Motion 1989/90:T254 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T254 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén båda c Kommunikationerna i Hallands län Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A462 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Taxeringen av tomter som upplåtits mot långtidskontrakt

  Motion 1989/90:Sk833 av Rolf Kenneryd (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk833 av Rolf Kenneryd c Taxeringen av tomter som upplåtits mot långtidskontrakt För närvarande pågår taxering av bostads- och fritidsfastigheter, därmed också av tomter som upplåtits mot långtidskontrakt. Det är relativt vanligt

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättstryggheten inom taxeringsprocessen

  Motion 1989/90:Sk831 av Martin Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk831 av Martin Olsson m.fl. c Rättstryggheten inom taxeringsprocessen Mot. 1989/90 Sk831-838 Rättssäkerheten är av grundläggande betydelse och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Varje medborgare måste kunna känna

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1989/90:SkU32
 • Utbildningsbehov i Hallands län

  Motion 1989/90:Ub759 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub759 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén båda c Utbildningsbehov i Hallands län Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A462 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1989/90:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Halmstad

  Motion 1989/90:Ub737 av Margareta Fogelberg m.fl. (fp, m, c, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub737 av Margareta Fogelberg m.fl. fp, m, c, mp Högskolan i Halmstad Vid högskolan i Halmstad finns för läsåret 1989/90 164 årsstudieplatser på fristående kurser. UHÄ:s förslag om en utbyggnad med 63 platser under en treårsperiod

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kemiteknisk ingenjörsutbildning till Halmstad

  Motion 1989/90:Ub655 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m, fp, c, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub655 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m, fp, c, mp Kemiteknisk ingenjörsutbildning till Halmstad Gymnasieskolans fjärde år T4 skall nu ersättas av en utbyggnad på den kortare ingenjörsutbildningen. Behovet av kemitekniskt skolad

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Slopande av skogsvårdsavgiften

  Motion 1989/90:Sk448 av Rolf Kenneryd m.fl. (c, m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk448 av Rolf Kenneryd m.fl. c, m Slopande av skogsvårdsavgiften Praktiskt taget hela skatteområdet har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete och är nu inne i en förändringsfas. En form av skatt som inte ingått i

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidragen till skogsbruket

  Motion 1989/90:Jo320 av Rolf Kenneryd m.fl. (c, m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo320 av Rolf Kenneryd m.fl. c, m Bidragen till skogsbruket Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Sk448 hemställs att riksdagen beslutar att slopa de statliga bidragen till skogsbruket från årsskiftet

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försökskalkning i skogsmark

  Motion 1989/90:Jo316 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo316 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén båda c Försökskalkning i skogsmark Den fortgående försurningen av bl.a. skogsmark är ett av vår tids största miljöhot, med omfattande skogsskador som följd. Hallands län utgör härvidlag

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JoU14 1989/90:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter